Höstmöte Annika Strandhäll besöker oss 3/10-5/10 2017

Kerstin MånssonUncategorized

Nu är det dags för vårt årliga höstmöte! Spännande program med besök av Annika Strandhäll socialminister, Olle Lundberg ordförande i kommissionen för jämlik hälsa, huvudsekreteraren för kommittén mot segregation. Dessutom många exempel från våra medlemmar, inspel från Angereds närsjukvård om deltagarstyrd forskning mycket arbete med Agenda 2030 kopplat till WHO:s ambitioner och nätverkets ambitioner, arbete med våra skrifter territoriell styrning … Read More

Styrelsemöte i Göteborg 20/6

Kerstin MånssonUncategorized

Vår styrelse haft ett arbetsmöte i Göteborg med många fruktbara diskussioner. Normalt har styrelsen telefonmöte men en gång om året blir det ett gediget arbetsmöte. Denna gång gjordes planering för höstmötet, nya artiklar skrevs m.m. m.m.

Tre dagar i Prag med vision och ambition för Healthy Cities nästa fas 2019-2030

Kerstin MånssonUncategorized

De nationella nätverken i Europa sågs den 18-20 september I Prag denna fantastiska kulturstad. I självaste gamla rådhuset i Prag arbetade vi intensivt i tre dagar. Det svenska nätverket framhölls som förebild utifrån vårt starka politiska engagemang. Vi arbetade med WHO:s Healthy Cities vision, våra aktiviteter och ett givande och tagande av erfarenheter.

Aprilmöte i nätverket

Kerstin MånssonUncategorized

Aprilmöte i nätverket. Nu tar vi hem tankar om territoriell styrning istället för sektoriell styrning, Vi jobbar vidare med detta på vårt höstmöte 3/10-5/10.