Sedan några år tillbaka arbetar nätverket med projekt utifrån olika teman. Nätverket har en strategisk grupp som arbetar med utmaningarna i organisation, styrsystem uppföljning och utvärdering i ett helhetsperspektiv. Här deltar samtliga medlemmar med representanter.

Därutöver arbetar vi i olika temagrupper utifrån olika medlemsbehov. Under 2016 arbetar vi med två temagrupper:

  • Fysisk planering som motor för hälsosam samhällsutveckling
  • Ekonomiskt perspektiv på folkhälsa och social hållbarhet

Vi arbetar därutöver i mer tillfälliga arbetsgrupper.

Under 2016-2017 arbetar vi med en idéskrift för styrning ledning och organisering av det tvärsektoriella, utjämnande och medskapande arbetet. Vi arbetar även fortsatt med hälsosamt åldrande kopplat till populationsutveckling. Slutligen deltar nätverket i flera internationella arbetsgrupper under slutat av 2016 och början på 2017 Migration and Health och Gender and Health.

Seminarieserier Crossing borders. Sedan 2014 har nätverket tillsammans med andra aktörer anordnat seminarieserier. Planering pågår nu för 2017 års seminarier som även webbsänds.

 

I menyn till höger kan du läsa om våra planer under 2013 och våra mer långsiktiga mål inom dessa teman. Samt du kan även läsa mer om våra olika teman

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

Fysisk planering som motor för hälsosam samhällsutveckling

Ekonomiskt perspektiv på folkhälsa och social hållbarhet

Strategisk grupp

– Hälsosamt åldrande och populationsutveckling

Kollegiegranskning inom temaområdena

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.