Kunskap

Nätverkets bas är att samla, bygga och sprida evidensbaserad kunskap från världens alla hörn och skapa verkstad av teorierna.

Du följer på nära håll andra medlemmars byggande av kunskap och slipper att uppfinna hjulet själv. Exempel på detta är olika konsekvensverktyg, framgångsrika metoder, exempel på lyckosam styrning och ledning m.m.

Du får vara med och uppfinna hjulet genom deltagande i forskningsprojekt och förstudier till dessa.

I nätverket blir summan av kunskapen betydligt större än den kunskap vi var och en tar med oss in i det gemensamma arbetet.

<< Omvärldsbevakning

Handlingsförmåga >>

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.