Är du nyfiken på Healthy Cities?
Läs här om Vilka vi är, Vad som driver oss och Vad vi gör.

Som medlem förväntas du:
– Delta med goda och mindre goda exempel. Läs vad medlemmarna berättar om nätverket här

Som tjänsteman från din kommun/region:
– Ingår du i vår strategiska grupp, deltar vid årsmöte och höstmöte och är dessutom välkommen att delta i våra temagrupper och tillfälliga arbetsgrupper
– Är du nätverkets kontaktperson till din kommun/region på tjänstemannasidan
– Försöker du få andra professioner/sektorer intresserade av att delta i temagrupper eller tillfälliga arbetsgrupper

Som politiker:
– Är du nätverkets kontaktperson till den politiska nivån i din kommun/region
– Deltar du vid årsmöte och höstmöte och är välkommen att delta i nätverkets temagrupper och tillfälliga arbetsgrupper.

Ladda hem en medlemsansökan!

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.