Handlingsförmåga

Genom vårt nätverk får du energi att nå betydligt längre i att omvandla vackra teorier och budskap till konkreta insatser på hemmaplan.

Genom att utbyta angreppssätt, lyckade och mindre lyckade försök att på hemmaplan tackla våra utmaningar inom den sociala hållbarheten och folkhälsan lär vi oss mer om hur vi bör göra och vilka fallgropar vi bör undvika.

Tillsammans gör vi också verkstad som exempelvis via vår förstudie om socioekonomiska analyser.

Som medlem får du framförallt tillgång till entusiastiska kollegor som kan visa på konkreta insatser som faktiskt kan göra skillnad.

<< Kunskap

Bli medlem! >>

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.