Omvärldsbevakning

Medlemskapet ger genom deltagandet i temagrupper och strategisk grupp en mycket god omvärldsbevakning.

Du får senaste nytt från alla våra medlemmar och får veta mycket om vad som pågår runt om i landet.

Du hålls ajour med vad som händer på nationell nivå genom vårt samarbete med olika nationella myndigheter.

Sist men inte minst får du tillgång till nationell och internationell forskning, inklusive studier och pilotprojekt via vårt goda samarbete med andra Healthy Citiesnätverk i Europa och via vårt deltagande i europeiska arbetsgrupper inom olika teman.

<< Nätverk

Kunskap >>

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.