Nätverkets årskonferens i Linköping 21-22 mars.

Kerstin MånssonUncategorized

Ladda ner vårt spännande program här: (Inbjudan Healthy Cities årskonferens 2018) Vi lägger fokus på de internationella, nationella, regionala och lokala politiska beställningarna och hur vi kan utveckla och nyskapa inom dessa. Vi har besök av WHO, tillitsdelegationen, SKL, vårt norska systernätverk, och som vanligt spännande lokala exempel. Vi håller workshop utifrån mål 11 där vi granskar några olika lokala … Read More

Utbildningsmodul klar ”Jämlik hälsa kompetenser för sektorsövergripande samarbete”

Kerstin MånssonUncategorized

Samarbetet mellan Norge, Danmark och Sveriges SKL och folkhälsomyndigheter samt de tre nationella nätverken bär nu frukt. En utbildningsmanual är nu klar som riktar sig till kompetenser som har samordnande uppdrag av tvärsektoriella processer på sina hemmaplaner. SKL kommer att erbjuda en utbildning. Manualen bygger på WHO:s koncept men är anpassad utefter den kunskap som kommit fram i samband med … Read More

Mötesplats social hållbarhet

Kerstin MånssonUncategorized

15 februari deltog koordinatorn för nätverket som vanligt i referensgruppsmöte för mötesplatsen. Våra diskussioner var kreativa och det blir ett intressant program för nästa konferens som äger rum hos vår medlem Uppsala i september. Mer information kommer senare i vår.

Copenhagen Consensus 13 Februari 2018

Kerstin MånssonUncategorized

Så äntligen och för första gången samlades ett stort antal Borgmästare /KS ordföranden från hela Europa, ordföranden i nationella nätverk och enades om vision och mål för nästa Fas i Healthy Cities starkt kopplad till Agenda 2030 målen. Högtidligt och värt all respekt! Vi har inte råd att misslyckas! Det svenska nätverket var mycket aktivt även i de parallella seminarier … Read More

Möte med de skandinaviska koordinatorerna

Kerstin MånssonUncategorized

De första dagarna i februari möttes Danmark, Norge och Sverige i Köpenhamn. Vi diskuterade möjliga nya samarbeten och kommer under 2018 att planera för detta. Troligt är att vi fokuserar på samkapande processer med invånarna som tema.

Efter Höstmötet

Kerstin MånssonUncategorized

Nätverket har nu börjat arbeta och planera för vår nästa Fas som inleds 2019. Det vi redan nu vet med säkerhet är att vi kommer att utgår från de globala målen i Agenda 2030 med fokus på mål 3 kopplat till jämlikhets och jämställdhetsmålen. Vi fortsätter tillsammans med WHO och medlemmarna i det europeiska nätverket att formulera vår gemensamma vision … Read More

Höstmöte Annika Strandhäll besöker oss 3/10-5/10 2017

Kerstin MånssonUncategorized

Nu är det dags för vårt årliga höstmöte! Spännande program med besök av Annika Strandhäll socialminister, Olle Lundberg ordförande i kommissionen för jämlik hälsa, huvudsekreteraren för kommittén mot segregation. Dessutom många exempel från våra medlemmar, inspel från Angereds närsjukvård om deltagarstyrd forskning mycket arbete med Agenda 2030 kopplat till WHO:s ambitioner och nätverkets ambitioner, arbete med våra skrifter territoriell styrning … Read More

Styrelsemöte i Göteborg 20/6

Kerstin MånssonUncategorized

Vår styrelse haft ett arbetsmöte i Göteborg med många fruktbara diskussioner. Normalt har styrelsen telefonmöte men en gång om året blir det ett gediget arbetsmöte. Denna gång gjordes planering för höstmötet, nya artiklar skrevs m.m. m.m.