Strategisk grupp

Här arbetar vi med bakslag och framgångar när det gäller framförallt styrmodeller och organisering av den sociala hållbarheten och den goda och jämlika folkhälsan.Här möts de som i kommuner och regioner arbetar strategiskt med de utmaningar som en social hållbarhet och en god och jämlik folkhälsa innebär.Här arbetas alltid med vad nätverket skall ta sig an framåt i tiden.

Vi arbetar just nu hårt med att stödja varandra i att arbeta radikalt annorlunda med styrning och ledning där ett helt annat medskapande och en helt annan tillit måste få fäste för att klara alla våra utmaningar. Vi inhämtar mer kunskap kring implementeringsforskning m.m.

 

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

Hälsosam samhällsplanering

Ekonomiskt perspektiv på folkhälsa och social hållbarhet

Strategisk grupp

– Hälsosamt åldrande och populationsutveckling

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.