Hälsosamt åldrande och populationsutveckling

— en del av strategiska gruppens arbete

Kommer vi att klara ett hälsosamt åldrande? Vad innebär populationsutvecklingen globalt och nationellt och hur kommer den faktiskt att påverka just min kommun eller region? Vad vet vi egentligen om hur det ser ut på hemmaplan? Finns det en gemensam organisering för att arbeta med dessa frågor på hemmaplan eller hamnar frågan hos äldreomsorgen? Har vi alla viktiga förutsättningar på plats?

Dessa frågor och många fler har WHO:s svenska nätverk börjat undersöka.

Hur vi — både i Sverige och i världen — hanterar utmaningen är troligen helt avgörande för både social och ekonomisk hållbarhet.

Vi har redan sett att de flesta av oss saknar en naturlig gemensam organisation för att ta oss an denna utmaning. Få av oss har kartlagt om vi har processer på plats att ta oss an de utmaningar som finns och många av oss har inte heller tydligt påvisat vad den förväntade befolkningsutvecklingen kommer att innebära. Några av oss kommer nu att göra kartläggningar för att bättre förstå de utmaningar som ligger framöver och hur de bäst tacklas.

Healthy Cities-nätverket har skapat några instrument för att bedöma om vi som kommun eller region har de processer på plats som skapar förutsättningar för ett hälsosamt åldrande.

Läs här

Frågeformulär (pdf)

Healthy Ageing profiles (pdf)

Hälsosamt åldrande har varit ett utvecklingsområde inom WHO under många år.

Vad WHO säger (PowerPoint)

Vad WHO och EU säger (PowerPoint)

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

Hälsosam samhällsplanering

Ekonomiskt perspektiv på folkhälsa och social hållbarhet

Strategisk grupp

– Hälsosamt åldrande och populationsutveckling

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.