Ekonomiskt perspektiv

Det är dags att förändra hur vi ekonomiskt beräknar och ser på den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner. Grunduppdraget handlar om stora investeringar i mänsklig växt, vård och förändring. Det innebär att de tjänster som produceras i allra högsta grad har våra medborgare både som mottagare och medproducent. Då är kanske inte en strikt företagsekonomisk ettårig kortsiktig modell den optimala.

I stället handlar det om att finna de allra bästa och mest pådrivande modellerna i ett nationalekonomiskt perspektiv, där investeringarna i hälsa, och social hållbarhet behandlas som just investeringar.

Detta arbete kan lätt förfelas om vi inte gör de förberedelser som krävs vid en investering och använder kloka och relevanta modeller för resultat, uppföljning och utvärdering.

I nätverket vill vi ta del av olika modeller för att finna de som är allra bäst. Detta arbetar vårt tema med.

Till sist handlar det dock om att ändra vårt sätt att tänka och våga pröva nya modeller.

Nätverket har bidragit till detta genom en förstudie som föregått vårt tema.

Nätverkets gemensamma förstudie avslutad 2013 vad kostar en stadsdel i förhållande till staden?

Vi har tillsammans med Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog genomfört den första förstudien i sitt slag med frågeställningen: Går det att beskriva stadsdelar relaterat till hela staden i socioekonomiska termer och vad innebär det om vi gör detta? Förstudien innehåller många iakttagelser och slutsatser och nästan osannolika kostnader för skillnader mellan stad och stadsdel. En av de viktigaste att ta vidare är att vi prövar att i stadsdelar föra samman de ”hårda Investeringskalkylerna” för fastigheter med de socioekonomiska kalkylerna. En helt annan kostnadsbild lär framträda men framförallt: Vd skulle det innebära för styrning och organisering att arbeta på detta sätt istället i exempelvis våra miljonprogram. Några av våra medlemmar arbetar vidare utifrån dessa hypoteser.

Läs hela förstudien här. (pdf)

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

Hälsosam samhällsplanering

Ekonomiskt perspektiv på folkhälsa och social hållbarhet

Strategisk grupp

– Hälsosamt åldrande och populationsutveckling

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.