Styrelsen för Healthy Cities Sverige

Ordförande
Ida Legnemark, Borås

Ordinarie ledamöter
Frida Trollmyr Malmö vice ordförande
Lars Thunberg, Helsingborg

Ersättare
Mats Wiking, Trollhättan
Mikael Sanfridson Linköping
Gunnel Adler, Västra Götalandsregionen

Röster från ordförande och koordinator

Ordförande har ordet:

Ordförande Ida Legnemark”De växande hälsoklyftorna i Sverige är en av vår tids största politiska utmaningar. Jämlik folkhälsa kräver både generella välfärdslösningar och specifika insatser för grupper med högre ohälsa. För mig innebär medlemskapet i Healthy Cities nätverk tillgång till en viktig arena för erfarenhetsutbyte och politikutveckling kring strategiskt folkhälsoarbete i kommuner och landsting. Genom nätverket tar min kommun del av spetskompetens i allt från samhällsplanering till sociala investeringar. Vår medvetenhet ökar när vi delar med oss av goda exempel från vår kommun till andra i nätverket.
– Ida Legnemark, ordförande Healthy Cities Sverige

Koordinatorn har ordet:

”Våra medlemmar vet att de måste få sina kommuner och regioner att med utgångspunkt i medborgarnas möjligheter och behov göra sina städer och regioner, jämlika, inkluderande, hållbara, motståndskraftiga, lättillgängliga och responsiva.
De vet därför att allt hänger samman i ett inte alltid helt lättöverskådligt pussel.
Det är med detta för ögonen som jag varje dag imponeras och inspireras av medlemmarnas engagemang, entusiasm och stora kunskap.
Framförallt kommer dock ett annat ord för mig. Oförtröttlig. Det medlemmarna i nätverket vill åstadkomma är vare sig lätt, det går inte snabbt och det är inte heller alltid roligt. Jag har dock aldrig mött en sådan beslutsamhet, vilja att lyckas och nyfikenhet på andras lösningar och andras verklighet.
Kunde berg flyttas skulle politikerna och tjänstemännen i detta nätverk ha ritat om den kartan för länge sedan. Nu nöjer vi oss dock med att konstatera att berg finns till för att flyttas.
Det är en ära att få koordinera detta nätverk. Hör av er så berättar jag mer.”
– Kerstin Månsson, koordinator Healthy Cities Sverige

 

 

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.