Nu är det åter dags för årsmöte. Vi tar itu med en av de stora utmaningarna: Inkludering och minskade skillnader  i hälsa.

Hur klarar vi den jämlika hälsan och långsiktigheten i nuläget?

Denna gången är årsmötet i Borås

Program årsmöte Healthy Cities 2016

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.