Möte på Finansdepartementet på initiativ av bland annat t socialdepartementet där många aktörer var samlade för att diskutera vad vi tillsammans kan göra för att stödja den lokala nivån globalt sett i arbetet för en godare och jämlikare hälsa.  Vi i  Healthy Cities fick beskriva våra fundament, drivkrafter och vad vi gör. Ett fantastiskt sammanhang att befinna sig och så mycket kraft att tillsammans kunna bidra,  Fortsättning kommer att följa.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.