Ladda ner vårt spännande program här: (Inbjudan Healthy Cities årskonferens 2018)

Vi lägger fokus på de internationella, nationella, regionala och lokala politiska beställningarna och hur vi kan utveckla och nyskapa inom dessa.

Vi har besök av WHO, tillitsdelegationen, SKL, vårt norska systernätverk, och som vanligt spännande lokala exempel.

Vi håller workshop utifrån mål 11 där vi granskar några olika lokala stadsutvecklingsprojekt politisk intention genomförande och resultat- vad lär vi och hur kan vi spetsa ytterligare?

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.