Vi välkomnar Frida Trollmyr Malmö som ny ordförande i nätverket och önskar henne och vår nya styrelse allt gott i arbetet med nätverket!

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.