Ett varmt tack till Ida Legnemark som varit vår ordförande i fyra år. Vi tackar Ida för hennes goda ledarskap och fantastiska engagemang och önskar lycka till framöver!

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.