De nationella nätverken i Europa sågs den 18-20 september I Prag denna fantastiska kulturstad. I självaste gamla rådhuset i Prag arbetade vi intensivt i tre dagar. Det svenska nätverket framhölls som förebild utifrån vårt starka politiska engagemang.
Vi arbetade med WHO:s Healthy Cities vision, våra aktiviteter och ett givande och tagande av erfarenheter.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.