Mötet ägnades åt ett verktyg för dialog med invånarna kring fysisk planering vid namna ”Place Standard” samt arbete med att tydliggöra Healthy Cities strategi för att nå de globala målen; 6 P. Koordinatorn beskrev hur Sverige arbetat med att skapa sammanhang mellan den internationella nivån, den nationella nivån och den regional och lokala. Vi tar nu alla sex P med oss hem följ detta arbete..

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.