En jämlik hälsa är som bekant både en förutsättning för arbetet med Agenda 2020 och ett resultat av arbetet med Agenda 2030. så låt oss visa:

WHO:s koppling till de 17 globala  målen

WHO Healthy Cities strategi för att nå de globala målen på lokal nivå

Nationella Healthy Cities nätverket i  Sverige och ramen  för arbetet  Se illustrationen här: koppling agenda 2030 HC Sverige

 

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.