Digitalt höstmöte 22 oktober

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

två kvinnor vid dator

Styrelsen för Healthy Cities Sverige har beslutat att genomföra det kommande höstmötet för 2020 digitalt. Förmiddagen kommer att fokusera på Healthy Cities nätverkets bakgrund och uppbyggnad från internationell till lokal nivå. Eftermiddagen kommer att handla om upplevelser och utmaningar under pandemin på lokal nivå. Inbjudan och program skickas ut till nätverkets medlemmar.

Crossing Borders seminarieserie: Jämlik hälsa och digitalisering – barn och unga 2 september

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

litet barn med VR glasögon

Den 2 september 2020 är det dags för den tredje och sista delen i Healthy Cities seminarieserie ”Crossing Borders” med temat Jämlik hälsa och digitalisering. Denna gången utifrån målgruppen barn och unga. Under 2020 har Healthy Citiesnätverket anordnat webbsända seminarier med fokus på digitaliseringens och den tekniska utvecklingens konsekvenser för arbetet med den jämlika hälsan. I serien ingår tre seminarier med … Read More

Healthy Cities i Dagens Samhälle

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Healty Cities ordförande Frida Trollmyr skriver idag i Dagens Samhälle om hur vi tillsammans kan sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Läs debattartikeln här.

Idéskrift tillitsfrämjande stadsplanering

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

När tendenser pekar på att den allmänna tilliten i samhället minskar, att den ofrivilliga ensamheten och den psykiska ohälsan ökar är det dags att allvarligt fundera på vilket ansvar den fysiska planeringen har för att motverka dessa negativa tendenser. Skriften lyfter fram behovet av gemensamma platser och företeelser som kan stödja både individers och samhällets sociala kapital. Ett kapital som … Read More

Ny styrelse klar

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Här är alla styrelsemedlemmar: Ordförande Frida Trollmyr Malmö (S) Katarina Gustavsson Falun (KD) Monica Hanson vice ordförande Trollhättan (S) Ulf Hanstål Västra Götalandsregionen (M) Fredrik Hansson Luleå (S) Irene Karlsson Vara (C) Camilla Neptun Lund (L)

Healthy Cities Sverige bjuder in till Crossing Borders seminarieserie: Jämlik hälsa och digitalisering

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Ny seminarieserie startar den 2 april! Det är dags igen för vår uppskattade seminarieserie ”Crossing Borders” som även webbsänds och är kostnadsfri. 2020 tar vi oss an digitalisering och dess påverkan på välfärds- och demokratiuppdraget och därmed den jämlika hälsan. Vilka grupper blir sårbara i detta sammanhang och hur kan digitaliseringen driva på mot en minskad sårbarhet? Vilken roll ska … Read More

Pressmeddelande – Healthy Cities valde ny värdkommun

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Den 27 mars hade Healthy Cities Sverige årsmöte. Mötet skulle ha hållits i Falun men fick istället genomföras digitalt på grund av coronaviruset. Healthy Cities är ett internationellt nätverk av städer och regioner under världshälsoorganisationen WHO som verkar för en förbättrad folkhälsa. Healthy Cities verkar inom ramarna för WHO:s strategi för en hälsosam samhällsplanering och vill lyfta upp jämlik hälsa … Read More

Healthy Cities medarrangerar frukostmöte i riksdagen (INSTÄLLT)

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Hur tar vi bort hälsoklyftorna på en generation? Onsdagen den 25 mars 2020 kl. 7.30 – 9.00 Riksdagsledamöterna Mats Wiking (S) och Ulrika Jörgensen (M) bjuder genom Friskvårdsnätverket, tillsammans med Healthy Cities Sverige in till frukostsamtal och riksdagsseminarium om Sveriges folkhälsopolitik. I juni 2018 beslutade riksdagen att omformulera det övergripande nationella folkhälsomålet samt omvandla folkhälsoarbetets målstruktur. Det övergripande natio­nella målet … Read More

WHO och Healthy Cities koppling till Agenda 2030 samt Svenska Nätverket i denna kontext

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

En jämlik hälsa är som bekant både en förutsättning för arbetet med Agenda 2020 och ett resultat av arbetet med Agenda 2030. så låt oss visa: WHO:s koppling till de 17 globala  målen WHO Healthy Cities strategi för att nå de globala målen på lokal nivå Nationella Healthy Cities nätverket i  Sverige och ramen  för arbetet  Se illustrationen här: koppling agenda … Read More