Crossing borders 2020

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Nu går det att ta del av de tre Crossing Borders seminarierna som Healthy Cities genomfört under 2020. Temat detta året har varit Jämlik hälsa, digitalisering och teknisk utveckling. Seminarieserien ger tre perspektiv på digitalisering; ett generellt perspektiv, målgrupp äldre samt målgrupp barn och unga.

Idéskrift om styrning och ledning

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

WHO:s svenska Healthy Cities nätverk har under 15 år i Sverige haft fokus på att våra beslut hos medlemskommuner och regioner ska vara långsiktiga, tvärsektoriella och utjämnande. Allt för att minska skillnaderna i hälsa hos våra invånare.

Digitalt höstmöte 22 oktober

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

två kvinnor vid dator

Styrelsen för Healthy Cities Sverige har beslutat att genomföra det kommande höstmötet för 2020 digitalt. Förmiddagen kommer att fokusera på Healthy Cities nätverkets bakgrund och uppbyggnad från internationell till lokal nivå. Eftermiddagen kommer att handla om upplevelser och utmaningar under pandemin på lokal nivå. Inbjudan och program skickas ut till nätverkets medlemmar.

Crossing Borders seminarieserie: Jämlik hälsa och digitalisering – barn och unga 2 september

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

litet barn med VR glasögon

Den 2 september 2020 är det dags för den tredje och sista delen i Healthy Cities seminarieserie ”Crossing Borders” med temat Jämlik hälsa och digitalisering. Denna gången utifrån målgruppen barn och unga. Under 2020 har Healthy Citiesnätverket anordnat webbsända seminarier med fokus på digitaliseringens och den tekniska utvecklingens konsekvenser för arbetet med den jämlika hälsan. I serien ingår tre seminarier med … Read More

Healthy Cities i Dagens Samhälle

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Healty Cities ordförande Frida Trollmyr skriver idag i Dagens Samhälle om hur vi tillsammans kan sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Läs debattartikeln här.

Idéskrift tillitsfrämjande stadsplanering

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

När tendenser pekar på att den allmänna tilliten i samhället minskar, att den ofrivilliga ensamheten och den psykiska ohälsan ökar är det dags att allvarligt fundera på vilket ansvar den fysiska planeringen har för att motverka dessa negativa tendenser. Skriften lyfter fram behovet av gemensamma platser och företeelser som kan stödja både individers och samhällets sociala kapital. Ett kapital som … Read More

Ny styrelse klar

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Här är alla styrelsemedlemmar: Ordförande Frida Trollmyr Malmö (S) Katarina Gustavsson Falun (KD) Monica Hanson vice ordförande Trollhättan (S) Ulf Hanstål Västra Götalandsregionen (M) Fredrik Hansson Luleå (S) Irene Karlsson Vara (C) Camilla Neptun Lund (L)

Healthy Cities Sverige bjuder in till Crossing Borders seminarieserie: Jämlik hälsa och digitalisering

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Ny seminarieserie startar den 2 april! Det är dags igen för vår uppskattade seminarieserie ”Crossing Borders” som även webbsänds och är kostnadsfri. 2020 tar vi oss an digitalisering och dess påverkan på välfärds- och demokratiuppdraget och därmed den jämlika hälsan. Vilka grupper blir sårbara i detta sammanhang och hur kan digitaliseringen driva på mot en minskad sårbarhet? Vilken roll ska … Read More