Höstmöte Trollhättan 17-18 oktober

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Vi ser framemot två mycket givande dagar. Vi ägnar oss åt hur vi ska navigera i den verklighet som råder med stora besparingar för kommuner och regioner. Hur navigerar vi så arbetet utifrån Agenda 2030 och vårt fokus på att minska de  påverkbara skillnader i hälsa inom en generation inte tappar fart och kraft. Vi kommer att sätta vår inriktning … Read More

Nätverket hösten 2019

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Trafiksäkerhet och jämlik hälsa Global konferens i februari 2020 i Stockholm. Nätverket är medarrangörer för preevent  tillsammans med WHO, och Stockholms stad. Planering pågår från nätverket deltar Malmö stad som föredragare. Forskningsprojektet som utgår från att studera och utveckla de processer som omger den politiska beställningen/uppdraget kopplat till att minska skillnaderna i hälsa görs i samverkan med Folkhälsomyndigheten. Umeå universitet … Read More

Tematiskt möte juni 2019 i Stockholm

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Direkt från Lissabon till nätverkets tematiska möte i juni. Första dagen arbetade vi med tillit och tolerans kopplat till fysisk planering och utformning. Växjö och Norrköping inspirerade med sina exempel.  Arbetet med en ny idéskrift ”Tillitsfrämjande stadsplanering” tog fart under eftermiddagen och vi räknar med att ha denna klar i maj 2020. Strategiska gruppen möttes dag 2 och arbetade med nätverket … Read More

Möte i Lissabon med samtliga nationella nätverk

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Ordförande och koordinator deltog i tre dagars arbete med alla Nationella Nätverk i Europa. WHO höll möte med oss i rådhuset i Lissabon. Vi arbetade intensivt med att forma den nya utvecklingsfas  som vi nu påbörjat; Copenhagen Consensus och Healthier happier cities for all. Arbetet kopplas helt till  Agenda 2030 med den förstås den lokala och regional nivån som utgångspunkt. … Read More

Ny ordförande och ny styrelse

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Vi välkomnar Frida Trollmyr Malmö som ny ordförande i nätverket och önskar henne och vår nya styrelse allt gott i arbetet med nätverket!

Tack till Ida Legnemark

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Ett varmt tack till Ida Legnemark som varit vår ordförande i fyra år. Vi tackar Ida för hennes goda ledarskap och fantastiska engagemang och önskar lycka till framöver!

Workshop med Hans Abrahamsson på vårt årsmöte

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Att sammanfatta de tankar som Hans Abrahamsson väcker  och som sedan gör för att citera en medlem ”att det brinner i huvudet” när man går därifrån är en grannlaga uppgift. Dock kan sägas att brinner det i huvudet har dagen varit mycket framgångsrik! Först till vad är det nätverket vill med detta? Vi ser och förstår att vi befinner oss i … Read More

Årsmöte i Helsingborg

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Årsmötet i Helsingborg gav fantastiskt mycket inspiration och nya tankar. En mängd exempel från staden presenterades. Mötet inleddes med en normkritisk stadsvandring i Maria Zoegas fotspår. Kommentarerna efteråt var att alla städer borde anordna dessa så hela historieskrivningen i våra städer och därmed kulturarvet blir synligt. Vi lyssnade på PART  (preventivt arbete tillsammans)och deras mångfald av nydanande projekt i Landskrona … Read More