Pressmeddelande – Healthy Cities valde ny värdkommun

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Den 27 mars hade Healthy Cities Sverige årsmöte. Mötet skulle ha hållits i Falun men fick istället genomföras digitalt på grund av coronaviruset. Healthy Cities är ett internationellt nätverk av städer och regioner under världshälsoorganisationen WHO som verkar för en förbättrad folkhälsa. Healthy Cities verkar inom ramarna för WHO:s strategi för en hälsosam samhällsplanering och vill lyfta upp jämlik hälsa … Read More

Healthy Cities medarrangerar frukostmöte i riksdagen (INSTÄLLT)

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Hur tar vi bort hälsoklyftorna på en generation? Onsdagen den 25 mars 2020 kl. 7.30 – 9.00 Riksdagsledamöterna Mats Wiking (S) och Ulrika Jörgensen (M) bjuder genom Friskvårdsnätverket, tillsammans med Healthy Cities Sverige in till frukostsamtal och riksdagsseminarium om Sveriges folkhälsopolitik. I juni 2018 beslutade riksdagen att omformulera det övergripande nationella folkhälsomålet samt omvandla folkhälsoarbetets målstruktur. Det övergripande natio­nella målet … Read More

WHO och Healthy Cities koppling till Agenda 2030 samt Svenska Nätverket i denna kontext

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

En jämlik hälsa är som bekant både en förutsättning för arbetet med Agenda 2020 och ett resultat av arbetet med Agenda 2030. så låt oss visa: WHO:s koppling till de 17 globala  målen WHO Healthy Cities strategi för att nå de globala målen på lokal nivå Nationella Healthy Cities nätverket i  Sverige och ramen  för arbetet  Se illustrationen här: koppling agenda … Read More

Höstmöte Trollhättan 17-18 oktober

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Vi ser framemot två mycket givande dagar. Vi ägnar oss åt hur vi ska navigera i den verklighet som råder med stora besparingar för kommuner och regioner. Hur navigerar vi så arbetet utifrån Agenda 2030 och vårt fokus på att minska de  påverkbara skillnader i hälsa inom en generation inte tappar fart och kraft. Vi kommer att sätta vår inriktning … Read More

Nätverket hösten 2019

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Trafiksäkerhet och jämlik hälsa Global konferens i februari 2020 i Stockholm. Nätverket är medarrangörer för preevent  tillsammans med WHO, och Stockholms stad. Planering pågår från nätverket deltar Malmö stad som föredragare. Forskningsprojektet som utgår från att studera och utveckla de processer som omger den politiska beställningen/uppdraget kopplat till att minska skillnaderna i hälsa görs i samverkan med Folkhälsomyndigheten. Umeå universitet … Read More

Tematiskt möte juni 2019 i Stockholm

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Direkt från Lissabon till nätverkets tematiska möte i juni. Första dagen arbetade vi med tillit och tolerans kopplat till fysisk planering och utformning. Växjö och Norrköping inspirerade med sina exempel.  Arbetet med en ny idéskrift ”Tillitsfrämjande stadsplanering” tog fart under eftermiddagen och vi räknar med att ha denna klar i maj 2020. Strategiska gruppen möttes dag 2 och arbetade med nätverket … Read More

Möte i Lissabon med samtliga nationella nätverk

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Ordförande och koordinator deltog i tre dagars arbete med alla Nationella Nätverk i Europa. WHO höll möte med oss i rådhuset i Lissabon. Vi arbetade intensivt med att forma den nya utvecklingsfas  som vi nu påbörjat; Copenhagen Consensus och Healthier happier cities for all. Arbetet kopplas helt till  Agenda 2030 med den förstås den lokala och regional nivån som utgångspunkt. … Read More

Ny ordförande och ny styrelse

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Vi välkomnar Frida Trollmyr Malmö som ny ordförande i nätverket och önskar henne och vår nya styrelse allt gott i arbetet med nätverket!

Tack till Ida Legnemark

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Ett varmt tack till Ida Legnemark som varit vår ordförande i fyra år. Vi tackar Ida för hennes goda ledarskap och fantastiska engagemang och önskar lycka till framöver!