Junimöte med Nätverket 8-9 juni 2016

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Junimötet innebar arbete utifrån våra fokusområden i temagrupperna, samt ett längre arbete under mötet med vår strategiska grupp. Vi arbetade med vad vi vill behålla, utveckla och nyskapa i nätverket och med nätverket som stöd. Vi fick en mycket givande genomgång av implementeringens förutsättningar och vad som krävs. Implementeringsforskning visar på att en medveten, involverande och mycket noggrant genomförd implementering innebär minst … Read More

Mötesplats social hållbarhet maj 2016

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Nationella Healthy Citiesnätverket ingår i referensgruppen för SKL:s och Folkhälsomyndighetens mötesplats för social hållbarhet. På mötesplatsens konferens i Göteborg med fokus på de nya globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 arrangerade nätverket tillsammans med Boverket, Umeå kommun, SKL och Folkhälsomyndigheten, och Riksbyggen ett seminarium och  en workshop med gemensamt fokus på hur vi kan planera och bygga så vi verkligen verkar för mer medskapande, jämlika … Read More

Årsmöte

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Nu är det åter dags för årsmöte. Vi tar itu med en av de stora utmaningarna: Inkludering och minskade skillnader  i hälsa. Hur klarar vi den jämlika hälsan och långsiktigheten i nuläget? Denna gången är årsmötet i Borås Program årsmöte Healthy Cities 2016

Vårt hälsoperspektiv

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling. Healthy Cities Sverige är en del av WHO. Läs mer på WHO’s hemsida.