Tematiskt möte juni 2019 i Stockholm

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Direkt från Lissabon till nätverkets tematiska möte i juni. Första dagen arbetade vi med tillit och tolerans kopplat till fysisk planering och utformning. Växjö och Norrköping inspirerade med sina exempel.  Arbetet med en ny idéskrift ”Tillitsfrämjande stadsplanering” tog fart under eftermiddagen och vi räknar med att ha denna klar i maj 2020. Strategiska gruppen möttes dag 2 och arbetade med nätverket … Read More

Möte i Lissabon med samtliga nationella nätverk

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Ordförande och koordinator deltog i tre dagars arbete med alla Nationella Nätverk i Europa. WHO höll möte med oss i rådhuset i Lissabon. Vi arbetade intensivt med att forma den nya utvecklingsfas  som vi nu påbörjat; Copenhagen Consensus och Healthier happier cities for all. Arbetet kopplas helt till  Agenda 2030 med den förstås den lokala och regional nivån som utgångspunkt. … Read More

Ny ordförande och ny styrelse

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Vi välkomnar Frida Trollmyr Malmö som ny ordförande i nätverket och önskar henne och vår nya styrelse allt gott i arbetet med nätverket!

Tack till Ida Legnemark

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Ett varmt tack till Ida Legnemark som varit vår ordförande i fyra år. Vi tackar Ida för hennes goda ledarskap och fantastiska engagemang och önskar lycka till framöver!

Workshop med Hans Abrahamsson på vårt årsmöte

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Att sammanfatta de tankar som Hans Abrahamsson väcker  och som sedan gör för att citera en medlem ”att det brinner i huvudet” när man går därifrån är en grannlaga uppgift. Dock kan sägas att brinner det i huvudet har dagen varit mycket framgångsrik! Först till vad är det nätverket vill med detta? Vi ser och förstår att vi befinner oss i … Read More

Årsmöte i Helsingborg

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Årsmötet i Helsingborg gav fantastiskt mycket inspiration och nya tankar. En mängd exempel från staden presenterades. Mötet inleddes med en normkritisk stadsvandring i Maria Zoegas fotspår. Kommentarerna efteråt var att alla städer borde anordna dessa så hela historieskrivningen i våra städer och därmed kulturarvet blir synligt. Vi lyssnade på PART  (preventivt arbete tillsammans)och deras mångfald av nydanande projekt i Landskrona … Read More

Global hälsa skapar samhälleliga förutsättningar för god och jämlik hälsa 23 nov

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Möte på Finansdepartementet på initiativ av bland annat t socialdepartementet där många aktörer var samlade för att diskutera vad vi tillsammans kan göra för att stödja den lokala nivån globalt sett i arbetet för en godare och jämlikare hälsa.  Vi i  Healthy Cities fick beskriva våra fundament, drivkrafter och vad vi gör. Ett fantastiskt sammanhang att befinna sig och så mycket … Read More

Höstmöte 14/11-16/11

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Temat för vårt Höstmöte var ”Att landa in Agenda 2030 lokalt och regionalt” Utifrån detta tema arbetade vi med WHO:S tydliga koppling till Agenda 2030 och Healthy Cities ännu tydligare koppling till den lokala nivån via sin strategi Copenhagen Consensus och de sex P:na. Vi hade besök av Socialutskottet, FN-föreningen, tillitsdelegationen, Stockholmskommissionen samt Högskolan Väst. Vi bestämde inriktning och preliminära … Read More