Ny ordförande och ny styrelse

Johanna LinnarssonUncategorized

Vi välkomnar Frida Trollmyr Malmö som ny ordförande i nätverket och önskar henne och vår nya styrelse allt gott i arbetet med nätverket!

Tack till Ida Legnemark

Johanna LinnarssonUncategorized

Ett varmt tack till Ida Legnemark som varit vår ordförande i fyra år. Vi tackar Ida för hennes goda ledarskap och fantastiska engagemang och önskar lycka till framöver!

Workshop med Hans Abrahamsson på vårt årsmöte

Johanna LinnarssonUncategorized

Att sammanfatta de tankar som Hans Abrahamsson väcker  och som sedan gör för att citera en medlem ”att det brinner i huvudet” när man går därifrån är en grannlaga uppgift. Dock kan sägas att brinner det i huvudet har dagen varit mycket framgångsrik! Först till vad är det nätverket vill med detta? Vi ser och förstår att vi befinner oss i … Read More

Årsmöte i Helsingborg

Johanna LinnarssonUncategorized

Årsmötet i Helsingborg gav fantastiskt mycket inspiration och nya tankar. En mängd exempel från staden presenterades. Mötet inleddes med en normkritisk stadsvandring i Maria Zoegas fotspår. Kommentarerna efteråt var att alla städer borde anordna dessa så hela historieskrivningen i våra städer och därmed kulturarvet blir synligt. Vi lyssnade på PART  (preventivt arbete tillsammans)och deras mångfald av nydanande projekt i Landskrona … Read More

Global hälsa skapar samhälleliga förutsättningar för god och jämlik hälsa 23 nov

Johanna LinnarssonUncategorized

Möte på Finansdepartementet på initiativ av bland annat t socialdepartementet där många aktörer var samlade för att diskutera vad vi tillsammans kan göra för att stödja den lokala nivån globalt sett i arbetet för en godare och jämlikare hälsa.  Vi i  Healthy Cities fick beskriva våra fundament, drivkrafter och vad vi gör. Ett fantastiskt sammanhang att befinna sig och så mycket … Read More

Höstmöte 14/11-16/11

Johanna LinnarssonUncategorized

Temat för vårt Höstmöte var ”Att landa in Agenda 2030 lokalt och regionalt” Utifrån detta tema arbetade vi med WHO:S tydliga koppling till Agenda 2030 och Healthy Cities ännu tydligare koppling till den lokala nivån via sin strategi Copenhagen Consensus och de sex P:na. Vi hade besök av Socialutskottet, FN-föreningen, tillitsdelegationen, Stockholmskommissionen samt Högskolan Väst. Vi bestämde inriktning och preliminära … Read More

Internationell konferens i Belfast avslutning Fas VI och uppstart Fas VII

Johanna LinnarssonUncategorized

Belfast i höstskrud tog emot med Healthy Cities nätverk från alla kontinenterna. Knytningen mot Agenda 2030 stod som vanligt i centrum. Vi har olika förutsättningar att arbeta med frågorna men igenkänningsfaktorn bland oss alla är stor. De utmaningar vi har är stora men VI HAR INTE RÅD ATT MISSLYCKAS! Starka fråga som diskuterades var: Kan mandatperioderna lokalt, regionalt och nationellt … Read More

Majmöte 22/5-23/5 2018

Johanna LinnarssonUncategorized

Ett sommarvarmt Stockholm tog emot oss. Vi påbörjade arbetet med att tydliggöra nästa FAS för Healthy Cities, arbetade en dag på Nyréns arkitektkontor med att ta del av Nyréns arbete för att flickor ska återta platser i det offentliga rummet, pröva särskilda barnperspektiv i planeringen, få en beskrivning av vad Stockholmskommissionen åstadkommit och mycket mer inspirerande och goda utbyten.