Nätverkets medlemmar är svenska regioner, kommuner och städer som arbetar på strategisk nivå med folkhälsofrågor.

Läs mer om vad medlemskapet ger din kommun genom att klicka på rubrikerna nedan.

Nätverk
Omvärldsbevakning
Kunskap
Handlingsförmåga

Nätverkets medlemmar

Borås
Falun
Halmstad
Helsingborg
Huddinge
Karlstad
Kristianstad
Linköping
Luleå
Lund
Malmö
Region Skåne
Skövde
Trollhättan
Uppsala

Vara

Västra götaland
Växjö
Östersund
Östsam

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.