Vad vi gör

Nätverkets aktiviteter

  • Årlig konferens på våren och ett höstmöte där förtroendevalda och tjänstepersoner från nätverket träffas för att ta del av aktuell kunskap och diskutera gemensamma frågor.

  • Webbinarier/seminarier inom aktuella frågor i samverkan med Mötesplats social hållbarhet

  • Interna möten/webbinarier i våra temagrupper för hälsosam samhällsplanering och delaktighet och inflytande

  • Digitala möten varje månad för strateger i syfte att ta del av aktuella frågor och dela kunskap och erfarenhet mellan kommuner och regioner i nätverket.

  • Internationella möten i WHO:s europeiska Healthy Cities nätverk och gemensamma aktiviteter med de nationella nätverken i de nordiska länderna.

  • Tillfälliga interna arbetsgrupper i syfte att diskutera gemensamma frågor. För stunden finns exempelvis grupper för att hitta extern finansiering till folkhälsoarbetet respektive att stärka regionernas roll för folkhälsoarbetet på lokal och regional nivå.

  • Medverkan i nationella och internationella arbetsgrupper och sammanhang

Bli medlem

Vill din kommun eller region stärka arbetet med att utveckla hälsosamma och socialt hållbara samhällen? Då är medlemskap i Healthy Cities Sverige något för dig! Alla svenska kommuner och regioner kan ansöka om medlemskap i nätverket.

LÄS MER

Kontakt

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling.