Bli medlem

Vill din kommun eller region stärka arbetet med att utveckla hälsosamma och socialt hållbara samhällen? Då är medlemskap i Healthy Cities Sverige något för dig! Alla svenska kommuner och regioner kan ansöka om medlemskap i nätverket.

Är du nyfiken på vårt arbete eller intresserad av att bli medlem? Fyll i kontaktformuläret nedan eller hör av dig till vår koordinator:

Johanna Linnarsson
Koordinator Healthy Cities Sverige
0730-67 65 00
johanna@healthycities.se

Kontakt

Medlemskriterier
För att bli medlem i Healthy Cities Sverige tecknas en avsiktsförklaring som stödjer nätverkssamarbetet i form av ett politiskt beslut i kommunstyrelse eller regionstyrelse.

För att ingå i nätverket krävs också att kommunen eller regionen:

 • Utser minst en politisk och en administrativ kontaktperson. Den politiska kontaktpersonen representerar sin kommun/region genom att delta på nätverkets årliga medlemsmöten samt lyfter information om nätverket lokalt och regionalt i olika politiska forum. Den administrativa kontaktpersonen har hand om den löpande kontakten med nätverkets koordinator och deltar på nätverkets strategiska månadsmöten.
 • Betalar en årlig medlemsavgift som beräknas utifrån folkmängd. Avgiften regleras årligen enligt SKR:s index. Regioner betalar automatiskt maxbeloppet.
 • Deltar i nätverksträffar och andra evenemang som anordnas av nätverket. På nätverkets årsmöte deltar minst en politiker och en tjänsteperson från kommunen/regionen.
 • Informerar om medlemskapet på sin kommun/regions hemsida samt bidrar med information om sitt lokala och regionala arbete till Healthy Cities Sverige.
 • Ansluter sig till nätverkets mål och strategier.
Image
Jag är ganska ensam hemma, genom HC har jag lärt känna många och kan kontakta dem när jag har något jag funderar på. Guld värt! Deltagarna i nätverket är så generösa och delar med sig av både positivt och negativt.
Barbro Müller
Samhällsstrateg folkhälsa
Luleå kommun
Image
Healthy Cities har en styrka i att nätverket fångar upp tjänstepersoner som arbetar med folkhälsofrågor och politiker som ansvarar för dessa frågor, vilket förbättrar möjligheterna att lyfta upp jämlik hälsa/folkhälsa på dagordningen. Nätverket har möjlighet att fungera som hävstång och opinionsbildare för folkhälsofrågorna, dels i våra respektive lokala kontexter, men även regionalt, nationellt och i förlängningen internationellt.
Jonas Nygren
Strateg Malmö Stad
Image
Healthy Cities är en fantastisk plats att vara på. Vi har fokus på frågor som handlar om att säkerställa hur alla kan leva ett hälsosamt liv och hur vi kan verka för alla människors välbefinnande. Vi är ett nätverk där vi ges stora möjligheter att diskutera, debattera och byta/bryta tankar i ett sammanhang där både tjänstemän och politiker är representerade. Alla har vi samma engagemang om hur vi skall lyckas få folkhälsofrågorna än högre på dagordningen. Vi är ett forum med kommuner och regioner, som insett vikten av att ytterligare lyfta blicken kring ”Agenda 2030” och hur vi skall kunna bygga framtidens hållbara samhälle. Vi har en fantastiskt möjlighet att pröva våra tankar och tillsammans forma våra visioner för framtiden.
Monica Hanson
Politiker i Trollhättan

  Nätverkets medlemmar är svenska kommuner och regioner som arbetar på strategisk nivå med folkhälsofrågor. Läs mer nedan om vad medlemskapet ger:

  Medlemsavgifter 2024

  Kommuner (invånare)

  0-19 999
  20 000-199 999
  200 000-

  Regioner enhetlig avgift

  Medlemsavgift

  23 400 kr
  41 000 kr
  58 500 kr

  58 500 kr