Featured image for “”Ge det hälsofrämjande arbetet mer plats””

”Ge det hälsofrämjande arbetet mer plats”

26 januari, 2024
I en debattartikel i Dagens samhälle den 25 januari 2024 efterlyser vår ordförande att det hälsofrämjande perspektivet bör ta mer plats i det brottsförebyggande arbetet på nationell nivå och hos kommunerna. – Att nationella strategier inrymmer det hälsofrämjande perspektivet som komplement till andra viktiga delar av det brottsförebyggande arbetet.– Att…
Featured image for “Dialogseminarium 26 januari: Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen – från vad till hur”

Dialogseminarium 26 januari: Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen – från vad till hur

1 november, 2023
Den 26 januari kl.10-12 arrangerar Healthy Cities Sverige och Mötesplats social hållbarhet ett uppföljande dialogseminarium om Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen. Tillsammans fortsätter vi att utforska hur det hälsofrämjande arbetet kan stärka tryggheten i samhället.Vi kommer varva nationella och lokala inspel med dialog i mindre grupper där du…
Featured image for “Höstmöte om barn och ungas jämlika hälsa”

Höstmöte om barn och ungas jämlika hälsa

12 oktober, 2023
Den 19-20 oktober 2023 håller Healthy Cities Sverige sitt årliga höstmöte i Stockholm. Temat för dagarna är Barn och ungas jämlika hälsa där medlemmarna får möjlighet att utforska regeringens uppdrag för ett nationellt hälsoprogram för unga, prata om barn och ungas möjlighet till rörelse samt diskutera barn och ungas delaktighet…
Featured image for “Webbinarium 25/8: Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet”

Webbinarium 25/8: Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet

29 juni, 2023
Den 25 augusti kl. 10.00-11.30 arrangerar Healthy Cities Sverige ett webbsänt seminarium tillsammans med SKR och Folkhälsomyndigheten om hur vi genom ökat fokus på hälsofrämjande arbete kan stärka tryggheten i samhället. Webbinariet är kostnadsfritt för medlemmarna i Healthy Cities Sverige. Mer information och anmälan finns här: Hälsofrämjande arbete för ökad…
Featured image for “Region Halland och Järfälla kommun nya medlemmar”

Region Halland och Järfälla kommun nya medlemmar

29 juni, 2023
Vi är glada att få välkomna Region Halland och Järfälla kommun som nya medlemmar i nätverket. Båda har höga ambitioner i arbetet med jämlik hälsa och social hållbarhet så det kommer att bli ett positivt tillskott till Healthy Cities Sverige.…
Featured image for “Ny ordförande för Healthy Cities Sverige”

Ny ordförande för Healthy Cities Sverige

29 juni, 2023
Healthy Cities Sveriges välkomnar Fredrik Hansson som ny ordförande för nätverket. På nätverkets årsmöte i samband med årskonferensen i Vara valdes Fredrik Hansson till ny ordförande för Healthy Cities Sverige. Fredrik Hansson har suttit med i nätverkets styrelse under flera år och är till vardags kommunalråd i Luleå kommun. Jag…
Featured image for “Årskonferens 2023 om politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa”

Årskonferens 2023 om politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa

15 januari, 2023
Healthy Cities Sverige är glada att få bjuda in sina medlemmar till årlig konferens den 23–24 mars 2023 som hålls i Vara kommun.Temat för konferensen är Politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa där vi kommer att ha medverkan från bland annat socialminister Jacob Forssmed (digitalt), Kira Fortune från…
Featured image for “WHO:s europeiska nätverkskonferens 2022”

WHO:s europeiska nätverkskonferens 2022

15 januari, 2023
Den 22–24 november höll WHO:s europeiska Healthy Cities nätverk sitt internationella årsmöte och konferens i Köpenhamn. Det svenska nationella Healthy Cities nätverket var på plats tillsammans med ca 250 deltagare från hela Europa. I år med temat ”Healthy Cities Leading by Example: One Planet, One People, One Health”, fanns forskare…
Featured image for “Region Värmland ny medlem!”

Region Värmland ny medlem!

15 januari, 2023
Vi välkomnar Region Värmland som ny medlem i Healthy Cities Sverige och ser fram emot att få samarbeta med ytterligare en region med höga ambitioner i arbetet för en god och jämlik hälsa. – Genom medlemskapet i Healthy Cities vill vi ytterligare stärka möjligheterna att utveckla och driva frågor för…
Featured image for “Jonas Frykman är vår nya projektledare”

Jonas Frykman är vår nya projektledare

15 januari, 2023
Vi är glada att kunna hälsa Jonas Frykman välkommen som ny medarbetare i Healthy Cities Sverige! Det svenska Healthy Cities nätverket är inne i en expansiv fas med en ambition att växa. Det senaste året har fler kommuner och regioner visat intresse för att gå med i nätverket och för…