Featured image for “Webbinarium om EU-valet”

Webbinarium om EU-valet

12 april, 2024
Den 12 april bjöd Healthy Cities Sveriges temagrupp för delaktighet och inflytande in nätverkets medlemmar till ett webbinarium med temat EU-valet 2024 – ett val om EU:s framtid. Hur kommer EU- valet påverka Europa och oss i Sverige? Hur kan vi tillsammans sätta EU-frågan på agendan lokalt/regionalt? Detta var några…
Featured image for “Tid för samhandling- Regionala webbinarier 2024”

Tid för samhandling- Regionala webbinarier 2024

28 mars, 2024
Att utbyta kunskap och erfarenheter med varandra och agera tillsammans från lokal till global nivå är helt nödvändigt för att stärka social hållbarhet och öka jämlikheten i hälsa. Det nationella nätverket Healthy Cities Sverige arrangerar därför under försommaren sex regionala webbinarier i landet. Målgruppen är förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner…
Featured image for “Dags att öka takten!”

Dags att öka takten!

15 mars, 2024
Medlemmarna i Healthy Cities Sverige samlades för årsmöte och konferens i Norrköping den 14–15 mars.  I år firar nätverket sitt 20 års jubileum vilket också präglade temat för dagarna. Deltagarna fick följa med på en resa om folkhälsoarbetets utveckling under de senaste 20 åren från internationell till lokal nivå, och…
Featured image for “”Ge det hälsofrämjande arbetet mer plats””

”Ge det hälsofrämjande arbetet mer plats”

26 januari, 2024
I en debattartikel i Dagens samhälle den 25 januari 2024 efterlyser vår ordförande att det hälsofrämjande perspektivet bör ta mer plats i det brottsförebyggande arbetet på nationell nivå och hos kommunerna. – Att nationella strategier inrymmer det hälsofrämjande perspektivet som komplement till andra viktiga delar av det brottsförebyggande arbetet.– Att…
Featured image for “Dialogseminarium 26 januari: Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen – från vad till hur”

Dialogseminarium 26 januari: Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen – från vad till hur

1 november, 2023
Den 26 januari kl.10-12 arrangerar Healthy Cities Sverige och Mötesplats social hållbarhet ett uppföljande dialogseminarium om Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen. Tillsammans fortsätter vi att utforska hur det hälsofrämjande arbetet kan stärka tryggheten i samhället.Vi kommer varva nationella och lokala inspel med dialog i mindre grupper där du…
Featured image for “Höstmöte om barn och ungas jämlika hälsa”

Höstmöte om barn och ungas jämlika hälsa

12 oktober, 2023
Den 19-20 oktober 2023 håller Healthy Cities Sverige sitt årliga höstmöte i Stockholm. Temat för dagarna är Barn och ungas jämlika hälsa där medlemmarna får möjlighet att utforska regeringens uppdrag för ett nationellt hälsoprogram för unga, prata om barn och ungas möjlighet till rörelse samt diskutera barn och ungas delaktighet…
Featured image for “Webbinarium 25 augusti: Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet”

Webbinarium 25 augusti: Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet

29 juni, 2023
Den 25 augusti kl. 10.00-11.30 arrangerar Healthy Cities Sverige ett webbsänt seminarium tillsammans med SKR och Folkhälsomyndigheten om hur vi genom ökat fokus på hälsofrämjande arbete kan stärka tryggheten i samhället. Webbinariet är kostnadsfritt för medlemmarna i Healthy Cities Sverige. Mer information och anmälan finns här: Hälsofrämjande arbete för ökad…
Featured image for “Region Halland och Järfälla kommun nya medlemmar”

Region Halland och Järfälla kommun nya medlemmar

29 juni, 2023
Vi är glada att få välkomna Region Halland och Järfälla kommun som nya medlemmar i nätverket. Båda har höga ambitioner i arbetet med jämlik hälsa och social hållbarhet så det kommer att bli ett positivt tillskott till Healthy Cities Sverige.…
Featured image for “Ny ordförande för Healthy Cities Sverige”

Ny ordförande för Healthy Cities Sverige

29 juni, 2023
Healthy Cities Sveriges välkomnar Fredrik Hansson som ny ordförande för nätverket. På nätverkets årsmöte i samband med årskonferensen i Vara valdes Fredrik Hansson till ny ordförande för Healthy Cities Sverige. Fredrik Hansson har suttit med i nätverkets styrelse under flera år och är till vardags kommunalråd i Luleå kommun. Jag…
Featured image for “Årskonferens 2023 om politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa”

Årskonferens 2023 om politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa

15 januari, 2023
Healthy Cities Sverige är glada att få bjuda in sina medlemmar till årlig konferens den 23–24 mars 2023 som hålls i Vara kommun.Temat för konferensen är Politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa där vi kommer att ha medverkan från bland annat socialminister Jacob Forssmed (digitalt), Kira Fortune från…
Featured image for “WHO:s europeiska nätverkskonferens 2022”

WHO:s europeiska nätverkskonferens 2022

15 januari, 2023
Den 22–24 november höll WHO:s europeiska Healthy Cities nätverk sitt internationella årsmöte och konferens i Köpenhamn. Det svenska nationella Healthy Cities nätverket var på plats tillsammans med ca 250 deltagare från hela Europa. I år med temat ”Healthy Cities Leading by Example: One Planet, One People, One Health”, fanns forskare…
Featured image for “Region Värmland ny medlem!”

Region Värmland ny medlem!

15 januari, 2023
Vi välkomnar Region Värmland som ny medlem i Healthy Cities Sverige och ser fram emot att få samarbeta med ytterligare en region med höga ambitioner i arbetet för en god och jämlik hälsa. – Genom medlemskapet i Healthy Cities vill vi ytterligare stärka möjligheterna att utveckla och driva frågor för…
Featured image for “Jonas Frykman är vår nya projektledare”

Jonas Frykman är vår nya projektledare

15 januari, 2023
Vi är glada att kunna hälsa Jonas Frykman välkommen som ny medarbetare i Healthy Cities Sverige! Det svenska Healthy Cities nätverket är inne i en expansiv fas med en ambition att växa. Det senaste året har fler kommuner och regioner visat intresse för att gå med i nätverket och för…
Featured image for “Höstmöte 2022 om Agenda 2030 och nätverkets framtid”

Höstmöte 2022 om Agenda 2030 och nätverkets framtid

15 januari, 2023
Vad krävs för att det ska finnas fler arbetssätt som stödjer ett främjande arbete i kommun och region? Detta var en av frågorna som diskuterades på Healthy Cities Sveriges höstmöte i Stockholm i oktober. Vi gästades av Emma Sterky, kanslichef hos den Nationella samordnaren för Agenda 2030 som berättade om…
Featured image for “Healthy Cities Sverige är WHO-certifierat”

Healthy Cities Sverige är WHO-certifierat

15 januari, 2023
Vi har glädjen att meddela att Healthy Cities Sverige blivit certifierade som nationellt nätverk inom WHO:s europeiska Healthy Cities nätverk! Tidigare i år lämnade det svenska nätverket in en ansökan till WHO om att bli ackrediterade som Healthy Cities nätverk för fasen VII som sträcker sig fram till 2025. Ansökan…
Featured image for “Digitalt seminarium med nordiska och brittiska Healthy Cities-kollegor 9 juni”

Digitalt seminarium med nordiska och brittiska Healthy Cities-kollegor 9 juni

28 april, 2022
Den 9 juni arrangerar vårt nationella Healthy Cities-nätverk ett gemensamt digitalt seminarium med de nordiska och det brittiska Healthy Cities-nätverken. Detta är ett tillfälle för våra svenska medlemmar att träffa internationella kollegor, och dela erfarenheter och kunskaper över nationsgränserna.…
Featured image for “Healthy Cities Sveriges årskonferens i Falun 2022”

Healthy Cities Sveriges årskonferens i Falun 2022

28 april, 2022
Den 10 och 11 maj välkomnar det nationella Healthy Cities-nätverket sinamedlemmar till två dagar fyllda med spännande föreläsningar, praktiska exempeloch möjlighet till att utbyta tankar och erfarenheter.Temat för dagarna är jämlik hälsa och tillit där deltagarna får en introduktion tilljämlik hälsa och varför minskade skillnader i hälsa är en förutsättning…
Featured image for “Publikt webbinarium om Barn och ungas jämlika livsvillkor 19 november”

Publikt webbinarium om Barn och ungas jämlika livsvillkor 19 november

22 oktober, 2021
Den 19 november kl. 9-12 bjuder Healthy Cities nätverket in till en förmiddag med fokus på hur vi, i våra kommuner och regioner, arbetar med att skapa förutsättningar för barn och ungas jämlika livsvillkor.  Syftet med förmiddagen är att dela kunskap och erfarenheter på temat. Programmet består av tio seminariepass…
Featured image for “Höstmöte 21-22 oktober 2021”

Höstmöte 21-22 oktober 2021

22 september, 2021
Den 21 och 22 oktober 2021 håller det nationella Healthy Cities nätverket sitt årliga höstmöte för sina medlemmar. Mötet är ett digitalt lunch till lunch-möte och kommer i år fokusera på hur vi kan förstå den segregation och ojämlikhet som präglar dagens städer och samhällen. Under fredagen kommer representanter från…
Featured image for “Intresserad att bli medlem?”

Intresserad att bli medlem?

10 juni, 2021
Nu öppnar det nationella Healthy Cities-nätverket upp för fler intresserade kommuner och regioner att bli medlemmar. Ett värvarbrev har skickats ut till samtliga kommuner och regioner i Sverige för att informera om nätverkets arbete. Läs brevet här Välkomna med er intresseanmälan!…
Featured image for “Healthy Cities startar nyhetsbrev”

Healthy Cities startar nyhetsbrev

10 juni, 2021
Det svenska Healthy Cities-nätverket har startat med nyhetsbrev. Brevet kommer att skickas ut två gånger per år och intresseanmälan görs på hemsidan. Syftet med nyhetsbrevet är att ge en inblick i nätverkets arbete och vad som är på gång framåt. Läs vårens nyhetsbrev här…
Featured image for “Debattartikel i Sydsvenskan”

Debattartikel i Sydsvenskan

26 februari, 2021
Den 25 februari 2021 publicerade styrelsen i det svenska Healthy Cities-nätverket en debattartikel i Sydsvenskan med rubriken ”Gör en åtgärdsplan för hur skillnaderna i livsvillkor ska minska efter pandemin”.…
Featured image for “Årsmöte 18-19 mars 2021”

Årsmöte 18-19 mars 2021

26 februari, 2021
Det nationella Healthy Cities nätverket bjuder in sina medlemmar till digitalt årsmöte den 18-19 mars från lunch till lunch. Under eftermiddagen den 18:e gästas årsmötet av Sveriges civilminister Lena Micko samt av Annica Johansson från Effektfullt.…
Featured image for “WHO Healthy Cities konferens 2020”

WHO Healthy Cities konferens 2020

27 november, 2020
WHO Healthy Cities arrangerar en digital konferens för alla medlemmar den 8-10 december. Årets tema är Healthy cities in times of pandemic: protecting communities and building back better.…
Featured image for “Sammanfattning från höstmöte 22 oktober 2020”

Sammanfattning från höstmöte 22 oktober 2020

12 november, 2020
Den 22 oktober arrangerade det nationella Healthy Cities nätverket sitt första digitala höstmöte. Förmiddagen handlade om nätverkets internationella koppling till WHO och eftermiddagen hade temat Upplevelser och erfarenheter av pandemin på lokal nivå. Här kan ni läsa en sammanfattning av dagen.…
Featured image for “Ta del av Healthy Cities webbinarium från 15/9 2020”

Ta del av Healthy Cities webbinarium från 15/9 2020

12 oktober, 2020
Nu går det att se Healthy Cities webbinarium från den 15 september med inspel från Jämlikhetskommissionens slutrapport och Gabriel Wikström som nationell samordnare för Agenda 2030.…
Featured image for “Crossing borders 2020”

Crossing borders 2020

30 september, 2020
Nu går det att ta del av de tre Crossing Borders seminarierna som Healthy Cities genomfört under 2020. Temat detta året har varit Jämlik hälsa, digitalisering och teknisk utveckling. Seminarieserien ger tre perspektiv på digitalisering; ett generellt perspektiv, målgrupp äldre samt målgrupp barn och unga.…
Featured image for “Idéskrift om styrning och ledning”

Idéskrift om styrning och ledning

16 september, 2020
WHO:s svenska Healthy Cities nätverk har under 15 år i Sverige haft fokus på att våra beslut hos medlemskommuner och regioner ska vara långsiktiga, tvärsektoriella och utjämnande. Allt för att minska skillnaderna i hälsa hos våra invånare.…
Featured image for “Healthy Cities webbinarium 15 september: Jämlikhetskommissionens slutsatser och Agenda 2030-samordnaren”

Healthy Cities webbinarium 15 september: Jämlikhetskommissionens slutsatser och Agenda 2030-samordnaren

25 augusti, 2020
Välkomna med anmälan till Healthy Cities webbinarium den 15 september kl. 13-16. Per Molander, ordförande i Jämlikhetskommissionen presenterar kommissionens slutsatser med reflektioner från regional och kommunal nivå. Gabriel Wikström kommer att berätta om arbetet som ny nationell samordnare för Agenda 2030.…
Featured image for “Digitalt höstmöte 22 oktober”

Digitalt höstmöte 22 oktober

18 augusti, 2020
Styrelsen för Healthy Cities Sverige har beslutat att genomföra det kommande höstmötet för 2020 digitalt. Förmiddagen kommer att fokusera på Healthy Cities nätverkets bakgrund och uppbyggnad från internationell till lokal nivå. Eftermiddagen kommer att handla om upplevelser och utmaningar under pandemin på lokal nivå. Inbjudan och program skickas ut till…
Featured image for “Crossing Borders seminarieserie: Jämlik hälsa och digitalisering – barn och unga 2 september”

Crossing Borders seminarieserie: Jämlik hälsa och digitalisering – barn och unga 2 september

17 augusti, 2020
Den 2 september 2020 är det dags för den tredje och sista delen i Healthy Cities seminarieserie ”Crossing Borders” med temat Jämlik hälsa och digitalisering. Denna gången utifrån målgruppen barn och unga. Under 2020 har Healthy Citiesnätverket anordnat webbsända seminarier med fokus på digitaliseringens och den tekniska utvecklingens konsekvenser för arbetet…
Featured image for “Healthy Cities i Dagens Samhälle”

Healthy Cities i Dagens Samhälle

20 maj, 2020
Healty Cities ordförande Frida Trollmyr skriver idag i Dagens Samhälle om hur vi tillsammans kan sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Läs debattartikeln här.…
Featured image for “Idéskrift tillitsfrämjande stadsplanering”

Idéskrift tillitsfrämjande stadsplanering

11 maj, 2020
När tendenser pekar på att den allmänna tilliten i samhället minskar, att den ofrivilliga ensamheten och den psykiska ohälsan ökar är det dags att allvarligt fundera på vilket ansvar den fysiska planeringen har för att motverka dessa negativa tendenser. Skriften lyfter fram behovet av gemensamma platser och företeelser som kan…

Ny styrelse klar

11 maj, 2020
Här är alla styrelsemedlemmar: Ordförande Frida Trollmyr Malmö (S) Katarina Gustavsson Falun (KD) Monica Hanson vice ordförande Trollhättan (S) Ulf Hanstål Västra Götalandsregionen (M) Fredrik Hansson Luleå (S) Irene Karlsson Vara (C) Camilla Neptun Lund (L)…
Featured image for “Healthy Cities Sverige bjuder in till Crossing Borders seminarieserie: Jämlik hälsa och digitalisering”

Healthy Cities Sverige bjuder in till Crossing Borders seminarieserie: Jämlik hälsa och digitalisering

31 mars, 2020
Ny seminarieserie startar den 2 april! Det är dags igen för vår uppskattade seminarieserie ”Crossing Borders” som även webbsänds och är kostnadsfri. 2020 tar vi oss an digitalisering och dess påverkan på välfärds- och demokratiuppdraget och därmed den jämlika hälsan. Vilka grupper blir sårbara i detta sammanhang och hur kan…

Pressmeddelande – Healthy Cities valde ny värdkommun

31 mars, 2020
Den 27 mars hade Healthy Cities Sverige årsmöte. Mötet skulle ha hållits i Falun men fick istället genomföras digitalt på grund av coronaviruset. Healthy Cities är ett internationellt nätverk av städer och regioner under världshälsoorganisationen WHO som verkar för en förbättrad folkhälsa. Healthy Cities verkar inom ramarna för WHO:s strategi…
Featured image for “Årskonferens  26/3-27/3 i Falun framskjuten. Årsmötesförhandling digitalt 27/3”

Årskonferens 26/3-27/3 i Falun framskjuten. Årsmötesförhandling digitalt 27/3

20 mars, 2020
Årsmötet tar beslut om ny värdkommun för nätverket, inriktning för vårt nätverk under Healthy Cites gemensamma utvecklingsfas mot 2030 och mycket mer!…
Featured image for “Healthy Cities medarrangerar frukostmöte i riksdagen (INSTÄLLT)”

Healthy Cities medarrangerar frukostmöte i riksdagen (INSTÄLLT)

4 mars, 2020
Hur tar vi bort hälsoklyftorna på en generation? Onsdagen den 25 mars 2020 kl. 7.30 – 9.00 Riksdagsledamöterna Mats Wiking (S) och Ulrika Jörgensen (M) bjuder genom Friskvårdsnätverket, tillsammans med Healthy Cities Sverige in till frukostsamtal och riksdagsseminarium om Sveriges folkhälsopolitik. I juni 2018 beslutade riksdagen att omformulera det övergripande…
Featured image for “WHO och Healthy Cities koppling till Agenda 2030 samt Svenska Nätverket i denna kontext”

WHO och Healthy Cities koppling till Agenda 2030 samt Svenska Nätverket i denna kontext

16 oktober, 2019
En jämlik hälsa är som bekant både en förutsättning för arbetet med Agenda 2020 och ett resultat av arbetet med Agenda 2030. så låt oss visa: WHO:s koppling till de 17 globala  målen WHO Healthy Cities strategi för att nå de globala målen på lokal nivå Nationella Healthy Cities nätverket i…
Featured image for “Höstmöte Trollhättan 17-18 oktober”

Höstmöte Trollhättan 17-18 oktober

16 oktober, 2019
Vi ser framemot två mycket givande dagar. Vi ägnar oss åt hur vi ska navigera i den verklighet som råder med stora besparingar för kommuner och regioner. Hur navigerar vi så arbetet utifrån Agenda 2030 och vårt fokus på att minska de  påverkbara skillnader i hälsa inom en generation inte…