Featured image for “Årskonferens 2023 om politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa”

Årskonferens 2023 om politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa

15 januari, 2023
Healthy Cities Sverige är glada att få bjuda in sina medlemmar till årlig konferens den 23–24 mars 2023 som hålls i Vara kommun.Temat för konferensen är Politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa där vi kommer att ha medverkan från bland annat socialminister Jacob Forssmed (digitalt), Kira Fortune från…
Featured image for “WHO:s europeiska nätverkskonferens 2022”

WHO:s europeiska nätverkskonferens 2022

15 januari, 2023
Den 22–24 november höll WHO:s europeiska Healthy Cities nätverk sitt internationella årsmöte och konferens i Köpenhamn. Det svenska nationella Healthy Cities nätverket var på plats tillsammans med ca 250 deltagare från hela Europa. I år med temat ”Healthy Cities Leading by Example: One Planet, One People, One Health”, fanns forskare…
Featured image for “Region Värmland ny medlem!”

Region Värmland ny medlem!

15 januari, 2023
Vi välkomnar Region Värmland som ny medlem i Healthy Cities Sverige och ser fram emot att få samarbeta med ytterligare en region med höga ambitioner i arbetet för en god och jämlik hälsa. – Genom medlemskapet i Healthy Cities vill vi ytterligare stärka möjligheterna att utveckla och driva frågor för…
Featured image for “Jonas Frykman är vår nya projektledare”

Jonas Frykman är vår nya projektledare

15 januari, 2023
Vi är glada att kunna hälsa Jonas Frykman välkommen som ny medarbetare i Healthy Cities Sverige! Det svenska Healthy Cities nätverket är inne i en expansiv fas med en ambition att växa. Det senaste året har fler kommuner och regioner visat intresse för att gå med i nätverket och för…
Featured image for “Höstmöte 2022 om Agenda 2030 och nätverkets framtid”

Höstmöte 2022 om Agenda 2030 och nätverkets framtid

15 januari, 2023
Vad krävs för att det ska finnas fler arbetssätt som stödjer ett främjande arbete i kommun och region? Detta var en av frågorna som diskuterades på Healthy Cities Sveriges höstmöte i Stockholm i oktober. Vi gästades av Emma Sterky, kanslichef hos den Nationella samordnaren för Agenda 2030 som berättade om…
Featured image for “Healthy Cities Sverige är WHO-certifierat”

Healthy Cities Sverige är WHO-certifierat

15 januari, 2023
Vi har glädjen att meddela att Healthy Cities Sverige blivit certifierade som nationellt nätverk inom WHO:s europeiska Healthy Cities nätverk! Tidigare i år lämnade det svenska nätverket in en ansökan till WHO om att bli ackrediterade som Healthy Cities nätverk för fasen VII som sträcker sig fram till 2025. Ansökan…
Featured image for “Digitalt seminarium med nordiska och brittiska Healthy Cities-kollegor 9 juni”

Digitalt seminarium med nordiska och brittiska Healthy Cities-kollegor 9 juni

28 april, 2022
Den 9 juni arrangerar vårt nationella Healthy Cities-nätverk ett gemensamt digitalt seminarium med de nordiska och det brittiska Healthy Cities-nätverken. Detta är ett tillfälle för våra svenska medlemmar att träffa internationella kollegor, och dela erfarenheter och kunskaper över nationsgränserna.…
Featured image for “Healthy Cities Sveriges årskonferens i Falun 2022”

Healthy Cities Sveriges årskonferens i Falun 2022

28 april, 2022
Den 10 och 11 maj välkomnar det nationella Healthy Cities-nätverket sinamedlemmar till två dagar fyllda med spännande föreläsningar, praktiska exempeloch möjlighet till att utbyta tankar och erfarenheter.Temat för dagarna är jämlik hälsa och tillit där deltagarna får en introduktion tilljämlik hälsa och varför minskade skillnader i hälsa är en förutsättning…
Featured image for “Publikt webbinarium om Barn och ungas jämlika livsvillkor 19 november”

Publikt webbinarium om Barn och ungas jämlika livsvillkor 19 november

22 oktober, 2021
Den 19 november kl. 9-12 bjuder Healthy Cities nätverket in till en förmiddag med fokus på hur vi, i våra kommuner och regioner, arbetar med att skapa förutsättningar för barn och ungas jämlika livsvillkor.  Syftet med förmiddagen är att dela kunskap och erfarenheter på temat. Programmet består av tio seminariepass…
Featured image for “Höstmöte 21-22 oktober 2021”

Höstmöte 21-22 oktober 2021

22 september, 2021
Den 21 och 22 oktober 2021 håller det nationella Healthy Cities nätverket sitt årliga höstmöte för sina medlemmar. Mötet är ett digitalt lunch till lunch-möte och kommer i år fokusera på hur vi kan förstå den segregation och ojämlikhet som präglar dagens städer och samhällen. Under fredagen kommer representanter från…