Höstmöte 2022 om Agenda 2030 och nätverkets framtid

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vad krävs för att det ska finnas fler arbetssätt som stödjer ett främjande arbete i kommun och region? Detta var en av frågorna som diskuterades på Healthy Cities Sveriges höstmöte i Stockholm i oktober.

Vi gästades av Emma Sterky, kanslichef hos den Nationella samordnaren för Agenda 2030 som berättade om deras fokus på främjande arbete för barn och unga följt av lokala exempel från våra medlemmar kring vilka framgångar och utmaningar de upplevt i sitt arbete med Agenda 2030.

Mycket givande dagar med många samtal, erfarenhetsutbyte och diskussioner kring hur vårt nätverk går från att vara Good to Great!