Dialogseminarium 26 januari: Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen – från vad till hur

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Den 26 januari kl.10-12 arrangerar Healthy Cities Sverige och Mötesplats social hållbarhet ett uppföljande dialogseminarium om Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen.

Tillsammans fortsätter vi att utforska hur det hälsofrämjande arbetet kan stärka tryggheten i samhället.
Vi kommer varva nationella och lokala inspel med dialog i mindre grupper där du får möjlighet att lyfta behov, utmaningar och lösningar.

Som medlem i Healthy Cities Sverige deltar du i seminariet utan kostnad.

Mer information och anmälan:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/aktuellt/halsoframjande-arbete-for-okad-trygghet-i-kommunen–fran-vad-till-hur/

Välkomna!

Höstmöte om barn och ungas jämlika hälsa

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Den 19-20 oktober 2023 håller Healthy Cities Sverige sitt årliga höstmöte i Stockholm. Temat för dagarna är Barn och ungas jämlika hälsa där medlemmarna får möjlighet att utforska regeringens uppdrag för ett nationellt hälsoprogram för unga, prata om barn och ungas möjlighet till rörelse samt diskutera barn och ungas delaktighet och framtidstro.

Under dagarna gästas vi av olika föreläsare som presenterar och inspirerar medlemmarna i våra diskussioner. De gäster som besöker oss är:
– Maria Hilberth, enhetschef på Socialstyrelsen
– David Mathiasson vd på Fritidsbanken Sverige
– Johan Högman, lektor på Karlstad universitet
– Kerstin Evelius, sektionschef Folkhälsa och Psykiatri på SKR
– Signe Krantz, projektledare på Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
– Ida Texell, kommunchef i Upplands-Bro kommun

Under dagarna kommer vi även få höra lokala exempel på spännande arbete som pågår hos våra egna medlemmar och som vanligt är våra medlemsmöten fyllda med givande diskussioner mellan både politiker och tjänstepersoner i våra medlemskommuner och regioner.

Webbinarium 25/8: Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Den 25 augusti kl. 10.00-11.30 arrangerar Healthy Cities Sverige ett webbsänt seminarium tillsammans med SKR och Folkhälsomyndigheten om hur vi genom ökat fokus på hälsofrämjande arbete kan stärka tryggheten i samhället.

Webbinariet är kostnadsfritt för medlemmarna i Healthy Cities Sverige.


Mer information och anmälan finns här: Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen

Region Halland och Järfälla kommun nya medlemmar

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Vi är glada att få välkomna Region Halland och Järfälla kommun som nya medlemmar i nätverket. Båda har höga ambitioner i arbetet med jämlik hälsa och social hållbarhet så det kommer att bli ett positivt tillskott till Healthy Cities Sverige.

Ny ordförande för Healthy Cities Sverige

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Healthy Cities Sveriges välkomnar Fredrik Hansson som ny ordförande för nätverket.

På nätverkets årsmöte i samband med årskonferensen i Vara valdes Fredrik Hansson till ny ordförande för Healthy Cities Sverige. Fredrik Hansson har suttit med i nätverkets styrelse under flera år och är till vardags kommunalråd i Luleå kommun.

Jag ser fram emot att tillsammans med en engagerad styrelse fortsätta nätverkets viktiga arbete med folkhälsofrågor. Healthy Cities nätverket har en otroligt viktig roll i att vara en röst för det främjande och förebyggande arbetet för jämlik folkhälsa och social hållbarhet, säger Fredrik Hansson.

Årskonferens 2023 om politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Healthy Cities Sverige är glada att få bjuda in sina medlemmar till årlig konferens den 23–24 mars 2023 som hålls i Vara kommun.
Temat för konferensen är Politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa där vi kommer att ha medverkan från bland annat socialminister Jacob Forssmed (digitalt), Kira Fortune från WHO och freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson.

Klicka här för att se program!

WHO:s europeiska nätverkskonferens 2022

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Den 22–24 november höll WHO:s europeiska Healthy Cities nätverk sitt internationella årsmöte och konferens i Köpenhamn. Det svenska nationella Healthy Cities nätverket var på plats tillsammans med ca 250 deltagare från hela Europa.

I år med temat ”Healthy Cities Leading by Example: One Planet, One People, One Health”, fanns forskare som Michael Marmot och Evelyne de Leeuw med i programmet och där städer och nationella nätverk runt om i Europa visade på innovativa och effektiva tillvägagångssätt på hur de arbetat med initiativ relaterade till folkhälsa.

I samband med konferensen blev det svenska nätverkets koordinator, Johanna Linnarsson, invald att sitta med i WHO Healthy Cities Advisory Committee.

-Det ska bli spännande att vara med i ett sammanhang som kommer bidra till att ytterligare stärka kopplingen mellan vårt svenska nätverk och den internationella nivån, säger Johanna Linnarsson.

Region Värmland ny medlem!

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Vi välkomnar Region Värmland som ny medlem i Healthy Cities Sverige och ser fram emot att få samarbeta med ytterligare en region med höga ambitioner i arbetet för en god och jämlik hälsa.

– Genom medlemskapet i Healthy Cities vill vi ytterligare stärka möjligheterna att utveckla och driva frågor för en ökad jämlikhet i hälsa i hela Värmland. Vi vill arbeta långsiktigt och träffsäkert och ser fram emot att samspela med kollegor både runt om i Sverige och i Europa i detta syfte, säger Åsa Ranung, folkhälsoutvecklare i Region Värmland.

Jonas Frykman är vår nya projektledare

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Vi är glada att kunna hälsa Jonas Frykman välkommen som ny medarbetare i Healthy Cities Sverige!

Det svenska Healthy Cities nätverket är inne i en expansiv fas med en ambition att växa. Det senaste året har fler kommuner och regioner visat intresse för att gå med i nätverket och för att möta detta ökade intresse och samtidigt behålla en god kvalitet fanns ett behov av att förstärka organisationen inom nätverket.

Jonas jobbar som projektledare i nätverket med syfte att främst utveckla medlemsdialogen och stärka medlemsrekryteringen samt även stötta nätverkets koordinator i det dagliga arbetet.

-Jag har länge följt arbetet i Healthy Cities Sverige. Jag tycker att nätverket genom kunskap och lärande spelar en viktig roll när det gäller att knyta samman Agenda 2030, globala hälsomål med konkret handling på lokal och regional nivå, säger Jonas.

Höstmöte 2022 om Agenda 2030 och nätverkets framtid

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Vad krävs för att det ska finnas fler arbetssätt som stödjer ett främjande arbete i kommun och region? Detta var en av frågorna som diskuterades på Healthy Cities Sveriges höstmöte i Stockholm i oktober.

Vi gästades av Emma Sterky, kanslichef hos den Nationella samordnaren för Agenda 2030 som berättade om deras fokus på främjande arbete för barn och unga följt av lokala exempel från våra medlemmar kring vilka framgångar och utmaningar de upplevt i sitt arbete med Agenda 2030.

Mycket givande dagar med många samtal, erfarenhetsutbyte och diskussioner kring hur vårt nätverk går från att vara Good to Great!