Årskonferens 2023 om politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Healthy Cities Sverige är glada att få bjuda in sina medlemmar till årlig konferens den 23–24 mars 2023 som hålls i Vara kommun.
Temat för konferensen är Politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa där vi kommer att ha medverkan från bland annat socialminister Jacob Forssmed (digitalt), Kira Fortune från WHO och freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson.

Klicka här för att se program!

WHO:s europeiska nätverkskonferens 2022

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Den 22–24 november höll WHO:s europeiska Healthy Cities nätverk sitt internationella årsmöte och konferens i Köpenhamn. Det svenska nationella Healthy Cities nätverket var på plats tillsammans med ca 250 deltagare från hela Europa.

I år med temat ”Healthy Cities Leading by Example: One Planet, One People, One Health”, fanns forskare som Michael Marmot och Evelyne de Leeuw med i programmet och där städer och nationella nätverk runt om i Europa visade på innovativa och effektiva tillvägagångssätt på hur de arbetat med initiativ relaterade till folkhälsa.

I samband med konferensen blev det svenska nätverkets koordinator, Johanna Linnarsson, invald att sitta med i WHO Healthy Cities Advisory Committee.

-Det ska bli spännande att vara med i ett sammanhang som kommer bidra till att ytterligare stärka kopplingen mellan vårt svenska nätverk och den internationella nivån, säger Johanna Linnarsson.

Region Värmland ny medlem!

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Vi välkomnar Region Värmland som ny medlem i Healthy Cities Sverige och ser fram emot att få samarbeta med ytterligare en region med höga ambitioner i arbetet för en god och jämlik hälsa.

– Genom medlemskapet i Healthy Cities vill vi ytterligare stärka möjligheterna att utveckla och driva frågor för en ökad jämlikhet i hälsa i hela Värmland. Vi vill arbeta långsiktigt och träffsäkert och ser fram emot att samspela med kollegor både runt om i Sverige och i Europa i detta syfte, säger Åsa Ranung, folkhälsoutvecklare i Region Värmland.

Jonas Frykman är vår nya projektledare

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Vi är glada att kunna hälsa Jonas Frykman välkommen som ny medarbetare i Healthy Cities Sverige!

Det svenska Healthy Cities nätverket är inne i en expansiv fas med en ambition att växa. Det senaste året har fler kommuner och regioner visat intresse för att gå med i nätverket och för att möta detta ökade intresse och samtidigt behålla en god kvalitet fanns ett behov av att förstärka organisationen inom nätverket.

Jonas jobbar som projektledare i nätverket med syfte att främst utveckla medlemsdialogen och stärka medlemsrekryteringen samt även stötta nätverkets koordinator i det dagliga arbetet.

-Jag har länge följt arbetet i Healthy Cities Sverige. Jag tycker att nätverket genom kunskap och lärande spelar en viktig roll när det gäller att knyta samman Agenda 2030, globala hälsomål med konkret handling på lokal och regional nivå, säger Jonas.

Höstmöte 2022 om Agenda 2030 och nätverkets framtid

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Vad krävs för att det ska finnas fler arbetssätt som stödjer ett främjande arbete i kommun och region? Detta var en av frågorna som diskuterades på Healthy Cities Sveriges höstmöte i Stockholm i oktober.

Vi gästades av Emma Sterky, kanslichef hos den Nationella samordnaren för Agenda 2030 som berättade om deras fokus på främjande arbete för barn och unga följt av lokala exempel från våra medlemmar kring vilka framgångar och utmaningar de upplevt i sitt arbete med Agenda 2030.

Mycket givande dagar med många samtal, erfarenhetsutbyte och diskussioner kring hur vårt nätverk går från att vara Good to Great!

Healthy Cities Sverige är WHO-certifierat

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Vi har glädjen att meddela att Healthy Cities Sverige blivit certifierade som nationellt nätverk inom WHO:s europeiska Healthy Cities nätverk!

Tidigare i år lämnade det svenska nätverket in en ansökan till WHO om att bli ackrediterade som Healthy Cities nätverk för fasen VII som sträcker sig fram till 2025. Ansökan har sedan genomgått en omfattande process och bedömts av forskare inom WHO för att nu blivit godkänd.

– Jag är glad att vi nu är godkända för fas VII och kan växla upp arbetet för att främja hälsa och välbefinnande och minska ojämlikhet i hälsa. Ett arbete som vi gjort tillsammans och som är väl förankrat i nätverket, säger Frida Trollmyr, ordförande i Healthy Cities Sverige.

Ansökan kommer nu att ligga till grund för framtagandet av nätverkets svenska strategi för att tydliggöra den röda tråden i arbetet från internationell nivå till regional och lokal nivå.

Digitalt seminarium med nordiska och brittiska Healthy Cities-kollegor 9 juni

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Den 9 juni arrangerar vårt nationella Healthy Cities-nätverk ett gemensamt
digitalt seminarium med de nordiska och det brittiska Healthy Cities-nätverken.
Detta är ett tillfälle för våra svenska medlemmar att träffa internationella kollegor,
och dela erfarenheter och kunskaper över nationsgränserna.
Det är Healthy Cities-nätverken på Island, Finland, Sverige, Storbritannien,
Danmark och Norge som har gått samman för att skapa ett digitalt miniseminarium
med presentationer från WHO:s Healthy Cities sekretariat samt från de olika ländernas nätverksarbete. Deltagarna från våra olika länder kommer även få möjligheten att mötas och diskutera i mindre grupper.

Healthy Cities Sveriges årskonferens i Falun 2022

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Den 10 och 11 maj välkomnar det nationella Healthy Cities-nätverket sina
medlemmar till två dagar fyllda med spännande föreläsningar, praktiska exempel
och möjlighet till att utbyta tankar och erfarenheter.
Temat för dagarna är jämlik hälsa och tillit där deltagarna får en introduktion till
jämlik hälsa och varför minskade skillnader i hälsa är en förutsättning för samhällets
hållbara utvecklings- och motståndskraft. Tillsammans tittar deltagarna närmare på
incitament och stöd för förebyggande insatser samt får höra hur det har gått med
implementeringen av Östgötakommissionens arbete.
Dagarna kommer även belysa betydelsen av tillit och tolerans för ett socialt hållbart
samhälle där det förutom föreläsningar och gemensamma diskussioner ges
möjlighet att få lyssna och reflektera kring ett spännande arbete kring medskapande
och tillit på lokal nivå.

Publikt webbinarium om Barn och ungas jämlika livsvillkor 19 november

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Den 19 november kl. 9-12 bjuder Healthy Cities nätverket in till en förmiddag med fokus på hur vi, i våra kommuner och regioner, arbetar med att skapa förutsättningar för barn och ungas jämlika livsvillkor.  Syftet med förmiddagen är att dela kunskap och erfarenheter på temat. Programmet består av tio seminariepass på vardera 15 minuter där personer från nätverkets medlemskommuner och regioner delar med sig av metoder och erfarenheter.

Se inbjudan och program här.

Höstmöte 21-22 oktober 2021

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Den 21 och 22 oktober 2021 håller det nationella Healthy Cities nätverket sitt årliga höstmöte för sina medlemmar. Mötet är ett digitalt lunch till lunch-möte och kommer i år fokusera på hur vi kan förstå den segregation och ojämlikhet som präglar dagens städer och samhällen. Under fredagen kommer representanter från den nationella satsningen Friluftslivets år och berättar om sina erfarenheter.

Se programmet här