Digitalt seminarium med nordiska och brittiska Healthy Cities-kollegor 9 juni

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Den 9 juni arrangerar vårt nationella Healthy Cities-nätverk ett gemensamt
digitalt seminarium med de nordiska och det brittiska Healthy Cities-nätverken.
Detta är ett tillfälle för våra svenska medlemmar att träffa internationella kollegor,
och dela erfarenheter och kunskaper över nationsgränserna.
Det är Healthy Cities-nätverken på Island, Finland, Sverige, Storbritannien,
Danmark och Norge som har gått samman för att skapa ett digitalt miniseminarium
med presentationer från WHO:s Healthy Cities sekretariat samt från de olika ländernas nätverksarbete. Deltagarna från våra olika länder kommer även få möjligheten att mötas och diskutera i mindre grupper.

Healthy Cities Sveriges årskonferens i Falun 2022

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Den 10 och 11 maj välkomnar det nationella Healthy Cities-nätverket sina
medlemmar till två dagar fyllda med spännande föreläsningar, praktiska exempel
och möjlighet till att utbyta tankar och erfarenheter.
Temat för dagarna är jämlik hälsa och tillit där deltagarna får en introduktion till
jämlik hälsa och varför minskade skillnader i hälsa är en förutsättning för samhällets
hållbara utvecklings- och motståndskraft. Tillsammans tittar deltagarna närmare på
incitament och stöd för förebyggande insatser samt får höra hur det har gått med
implementeringen av Östgötakommissionens arbete.
Dagarna kommer även belysa betydelsen av tillit och tolerans för ett socialt hållbart
samhälle där det förutom föreläsningar och gemensamma diskussioner ges
möjlighet att få lyssna och reflektera kring ett spännande arbete kring medskapande
och tillit på lokal nivå.

Publikt webbinarium om Barn och ungas jämlika livsvillkor 19 november

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Den 19 november kl. 9-12 bjuder Healthy Cities nätverket in till en förmiddag med fokus på hur vi, i våra kommuner och regioner, arbetar med att skapa förutsättningar för barn och ungas jämlika livsvillkor.  Syftet med förmiddagen är att dela kunskap och erfarenheter på temat. Programmet består av tio seminariepass på vardera 15 minuter där personer från nätverkets medlemskommuner och regioner delar med sig av metoder och erfarenheter.

Se inbjudan och program här.

Höstmöte 21-22 oktober 2021

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Den 21 och 22 oktober 2021 håller det nationella Healthy Cities nätverket sitt årliga höstmöte för sina medlemmar. Mötet är ett digitalt lunch till lunch-möte och kommer i år fokusera på hur vi kan förstå den segregation och ojämlikhet som präglar dagens städer och samhällen. Under fredagen kommer representanter från den nationella satsningen Friluftslivets år och berättar om sina erfarenheter.

Se programmet här

Intresserad att bli medlem?

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Nu öppnar det nationella Healthy Cities-nätverket upp för fler intresserade kommuner och regioner att bli medlemmar. Ett värvarbrev har skickats ut till samtliga kommuner och regioner i Sverige för att informera om nätverkets arbete.

Läs brevet här

Välkomna med er intresseanmälan!

Healthy Cities startar nyhetsbrev

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Det svenska Healthy Cities-nätverket har startat med nyhetsbrev. Brevet kommer att skickas ut två gånger per år och intresseanmälan görs på hemsidan. Syftet med nyhetsbrevet är att ge en inblick i nätverkets arbete och vad som är på gång framåt.

Läs vårens nyhetsbrev här

Debattartikel i Sydsvenskan

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Den 25 februari 2021 publicerade styrelsen i det svenska Healthy Cities-nätverket en debattartikel i Sydsvenskan med rubriken ”Gör en åtgärdsplan för hur skillnaderna i livsvillkor ska minska efter pandemin”. Artikeln är en uppmaning till regeringen att ta initiativ till en analys och en åtgärdsplan för hur staten, regionerna och kommunerna tillsammans ska nå målen kring jämlik hälsa och minskade skillnader i hälsa.

Läs hela debattartikeln här.

Årsmöte 18-19 mars 2021

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Det nationella Healthy Cities nätverket bjuder in sina medlemmar till digitalt årsmöte den 18-19 mars från lunch till lunch. Under eftermiddagen den 18:e gästas årsmötet av Sveriges civilminister Lena Micko samt av Annica Johansson från Effektfullt. Den 19 mars håller nätverket årsmötesförhandlingen för 2021. Båda dagarna innehåller utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte som är en viktig grundförutsättning i nätverket.

WHO Healthy Cities konferens 2020

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Bild på Covid-19 virus

WHO Healthy Cities arrangerar en digital konferens för alla medlemmar den 8-10 december. Årets tema är Healthy cities in times of pandemic: protecting communities and building back better.