Webbinarium om EU-valet

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 12 april bjöd Healthy Cities Sveriges temagrupp för delaktighet och inflytande in nätverkets medlemmar till ett webbinarium med temat EU-valet 2024 – ett val om EU:s framtid.

Hur kommer EU- valet påverka Europa och oss i Sverige? Hur kan vi tillsammans sätta EU-frågan på agendan lokalt/regionalt? Detta var några av frågeställningarna som lyftes på nätverkets seminarium där det även konstaterades att ungefär hälften av de ärenden som behandlas på en fullmäktigedagordning i svenska kommuner och regioner idag påverkas direkt eller indirekt av EU.

Medverkande i webbinariet:
– Ida Grindsjö från Borås stad presenterade deras erfarenheter av att arbeta med att främja valdeltagandet i EU-valet.
– Martin Lidhamn från SKR berättade om hur EU-valet påverkar på den lokala nivån.
– Sandra Jansson, EU-handläggare på EU-kontoret för regionerna Halland, Småland och Blekinge berättade om hur de arbetar tillsammans inför EU-valet.
– Susanne Wallman Lindåsen, docent i statsvetenskap på Linköpings universitet presenterade bland annat om hur valdeltagandet påverkas av vilken plats människor bor på.

Webbinariet innehöll även dialog mellan deltagarna för att dela erfarenheter kring att främja valdeltagandet bland grupper som röstar i lägre utsträckning.

Tid för samhandling- Regionala webbinarier 2024

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Att utbyta kunskap och erfarenheter med varandra och agera tillsammans från lokal till global nivå är helt nödvändigt för att stärka social hållbarhet och öka jämlikheten i hälsa. Det nationella nätverket Healthy Cities Sverige arrangerar därför under försommaren sex regionala webbinarier i landet.

Målgruppen är förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner med ansvar eller intresse för folkhälsa, social hållbarhet och Agenda 2030

Vid webbinariet presenteras de utgångspunkter som Healthy Cities Sverige bygger sin verksamhet på; Agenda 2030, social hållbarhet och jämlikhet i hälsa, utmaningar och möjligheter samt kopplingen till det arbete som sker i kommuner och regioner.

Medverkar gör bland annat Sara Fritzell, Folkhälsomyndigheten, Filippa Myrbäck, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Johanna Linnarsson och Jonas Frykman från Healthy Cities Sverige.

Mer information om datum och länkar finns här!

Välkommen!

Dags att öka takten!

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Medlemmarna i Healthy Cities Sverige samlades för årsmöte och konferens i Norrköping den 14–15 mars. 

I år firar nätverket sitt 20 års jubileum vilket också präglade temat för dagarna. Deltagarna fick följa med på en resa om folkhälsoarbetets utveckling under de senaste 20 åren från internationell till lokal nivå, och utforska hur vi ska ta oss an framtidens folkhälsoutmaningar.

Under konferensen har medlemmarna kommit samman och ställt sig bakom ett ställningstagande för gemensamt engagemang och agerande för ett socialt hållbart samhälle och en god och jämlik hälsa.

I sitt ställningstagande från årskonferensen slog deltagarna fast att det är dags att öka takten för att sluta gapet inom en generation. Idag och i framtiden!

Läs ställningstagandet Folkhälsan och framtiden i sin helhet här!

”Ge det hälsofrämjande arbetet mer plats”

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

I en debattartikel i Dagens samhälle den 25 januari 2024 efterlyser vår ordförande att det hälsofrämjande perspektivet bör ta mer plats i det brottsförebyggande arbetet på nationell nivå och hos kommunerna.

– Att nationella strategier inrymmer det hälsofrämjande perspektivet som komplement till andra viktiga delar av det brottsförebyggande arbetet.
– Att Folkhälsomyndigheten och Brottsförebyggande rådet tar fram en modell för det brottsförebyggande arbetet som innefattar hälsofrämjande perspektiv.
– Att kommunerna kopplar samman det brottsförebyggande arbetet med folkhälsoarbetet för att mer träffsäkert stärka tryggheten i samhället på både kort och lång sikt.

Läs hela artikeln här

Dialogseminarium 26 januari: Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen – från vad till hur

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 26 januari kl.10-12 arrangerar Healthy Cities Sverige och Mötesplats social hållbarhet ett uppföljande dialogseminarium om Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen.

Tillsammans fortsätter vi att utforska hur det hälsofrämjande arbetet kan stärka tryggheten i samhället.
Vi kommer varva nationella och lokala inspel med dialog i mindre grupper där du får möjlighet att lyfta behov, utmaningar och lösningar.

Som medlem i Healthy Cities Sverige deltar du i seminariet utan kostnad.

Mer information och anmälan:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/aktuellt/halsoframjande-arbete-for-okad-trygghet-i-kommunen–fran-vad-till-hur/

Välkomna!

Höstmöte om barn och ungas jämlika hälsa

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 19-20 oktober 2023 håller Healthy Cities Sverige sitt årliga höstmöte i Stockholm. Temat för dagarna är Barn och ungas jämlika hälsa där medlemmarna får möjlighet att utforska regeringens uppdrag för ett nationellt hälsoprogram för unga, prata om barn och ungas möjlighet till rörelse samt diskutera barn och ungas delaktighet och framtidstro.

Under dagarna gästas vi av olika föreläsare som presenterar och inspirerar medlemmarna i våra diskussioner. De gäster som besöker oss är:
– Maria Hilberth, enhetschef på Socialstyrelsen
– David Mathiasson vd på Fritidsbanken Sverige
– Johan Högman, lektor på Karlstad universitet
– Kerstin Evelius, sektionschef Folkhälsa och Psykiatri på SKR
– Signe Krantz, projektledare på Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
– Ida Texell, kommunchef i Upplands-Bro kommun

Under dagarna kommer vi även få höra lokala exempel på spännande arbete som pågår hos våra egna medlemmar och som vanligt är våra medlemsmöten fyllda med givande diskussioner mellan både politiker och tjänstepersoner i våra medlemskommuner och regioner.

Webbinarium 25 augusti: Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 25 augusti kl. 10.00-11.30 arrangerar Healthy Cities Sverige ett webbsänt seminarium tillsammans med SKR och Folkhälsomyndigheten om hur vi genom ökat fokus på hälsofrämjande arbete kan stärka tryggheten i samhället.

Webbinariet är kostnadsfritt för medlemmarna i Healthy Cities Sverige.


Mer information och anmälan finns här: Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen

Region Halland och Järfälla kommun nya medlemmar

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vi är glada att få välkomna Region Halland och Järfälla kommun som nya medlemmar i nätverket. Båda har höga ambitioner i arbetet med jämlik hälsa och social hållbarhet så det kommer att bli ett positivt tillskott till Healthy Cities Sverige.

Ny ordförande för Healthy Cities Sverige

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Healthy Cities Sveriges välkomnar Fredrik Hansson som ny ordförande för nätverket.

På nätverkets årsmöte i samband med årskonferensen i Vara valdes Fredrik Hansson till ny ordförande för Healthy Cities Sverige. Fredrik Hansson har suttit med i nätverkets styrelse under flera år och är till vardags kommunalråd i Luleå kommun.

Jag ser fram emot att tillsammans med en engagerad styrelse fortsätta nätverkets viktiga arbete med folkhälsofrågor. Healthy Cities nätverket har en otroligt viktig roll i att vara en röst för det främjande och förebyggande arbetet för jämlik folkhälsa och social hållbarhet, säger Fredrik Hansson.

Årskonferens 2023 om politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Healthy Cities Sverige är glada att få bjuda in sina medlemmar till årlig konferens den 23–24 mars 2023 som hålls i Vara kommun.
Temat för konferensen är Politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa där vi kommer att ha medverkan från bland annat socialminister Jacob Forssmed (digitalt), Kira Fortune från WHO och freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson.

Klicka här för att se program!

WHO:s europeiska nätverkskonferens 2022

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 22–24 november höll WHO:s europeiska Healthy Cities nätverk sitt internationella årsmöte och konferens i Köpenhamn. Det svenska nationella Healthy Cities nätverket var på plats tillsammans med ca 250 deltagare från hela Europa.

I år med temat ”Healthy Cities Leading by Example: One Planet, One People, One Health”, fanns forskare som Michael Marmot och Evelyne de Leeuw med i programmet och där städer och nationella nätverk runt om i Europa visade på innovativa och effektiva tillvägagångssätt på hur de arbetat med initiativ relaterade till folkhälsa.

I samband med konferensen blev det svenska nätverkets koordinator, Johanna Linnarsson, invald att sitta med i WHO Healthy Cities Advisory Committee.

-Det ska bli spännande att vara med i ett sammanhang som kommer bidra till att ytterligare stärka kopplingen mellan vårt svenska nätverk och den internationella nivån, säger Johanna Linnarsson.

Region Värmland ny medlem!

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vi välkomnar Region Värmland som ny medlem i Healthy Cities Sverige och ser fram emot att få samarbeta med ytterligare en region med höga ambitioner i arbetet för en god och jämlik hälsa.

– Genom medlemskapet i Healthy Cities vill vi ytterligare stärka möjligheterna att utveckla och driva frågor för en ökad jämlikhet i hälsa i hela Värmland. Vi vill arbeta långsiktigt och träffsäkert och ser fram emot att samspela med kollegor både runt om i Sverige och i Europa i detta syfte, säger Åsa Ranung, folkhälsoutvecklare i Region Värmland.

Jonas Frykman är vår nya projektledare

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vi är glada att kunna hälsa Jonas Frykman välkommen som ny medarbetare i Healthy Cities Sverige!

Det svenska Healthy Cities nätverket är inne i en expansiv fas med en ambition att växa. Det senaste året har fler kommuner och regioner visat intresse för att gå med i nätverket och för att möta detta ökade intresse och samtidigt behålla en god kvalitet fanns ett behov av att förstärka organisationen inom nätverket.

Jonas jobbar som projektledare i nätverket med syfte att främst utveckla medlemsdialogen och stärka medlemsrekryteringen samt även stötta nätverkets koordinator i det dagliga arbetet.

-Jag har länge följt arbetet i Healthy Cities Sverige. Jag tycker att nätverket genom kunskap och lärande spelar en viktig roll när det gäller att knyta samman Agenda 2030, globala hälsomål med konkret handling på lokal och regional nivå, säger Jonas.

Höstmöte 2022 om Agenda 2030 och nätverkets framtid

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vad krävs för att det ska finnas fler arbetssätt som stödjer ett främjande arbete i kommun och region? Detta var en av frågorna som diskuterades på Healthy Cities Sveriges höstmöte i Stockholm i oktober.

Vi gästades av Emma Sterky, kanslichef hos den Nationella samordnaren för Agenda 2030 som berättade om deras fokus på främjande arbete för barn och unga följt av lokala exempel från våra medlemmar kring vilka framgångar och utmaningar de upplevt i sitt arbete med Agenda 2030.

Mycket givande dagar med många samtal, erfarenhetsutbyte och diskussioner kring hur vårt nätverk går från att vara Good to Great!

Healthy Cities Sverige är WHO-certifierat

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vi har glädjen att meddela att Healthy Cities Sverige blivit certifierade som nationellt nätverk inom WHO:s europeiska Healthy Cities nätverk!

Tidigare i år lämnade det svenska nätverket in en ansökan till WHO om att bli ackrediterade som Healthy Cities nätverk för fasen VII som sträcker sig fram till 2025. Ansökan har sedan genomgått en omfattande process och bedömts av forskare inom WHO för att nu blivit godkänd.

– Jag är glad att vi nu är godkända för fas VII och kan växla upp arbetet för att främja hälsa och välbefinnande och minska ojämlikhet i hälsa. Ett arbete som vi gjort tillsammans och som är väl förankrat i nätverket, säger Frida Trollmyr, ordförande i Healthy Cities Sverige.

Ansökan kommer nu att ligga till grund för framtagandet av nätverkets svenska strategi för att tydliggöra den röda tråden i arbetet från internationell nivå till regional och lokal nivå.

Digitalt seminarium med nordiska och brittiska Healthy Cities-kollegor 9 juni

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 9 juni arrangerar vårt nationella Healthy Cities-nätverk ett gemensamt
digitalt seminarium med de nordiska och det brittiska Healthy Cities-nätverken.
Detta är ett tillfälle för våra svenska medlemmar att träffa internationella kollegor,
och dela erfarenheter och kunskaper över nationsgränserna.
Det är Healthy Cities-nätverken på Island, Finland, Sverige, Storbritannien,
Danmark och Norge som har gått samman för att skapa ett digitalt miniseminarium
med presentationer från WHO:s Healthy Cities sekretariat samt från de olika ländernas nätverksarbete. Deltagarna från våra olika länder kommer även få möjligheten att mötas och diskutera i mindre grupper.

Healthy Cities Sveriges årskonferens i Falun 2022

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 10 och 11 maj välkomnar det nationella Healthy Cities-nätverket sina
medlemmar till två dagar fyllda med spännande föreläsningar, praktiska exempel
och möjlighet till att utbyta tankar och erfarenheter.
Temat för dagarna är jämlik hälsa och tillit där deltagarna får en introduktion till
jämlik hälsa och varför minskade skillnader i hälsa är en förutsättning för samhällets
hållbara utvecklings- och motståndskraft. Tillsammans tittar deltagarna närmare på
incitament och stöd för förebyggande insatser samt får höra hur det har gått med
implementeringen av Östgötakommissionens arbete.
Dagarna kommer även belysa betydelsen av tillit och tolerans för ett socialt hållbart
samhälle där det förutom föreläsningar och gemensamma diskussioner ges
möjlighet att få lyssna och reflektera kring ett spännande arbete kring medskapande
och tillit på lokal nivå.

Publikt webbinarium om Barn och ungas jämlika livsvillkor 19 november

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 19 november kl. 9-12 bjuder Healthy Cities nätverket in till en förmiddag med fokus på hur vi, i våra kommuner och regioner, arbetar med att skapa förutsättningar för barn och ungas jämlika livsvillkor.  Syftet med förmiddagen är att dela kunskap och erfarenheter på temat. Programmet består av tio seminariepass på vardera 15 minuter där personer från nätverkets medlemskommuner och regioner delar med sig av metoder och erfarenheter.

Se inbjudan och program här.

Höstmöte 21-22 oktober 2021

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 21 och 22 oktober 2021 håller det nationella Healthy Cities nätverket sitt årliga höstmöte för sina medlemmar. Mötet är ett digitalt lunch till lunch-möte och kommer i år fokusera på hur vi kan förstå den segregation och ojämlikhet som präglar dagens städer och samhällen. Under fredagen kommer representanter från den nationella satsningen Friluftslivets år och berättar om sina erfarenheter.

Se programmet här

Intresserad att bli medlem?

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Nu öppnar det nationella Healthy Cities-nätverket upp för fler intresserade kommuner och regioner att bli medlemmar. Ett värvarbrev har skickats ut till samtliga kommuner och regioner i Sverige för att informera om nätverkets arbete.

Läs brevet här

Välkomna med er intresseanmälan!

Healthy Cities startar nyhetsbrev

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Det svenska Healthy Cities-nätverket har startat med nyhetsbrev. Brevet kommer att skickas ut två gånger per år och intresseanmälan görs på hemsidan. Syftet med nyhetsbrevet är att ge en inblick i nätverkets arbete och vad som är på gång framåt.

Läs vårens nyhetsbrev här

Debattartikel i Sydsvenskan

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 25 februari 2021 publicerade styrelsen i det svenska Healthy Cities-nätverket en debattartikel i Sydsvenskan med rubriken ”Gör en åtgärdsplan för hur skillnaderna i livsvillkor ska minska efter pandemin”. Artikeln är en uppmaning till regeringen att ta initiativ till en analys och en åtgärdsplan för hur staten, regionerna och kommunerna tillsammans ska nå målen kring jämlik hälsa och minskade skillnader i hälsa.

Läs hela debattartikeln här.

Årsmöte 18-19 mars 2021

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Det nationella Healthy Cities nätverket bjuder in sina medlemmar till digitalt årsmöte den 18-19 mars från lunch till lunch. Under eftermiddagen den 18:e gästas årsmötet av Sveriges civilminister Lena Micko samt av Annica Johansson från Effektfullt. Den 19 mars håller nätverket årsmötesförhandlingen för 2021. Båda dagarna innehåller utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte som är en viktig grundförutsättning i nätverket.

WHO Healthy Cities konferens 2020

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Bild på Covid-19 virus

WHO Healthy Cities arrangerar en digital konferens för alla medlemmar den 8-10 december. Årets tema är Healthy cities in times of pandemic: protecting communities and building back better.

Ta del av Healthy Cities webbinarium från 15/9 2020

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Två händer som skriver på en dator

Nu går det att ta del av Healthy Cities webbinarium från den 15 september med inspel från Jämlikhetskommissionens slutrapport och Gabriel Wikström som nationell samordnare för Agenda 2030.

Finns intresse att se webbinariet så kan ni kontakta koordinator Johanna Linnarsson johanna.linnarsson@trollhattan.se för att få tillgång till inspelningen.

Crossing borders 2020

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Nu går det att ta del av de tre Crossing Borders seminarierna som Healthy Cities genomfört under 2020. Temat detta året har varit Jämlik hälsa, digitalisering och teknisk utveckling. Seminarieserien ger tre perspektiv på digitalisering; ett generellt perspektiv, målgrupp äldre samt målgrupp barn och unga.

De två första seminarierna spelades in, för det tredje seminariet finns presentationer att tillgå.

All dokumentation finns tillgänglig här: https://his.instructure.com/courses/3323

Idéskrift om styrning och ledning

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

WHO:s svenska Healthy Cities nätverk har under 15 år i Sverige haft fokus på att våra beslut hos medlemskommuner och regioner ska vara långsiktiga, tvärsektoriella och utjämnande. Allt för att minska skillnaderna i hälsa hos våra invånare.
Denna skrift beskriver och reflekterar kring svårigheter och möjligheter med att styra, leda, organisera och bemanna med detta för ögonen.

Varmt tack till Kerstin Månsson, Annika Larsson och Maria Wikland som skrivit ihop denna skrift som baserar sig på diskussioner som nätverket haft under lång tid.

Ladda ner skriften här

Healthy Cities webbinarium 15 september: Jämlikhetskommissionens slutsatser och Agenda 2030-samordnaren

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Välkomna med anmälan till Healthy Cities webbinarium den 15 september kl. 13-16. Per Molander, ordförande i Jämlikhetskommissionen presenterar kommissionens slutsatser med reflektioner från regional och kommunal nivå.
Gabriel Wikström kommer att berätta om arbetet som ny nationell samordnare för Agenda 2030.

Under eftermiddagen kommer Healthy Cities nätverket ha ett rapportsläpp med presentation av idéskrifterna om ledning och styrning samt tillitsfrämjande stadsplanering.

Webbinariet sker digitalt via zoom och är kostnadsfritt. Det går även att se webbinariet i efterhand via hemsidan.

Välkomna!

Läs mer om program och anmälan för 15 september!

Digitalt höstmöte 22 oktober

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

två kvinnor vid dator

Styrelsen för Healthy Cities Sverige har beslutat att genomföra det kommande höstmötet för 2020 digitalt.

Förmiddagen kommer att fokusera på Healthy Cities nätverkets bakgrund och uppbyggnad från internationell till lokal nivå. Eftermiddagen kommer att handla om upplevelser och utmaningar under pandemin på lokal nivå.

Inbjudan och program skickas ut till nätverkets medlemmar.

Crossing Borders seminarieserie: Jämlik hälsa och digitalisering – barn och unga 2 september

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

litet barn med VR glasögon

Den 2 september 2020 är det dags för den tredje och sista delen i Healthy Cities seminarieserie ”Crossing Borders” med temat Jämlik hälsa och digitalisering. Denna gången utifrån målgruppen barn och unga.

Under 2020 har Healthy Citiesnätverket anordnat webbsända seminarier med fokus på digitaliseringens och den tekniska utvecklingens konsekvenser för arbetet med den jämlika hälsan. I serien ingår tre seminarier med olika perspektiv: Generellt, för målgruppen äldre och målgruppen barn och unga.

Seminariet sker digitalt och är kostnadsfritt. Vi kommer att lägga ut länkar för er som vill se i efterhand.

Läs mer om program och anmälan för 2 september!

Healthy Cities i Dagens Samhälle

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Healty Cities ordförande Frida Trollmyr skriver idag i Dagens Samhälle om hur vi tillsammans kan sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Läs debattartikeln här.

Idéskrift tillitsfrämjande stadsplanering

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

När tendenser pekar på att den allmänna tilliten i samhället minskar, att den ofrivilliga ensamheten och den psykiska ohälsan ökar är det dags att allvarligt fundera på vilket ansvar den fysiska planeringen har för att motverka dessa negativa tendenser.

Skriften lyfter fram behovet av gemensamma platser och företeelser som kan stödja både individers och samhällets sociala kapital. Ett kapital som i grunden bygger på att vi har tillit och förtroende till andra, och samtidigt är beredda att tolerera varandras olikheter.

Inför all form av stadsplanering är det nyttigt att påminna sig om att det tillitsfrämjande arbetet inte på något sätt går emot andra intressen. Det finns inga motsättningar mellan tillitsfrämjande stadsplanering och miljömässiga eller ekonomiska vinningar. Tvärtom kan insatser som underlättar för en ökad tillit bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Varmt tack till Marianne Dock som samlat och skrivit ner erfarenheter läxor vi lärt på vägen och klokskapen vi erövrat om att planera och designa för tillit TILLSAMMANS.
Varsågod ladda ner skriften här

Ny styrelse klar

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Här är alla styrelsemedlemmar:

Ordförande Frida Trollmyr Malmö (S)

Katarina Gustavsson Falun (KD)

Monica Hanson vice ordförande Trollhättan (S)

Ulf Hanstål Västra Götalandsregionen (M)

Fredrik Hansson Luleå (S)

Irene Karlsson Vara (C)

Camilla Neptun Lund (L)

Healthy Cities Sverige bjuder in till Crossing Borders seminarieserie: Jämlik hälsa och digitalisering

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Ny seminarieserie startar den 2 april!

Det är dags igen för vår uppskattade seminarieserie ”Crossing Borders” som även webbsänds och är kostnadsfri.

2020 tar vi oss an digitalisering och dess påverkan på välfärds- och demokratiuppdraget och därmed den jämlika hälsan. Vilka grupper blir sårbara i detta sammanhang och hur kan digitaliseringen driva på mot en minskad sårbarhet? Vilken roll ska folkhälsouppdraget ta?

Vi arrangerar tre seminarier med tre perspektiv: Generellt, för målgruppen äldre och målgruppen barn och unga.

Seminarieserien kommer nu att vara helt digital. Vi kommer att lägga ut länkar för er som vill se i efterhand.

Läs mer här om serien och program för 2 april!

Pressmeddelande – Healthy Cities valde ny värdkommun

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 27 mars hade Healthy Cities Sverige årsmöte. Mötet skulle ha hållits i Falun men fick istället genomföras digitalt på grund av coronaviruset.
Healthy Cities är ett internationellt nätverk av städer och regioner under världshälsoorganisationen WHO som verkar för en förbättrad folkhälsa.

Healthy Cities verkar inom ramarna för WHO:s strategi för en hälsosam samhällsplanering och vill lyfta upp jämlik hälsa på den politiska dagordningen. Arbetet utgår ifrån Agenda 2030:s globala mål för hållbar utveckling och syftar bland annat till att uppnå jämlik hälsa och utrota extrem fattigdom innan år 2030.

På årsmötet utsågs Trollhättan till ny värdkommun för den svenska delen av Healthy Cities-nätverket. Det innebär även att Johanna Linnarsson, idag hållbarhetsstrateg i Trollhättans stad, blir ny nationell koordinator för Healthy Cities Sverige.
– Vi är så klart stolta och glada över att bli ny värdkommun för Healthy Cities Sverige. Folkhälsofrågorna är viktiga för Trollhättan och det ska bli intressant att få bidra till att sätta dessa frågor på den nationella dagordningen, säger Monica Hanson, styrelseledamot i Healthy Cities och till vardags kommunalråd i Trollhättan.

Vid årsmötet beslutades även om riktlinjerna för Healthy Cities fortsatta arbete.
– Healthy Cities Sverige går in i en ny fas där vi både ska lyfta folkhälsofrågorna tydligare, inte minst barns levnadsvillkor men också stärka vår organisation, säger nätverkets ordförande Frida Trollmyr som blev omvald på årsmötet.

På årsmötet valdes följande personer till Healthy Cities styrelse: Frida Trollmyr (S) Malmö stad (omval), Katarina Gustavsson (KD), Falu kommun (omval), Monica Hanson (S) Trollhättans stad (omval), Fredrik Hansson (S) Luleå kommun (nyval), Ulf Hanstål (M) Västra Götalandsregionen (nyval).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Frida Trollmyr. Ordförande Healthy Cities, Sverige.

Telefon: 070-831 93 04

Monica Hanson, styrelseledamot Healthy Cities Sverige

Telefon: 070-1642454

Johanna Linnarsson. Koordinator Healthy Cities, Sverige.

Telefon: 073-0676500

Healthy Cities medarrangerar frukostmöte i riksdagen (INSTÄLLT)

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Hur tar vi bort hälsoklyftorna på en generation?

Onsdagen den 25 mars 2020 kl. 7.30 – 9.00

Riksdagsledamöterna Mats Wiking (S) och Ulrika Jörgensen (M) bjuder genom Friskvårdsnätverket, tillsammans med Healthy Cities Sverige in till frukostsamtal och riksdagsseminarium om Sveriges folkhälsopolitik.

I juni 2018 beslutade riksdagen att omformulera det övergripande nationella folkhälsomålet samt omvandla folkhälsoarbetets målstruktur. Det övergripande natio­nella målet för folkhälsopolitiken ska vara att skapa samhälleliga förutsätt­ningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.


Vad har hänt sedan dess? Vem gör vad? Vad händer framöver?

Talare 

  • Olle Lundberg, professor vid Stockholms universitet och tidigare ordförande i kommissionen för jämlik hälsa
  • Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten
  • Kerstin Månsson, nationell koordinator Healthy Cities Sverige
  • Mats Wiking (S), riksdagsledamot och sitter i Socialutskottet 
  • Ulrika Jörgensen (M), riksdagsledamot och sitter i Socialutskottet 

WHO och Healthy Cities koppling till Agenda 2030 samt Svenska Nätverket i denna kontext

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

En jämlik hälsa är som bekant både en förutsättning för arbetet med Agenda 2020 och ett resultat av arbetet med Agenda 2030. så låt oss visa:

WHO:s koppling till de 17 globala  målen

WHO Healthy Cities strategi för att nå de globala målen på lokal nivå

Nationella Healthy Cities nätverket i  Sverige och ramen  för arbetet  Se illustrationen här: koppling agenda 2030 HC Sverige

 

Höstmöte Trollhättan 17-18 oktober

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vi ser framemot två mycket givande dagar. Vi ägnar oss åt hur vi ska navigera i den verklighet som råder med stora besparingar för kommuner och regioner. Hur navigerar vi så arbetet utifrån Agenda 2030 och vårt fokus på att minska de  påverkbara skillnader i hälsa inom en generation inte tappar fart och kraft.

Vi kommer att sätta vår inriktning och de utmaningar vi ska ta oss an under den nya fasen som nu har inletts.

Läs vårt program här Program och inbjudan höstmöte 2019 NHC

 

Nätverket hösten 2019

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Trafiksäkerhet och jämlik hälsa Global konferens i februari 2020 i Stockholm. Nätverket är medarrangörer för preevent  tillsammans med WHO, och Stockholms stad. Planering pågår från nätverket deltar Malmö stad som föredragare.

Forskningsprojektet som utgår från att studera och utveckla de processer som omger den politiska beställningen/uppdraget kopplat till att minska skillnaderna i hälsa görs i samverkan med Folkhälsomyndigheten. Umeå universitet är genomförare. Borås och Luleå är de två kommuner som följs särskilt. Läs här Utvärdering politisk beställning kopplat till långsiktighet och jämlikhet som resultat

Idéskrift: Social hållbarhet inom det offentliga arbetet – Idéskrift om tvärsektoriell styrning. Nätverket har här samlat det vi sett och kommit fram till krävs för att lyckas med ett långsiktigt tvärsektoriellt arbete. Vårt perspektiv är styrning och ledning och de slutsatser som redovisas är djupt kända. i skriften finns även exempel från nätverket. De sista synpunkterna inhämtas under höstmötet 17-18 oktober. Publicering sker i december 2019

Idéskrift: Tillitsfrämjande stadsplanering.   Vi kommer att arbeta med denna under Höstmötet men framförallt vid vårt tematiska möte i Stockholm 2-3 december. Publicering maj 2020

Mötesplats social hållbarhet Nätverket ingår  i referensgruppen som planerar innehållet i mötesplatsens konferenser och webbinarier. Koordinator deltog i september i referensgruppens möte där planering av konferens i Örebro maj 202o planerades. Ordförande i Nätverkets tematik utifrån stadsplanering deltar 15/10 i en endagskonferens i Örebro där hon samtalar med ett antal andra aktörer kring stadsplaneringens roll

Höstmöte hålls i Trollhättan 17-18 oktober. Se särskilt inlägg om detta.

Tematiskt möte hålls i Stockholm  2-3 december

Riksdagen sociala utskottet  Nätverket kommer att delta i riksdagens social utskott och prata utifrån folkhälsa och det nya folkhälsomålet som inspiration och utmaning,

 

 

 

 

Tematiskt möte juni 2019 i Stockholm

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Direkt från Lissabon till nätverkets tematiska möte i juni. Första dagen arbetade vi med tillit och tolerans kopplat till fysisk planering och utformning. Växjö och Norrköping inspirerade med sina exempel.  Arbetet med en ny idéskrift ”Tillitsfrämjande stadsplanering” tog fart under eftermiddagen och vi räknar med att ha denna klar i maj 2020.

Strategiska gruppen möttes dag 2 och arbetade med nätverket framåt i tiden. Vilket nätverk vill vi se framåt i tiden och vilka samhällsutmaningar ser vi att vi måste ta tag i. Ett större arbete med nätverkets arbete under den nya fasen kommer att göras politiker och profession tillsammans under höstmötet 2019  17-18 oktober.

 

 

 

Möte i Lissabon med samtliga nationella nätverk

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Ordförande och koordinator deltog i tre dagars arbete med alla Nationella Nätverk i Europa. WHO höll möte med oss i rådhuset i Lissabon. Vi arbetade intensivt med att forma den nya utvecklingsfas  som vi nu påbörjat; Copenhagen Consensus och Healthier happier cities for all. Arbetet kopplas helt till  Agenda 2030 med den förstås den lokala och regional nivån som utgångspunkt. Vi ser framemot fantastiska år med nya vägar och som vanligt världens bästa arbete tillsammans! Läs mer här http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/publications/2018/copenhagen-consensus-of-mayors.-healthier-and-happier-cities-for-all-2018

Ny ordförande och ny styrelse

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vi välkomnar Frida Trollmyr Malmö som ny ordförande i nätverket och önskar henne och vår nya styrelse allt gott i arbetet med nätverket!

Tack till Ida Legnemark

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Ett varmt tack till Ida Legnemark som varit vår ordförande i fyra år. Vi tackar Ida för hennes goda ledarskap och fantastiska engagemang och önskar lycka till framöver!

Workshop med Hans Abrahamsson på vårt årsmöte

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Att sammanfatta de tankar som Hans Abrahamsson väcker  och som sedan gör för att citera en medlem ”att det brinner i huvudet” när man går därifrån är en grannlaga uppgift. Dock kan sägas att brinner det i huvudet har dagen varit mycket framgångsrik! Först till vad är det nätverket vill med detta? Vi ser och förstår att vi befinner oss i en kraftig brytningstid, där mycket av gamla lösningar och förståelse inte alls räcker till. De nya ser vi inte riktigt än kanske just  därför att vi inte förstår tillräckligt.  Det guld för oss alla att ägna en eftermiddag åt att tillsammans få ett antal nya tankar och idéer om vad som kanske skulle kunna prövas.  Vi förstår att vi måste demokratisera demokratin, återta förståelsen att det kommunala och regionala uppdraget har två delar service och demokrati, där det demokratiska uppdraget inte haft fokus under senare år.

Vi ställdes inför tankar som:

Folkhälsans fundament människors känsla av sammanhang: Hur kan vi öka människors känsla av sammanhang när vår tid innebär att hantera det okända. Transition = förändring mot ett bestämt mål—kontroll och förflyttning Transformation = förändring utifrån att vi vet var vi är men inte vart vi ska – omvandling,

Vad kan fungera som stötdämpare vid transformation? Kan det vara att inte ha så stort fokus på det lokala och regionala uppdraget som ett service uppdrag utan mer ha fokus på det demokratiska  uppdraget? Arbeta via rådslag med invånarna som ett exempel. rådgöra tillsammans kring det okända och vad vi förstår tillsammans.

Vad kan det innebära med tanke på de komplexa samhällsfrågorna vi inom uppdraget är satta att lösa? (Komplext- Agenda 2030 visar på 244 indikatorer som är angelägna att följa). Det är ingen motsättning i att mäta och samtidigt arbeta vidare med de komplexa samhällsfrågorna som just nu kan karakteriseras som Unknown – Unknowns – unknown.

MEN de komplexa samhällsfrågorna löses inte via manualer, de är inte manualiserbara. De pekar snarare på behovet av att lära oss att i det demokratiska perspektivet leva med det okända och troligen gå mot:

-Public value governance

-Nätverksstyrning

-Dialog och medskapande på riktigt.

I sammanhanget gavs input till tankar om beslutsprocesser:

Kommuner och regioner måste ta ansvar för sitt demokratiuppdrag inte bara sitt serviceuppdrag. Demokratiuppdraget kräver stor transparens om samskapande ska bli verklighet.

I nuläget arbetar politik och profession möjligen för mycket utifrån att skapa samsyn vilket kan leda till att vare sig professionen utifrån sin sakkunskap eller politiken utifrån sitt uppdrag tar fram de målkonflikter som är en del av demokratin kopplat till komplexa samhällsfrågor som kräver nya lösningar på nytt sätt.

Nätverket funderar vidare och söker navigera mot större förståelse.

 

 

 

 

Årsmöte i Helsingborg

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Årsmötet i Helsingborg gav fantastiskt mycket inspiration och nya tankar. En mängd exempel från staden presenterades.

Mötet inleddes med en normkritisk stadsvandring i Maria Zoegas fotspår. Kommentarerna efteråt var att alla städer borde anordna dessa så hela historieskrivningen i våra städer och därmed kulturarvet blir synligt.

Vi lyssnade på PART  (preventivt arbete tillsammans)och deras mångfald av nydanande projekt i Landskrona och Helsingborg kopplat till socialtjänst och skola. Läs mer om Part här http://www.partinfo.se/

Emma Coterill Frälsningsarmén beskrev Helsingborgsmodellen mot människohandel och prostitution. Läs mer härhttps://www.fralsningsarmen.se/vad-vi-gor/vuxna/container/Manniskohandel/nyheter/ett-kraftfullt-nej-till-manniskohandel/

Jonas Hansson bolagschef för Helsingborgshem beskrev bolagets arbete med social hållbarhet.Utifrån antagandet att ”man blir som man bor” har Helsingborgshem nu skapat ett sällboboende. Det innebär i korthet att äldre (största andelen) unga och nyanlända med permanent uppehållstillstånd har möjlighet att aktivt ansöka om att få bo där. Intervjuer hålles och ett grundvillkor är att du måste vilja umgås med andra boenden samt göra aktiva insatser 2 timmar i veckan. Mot detta ges en subventionerad hyra.

Välkomsten beskrevs av  Maria Lundqvist och Jenny Bladh Organisatoriskt finns Välkomsten på Skola Fritidsnämnden och sorterar under avdelningen för flerspråkighet och dess enhet för mottagande av nyanlända elever. Den andra enheten är modersmålsenheten som arbetar med kontinuerlig utveckling av förutsättningar för de elever som redan finns i skolornas verksamhet

Global hälsa skapar samhälleliga förutsättningar för god och jämlik hälsa 23 nov

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Möte på Finansdepartementet på initiativ av bland annat t socialdepartementet där många aktörer var samlade för att diskutera vad vi tillsammans kan göra för att stödja den lokala nivån globalt sett i arbetet för en godare och jämlikare hälsa.  Vi i  Healthy Cities fick beskriva våra fundament, drivkrafter och vad vi gör. Ett fantastiskt sammanhang att befinna sig och så mycket kraft att tillsammans kunna bidra,  Fortsättning kommer att följa.

Höstmöte 14/11-16/11

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Temat för vårt Höstmöte var ”Att landa in Agenda 2030 lokalt och regionalt”

Utifrån detta tema arbetade vi med WHO:S tydliga koppling till Agenda 2030 och Healthy Cities ännu tydligare koppling till den lokala nivån via sin strategi Copenhagen Consensus och de sex P:na. Vi hade besök av Socialutskottet, FN-föreningen, tillitsdelegationen, Stockholmskommissionen samt Högskolan Väst. Vi bestämde inriktning och preliminära frågeställningar för en eventuell följeforskning utifrån den politiska beställningen ”ökad jämlikhet i hälsa” och hur den avspeglar sig hos invånarna. I den strategiska gruppen arbetade vi med hur en demokratisering av demokratin skulle kunna se ut  utifrån de sex P:na (People, Place, Peace, Participation, Planet Prosperity på lokal och regional nivå, dvs. människan, platsen, freden i våra bostadsområden, delaktigheten hos våra invånare, planetens överlevnad och invånarnas välstånd.

Vi arbetade med den fysiska planeringens  och utformningens möjligheter att påverka ensamhetsproblematiken som är ett av vår tids största hälsoproblem. Evidens väller in om att så är fallet men inte lika mycket kommer  kring hur vi gör för att minska de skillnader som uppstår på grund av detta.

Lokala exempel gavs utifrån arbetet med Agenda 2030 från Luleå och Uppsala beskrev vad som hänt utifrån deras styrmodell sedan årsmötet.

Internationell konferens i Belfast avslutning Fas VI och uppstart Fas VII

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Belfast i höstskrud tog emot med Healthy Cities nätverk från alla kontinenterna. Knytningen mot Agenda 2030 stod som vanligt i centrum.

Vi har olika förutsättningar att arbeta med frågorna men igenkänningsfaktorn bland oss alla är stor. De utmaningar vi har är stora men VI HAR
INTE RÅD ATT MISSLYCKAS! Starka fråga som diskuterades var: Kan mandatperioderna lokalt, regionalt och nationellt fortsätta vara så korta som 3-4 år eller faller det på sin orimlighet kopplat till utmaningarna vi har?

Det svenska nätverket medverkade på ett flertal seminarier. Falun beskrev sitt arbete med att utforma skolgårdar tillsammans med eleverna, Malmö beskrev sitt arbete med Amiralstaden, Västra Götalandsregionen föredrog arbetet med fullföljda studier, koordinator och ordförande beskrev hur vi arbetar i det svenska nätverket och koordinator beskrev tillsammans med Norge och Danmark det arbete vi gjort som lett fram till ett utbildningskoncept för strateger och samordnare: ”att leda och samordna i tvärsektoriella komplexa kontexter”.

 

Majmöte 22/5-23/5 2018

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Ett sommarvarmt Stockholm tog emot oss. Vi påbörjade arbetet med att tydliggöra nästa FAS för Healthy Cities, arbetade en dag på Nyréns arkitektkontor med att ta del av Nyréns arbete för att flickor ska återta platser i det offentliga rummet, pröva särskilda barnperspektiv i planeringen, få en beskrivning av vad Stockholmskommissionen åstadkommit och mycket mer inspirerande och goda utbyten.

WHO möte för de Nationella koordinatorerna i Antalya 27/4-30/4 2018

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Mötet ägnades åt ett verktyg för dialog med invånarna kring fysisk planering vid namna ”Place Standard” samt arbete med att tydliggöra Healthy Cities strategi för att nå de globala målen; 6 P. Koordinatorn beskrev hur Sverige arbetat med att skapa sammanhang mellan den internationella nivån, den nationella nivån och den regional och lokala. Vi tar nu alla sex P med oss hem följ detta arbete..

Nätverkets årskonferens i Linköping 21-22 mars.

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Ladda ner vårt spännande program här: (Inbjudan Healthy Cities årskonferens 2018)

Vi lägger fokus på de internationella, nationella, regionala och lokala politiska beställningarna och hur vi kan utveckla och nyskapa inom dessa.

Vi har besök av WHO, tillitsdelegationen, SKL, vårt norska systernätverk, och som vanligt spännande lokala exempel.

Vi håller workshop utifrån mål 11 där vi granskar några olika lokala stadsutvecklingsprojekt politisk intention genomförande och resultat- vad lär vi och hur kan vi spetsa ytterligare?

Utbildningsmodul klar ”Jämlik hälsa kompetenser för sektorsövergripande samarbete”

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Samarbetet mellan Norge, Danmark och Sveriges SKL och folkhälsomyndigheter samt de tre nationella nätverken bär nu frukt. En utbildningsmanual är nu klar som riktar sig till kompetenser som har samordnande uppdrag av tvärsektoriella processer på sina hemmaplaner. SKL kommer att erbjuda en utbildning. Manualen bygger på WHO:s koncept men är anpassad utefter den kunskap som kommit fram i samband med djupintervjuer genomförda med nätverkets medlemmar.

Varje modul innehåller case som är hämtade från medlemmar i nätverket. Läs mer här: (Manual Sverige)

Mötesplats social hållbarhet

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

15 februari deltog koordinatorn för nätverket som vanligt i referensgruppsmöte för mötesplatsen. Våra diskussioner var kreativa och det blir ett intressant program för nästa konferens som äger rum hos vår medlem Uppsala i september. Mer information kommer senare i vår.

Copenhagen Consensus 13 Februari 2018

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Så äntligen och för första gången samlades ett stort antal Borgmästare /KS ordföranden från hela Europa, ordföranden i nationella nätverk och enades om vision och mål för nästa Fas i Healthy Cities starkt kopplad till Agenda 2030 målen.

Högtidligt och värt all respekt! Vi har inte råd att misslyckas!

Det svenska nätverket var mycket aktivt även i de parallella seminarier som hölls. Ida Legnemark var ordförande vid presentation och diskussion av WHO:s strategi för mäns hälsa. Ida var ena av te i panelen när Migranter och hälsa diskuterades och goda exempel presenterades. Turkiet Italien och Sverige var rörande eniga om att migrationen trots utmaningar är en klar tillgång för respektive land.

Läs Hela Copenhagen Consensus ”Healthier Happier Cities här länk (COPENHAGEN CONSENSUS Happier healthier cities for all)

Möte med de skandinaviska koordinatorerna

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

De första dagarna i februari möttes Danmark, Norge och Sverige i Köpenhamn. Vi diskuterade möjliga nya samarbeten och kommer under 2018 att planera för detta. Troligt är att vi fokuserar på samkapande processer med invånarna som tema.

Efter Höstmötet

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Foto 1 till hemsidan

Nätverket har nu börjat arbeta och planera för vår nästa Fas som inleds 2019. Det vi redan nu vet med säkerhet är att vi kommer att utgår från de globala målen i Agenda 2030 med fokus på mål 3 kopplat till jämlikhets och jämställdhetsmålen. Vi fortsätter tillsammans med WHO och medlemmarna i det europeiska nätverket att formulera vår gemensamma vision och våra mål 2019-2030.

 

Höstmöte Annika Strandhäll besöker oss 3/10-5/10 2017

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Nu är det dags för vårt årliga höstmöte! Spännande program med besök av Annika Strandhäll socialminister, Olle Lundberg ordförande i kommissionen för jämlik hälsa, huvudsekreteraren för kommittén mot segregation.

Dessutom många exempel från våra medlemmar, inspel från Angereds närsjukvård om deltagarstyrd forskning mycket arbete med Agenda 2030 kopplat till WHO:s ambitioner och nätverkets ambitioner, arbete med våra skrifter territoriell styrning ett inspirationsverk och styrning och ledning en idéskrift m.m. m.m.

Styrelsemöte i Göteborg 20/6

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vår styrelse haft ett arbetsmöte i Göteborg med många fruktbara diskussioner. Normalt har styrelsen telefonmöte men en gång om året blir det ett gediget arbetsmöte. Denna gång gjordes planering för höstmötet, nya artiklar skrevs m.m. m.m.

Tre dagar i Prag med vision och ambition för Healthy Cities nästa fas 2019-2030

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

De nationella nätverken i Europa sågs den 18-20 september I Prag denna fantastiska kulturstad. I självaste gamla rådhuset i Prag arbetade vi intensivt i tre dagar. Det svenska nätverket framhölls som förebild utifrån vårt starka politiska engagemang.
Vi arbetade med WHO:s Healthy Cities vision, våra aktiviteter och ett givande och tagande av erfarenheter.

Aprilmöte i nätverket

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Aprilmöte i nätverket. Nu tar vi hem tankar om territoriell styrning istället för sektoriell styrning, Vi jobbar vidare med detta på vårt höstmöte 3/10-5/10.

Crossing Borders vår seminarieserie har 2017 dragit till Linköping

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Nätverket anordnar tillsammans med Region Östergötland och Linköpings kommun nu en ny omgång av vår populära webbsända seminarieserie.

Temat  denna gång är tillit.

Vi startade den 30/3 med tillit i ett individperspektiv fortsätter den 27/4 med tillit i ett organisatoriskt perspektiv och avslutar den 8/6 med tillit i ett samhällsperspektiv.

För att följa vår seminarieserie på webben: live

efteråt seminarium 30/3 http://play.linkoping.se/skapar-tillit-halsa-tillit-i-ett-individperspektiv

Read More

Aprilmöte 25/4 – 26/4 Vårt nätverk kraftsamlar

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

En holistisk investeringspolitik som gynnar jämlika levnadsvillkor och hållbar utveckling.

De investeringar som kommuner och regioner gör  bör bidra till mer än ett syfte. Nyckelordet för att slå fler flugor i en smäll är att arbeta tillsammans. Då ökar också möjligherna för ett holistiskt tänkande på både lång och kort sikt.

Tillsammans kan vi lättare vara inkluderande och transparenta, definiera nyttor och behov, sätta gemensamma  mål utifrån en geografisk plats istället för en förvaltningsstruktur. Inte minst kan vi tillsammans komma överens  om en gemensam styrning och ledning som leder till  en holistisk investeringspolitik som gynnar jämlika levnadsvillkor och hållbar utveckling. Det är på den geografiska platsen som människor lever sina liv och det är där alla perspektiv som bildar Agenda 2030 samsas och samspelar varje dag året om.

Vi kommer att hålla workshop utifrån detta den 25/4 och den 2674 börjar vi diskutera hur vi i det svenska nätverket tar oss an nästa fas i Healthy Cities.

Samarbete mellan det danska norska och svenska nätverket.

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Just nu pågår ett samarbete mellan de skandinaviska nätverken. Vi deltar i ett arbete för att undersöka om ett utbildningskoncept kan byggas utifrån vad som krävs för ett arbete på tvärs ska skapa tillväxteförutsättningar och bidra till att öka jämlikheten i hälsa och social hållbarhet. Djupintervjuer för att utröna hur behoven ser ut görs i Sverige av SKL och Healthy Citiesnätverket.

Europeiska Healthy Cities möte i Pecs 1-3 mars 2017

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Ida Daniele mfl”Healthy Cities are places where physical and social environments are designed to empower and enable all people, through inclusive, coherent processes, and participatory governance, to actively pursue improved health and well-being for all, and to reach their full human potential.”

Detta innebär att vi förbereder oss för en ny fas och tänker:

PLATSEN–MÄNNISKAN –PROCESSEN

Platsen: Vi måste gå från att tänka samhällsarenor till att tänka platser och arbeta ännu hårdare med stadsutveckling och planering, låta top down möta bottom up, och utgå från våra invånares kompetenser och tillgångar istället för behov. På så vis maximerar vi möjligheterna för våra kommuner och regioner att skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande för ALLA.

 Människor:  en plats/kommun eller region som är till för människan kräver att vi arbetar aktivt med att skapa rättvisa och jämlikhet, genom fokus på mänskliga rättigheter, etik, värderingar,  utveckling av det mänskliga och social kapitalet,  egenmakt, tillit och ägarskap. På så vis skapar vi motståndskraft,social inkludering och sammanhållning vilket ger våra invånare rätt förutsättningar för hälsa och välbefinnande.

Processer: för ledning och ledarskap  som bygger på delaktighet är en förutsättning för mobilisera en bred bas  av politiskt och kulturellt stöd för jämlika, hållbara och ansvarstagande förhållningssätt till mänsklig utveckling. Utan dessa förhållningssätt skaps inga jämlika förutsättningar för hälsa och välbefinnande.

Det innebär att vi måste ha detta i hjärtat av all vår utveckling av kommuner och regioner, tillsammans med ett angreppssätt som utgår från hela kommunen/regionen inte stuprören och visar på samstämmighet och ansvarstagande, engagemang och partnerskap.

VI I  HEALTHY S CITIES  TAR TÄTEN GENOM VÅRA EXEMPEL

Svenska nätverket var mycket aktiva under mötet. Vi deltog i rundabordssamtal, debatter, diskussioner, presenterade exempel och beskrev jämställdhetsarbete. Vi deltog även i uppstarten av arbete med verktyg för kvinnors och mäns hälsa på kommunnivå, samt verktyg för migranters hälsa på kommunnivå. Med med mera.

Nästa år  2018 har vi en världskonferens i Belfast då vi avslutar en fas och startar vår nya. Dessförinnan kommer nätverkets politiker från Europas länder att mötas för att i två dagar sätta vision och inriktning för nästa Fas.

 

Många

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte 2017 i ett vintrigt och slösande soligt Malmö

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Årsmötet innehöll besök av delegationen för Agenda 2030, delegationen för jämlik hälsa, WHO Healthy Cities europakontor, våragrannätverk det danska och det baltiska, exempel både från Helsingborg och Malmö på lokalt agenda 2030 arbete samt en genomgång från Katrin Stjernfelt Jahme Kommunstyrelsens ordförande om Malmös arbete med Agenda 2030.

Vi arbetade med hur vi på hemmaplan kan ta oss an de globala målen på tvärs med utgångspunkt i jämlikhetsmålet.

Vi kom överens om att göra ett nytt inskick till Kommissionen för jämlik hälsa utifrån deras senaste betänkande.

Vi välkomnar Mikael Sanfridson Linköping som  ny styrelsemedlem. Mikael efterträder Eva Lindh. Tack

Eva för det gångna  året! och Tack Malmö för ett fantastiskt värdskap!

Ny medlem!

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vara kommun är nu medlem i vårt nätverk. Varmt välkomna!

Höstmöte i nätverket 18/10-20/10

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vi har haft höstmöte i nätverket.

Nationella Kommissionen för jämlik hälsa

Anna Balkfors från nationella kommissionen för jämlik hälsa gästade oss och vi diskuterade vår syn på nationell styrning och ledning utifrån att minska skillnader i hälsa. Nätverket har tidigare lämnat in tankar och synpunkter till delegationen. Anna gav oss återkoppling på detta och skickade med oss nya funderingar.  Det som ser ut att behöva starkt fokus är uppföljningen vilket är en för oss alla angelägen och inte tillräckligt stark del av arbetet med att minska  skillnaderna i hälsa. Utan riktigt goda uppföljningarna ingen jämlik hälsa . Vi inväntar nu med spänning nästa delrapport som innehåller flera olika förslag som vi ska fördjupa oss i, Anna är så välkommen tillbaka till vårt årsmöte i februari.

Tillitsdelegationen

Emil Boberg från tillitsdelegationen beskrev delegationens uppdrag och bjöd också in till kontinuerliga  diskussioner. Nätverket välkomnar verkligen delegationens arbete som vi ser som en början till ett paradigmskifte äntligen! Vi arbetar oerhört mycket med ändamålsenlig styrning , ledning och uppföljning i nätverket och välkomnar incitament till att ta oss bort från new public management mot new public governance. Ett varmt lycka till delegationen. Vi kommer att fortsätta dialogen med delegationen under arbetets gång.

        Tillväxtverket

Johanna Giorgi  från tillväxtverket berättade om det utvecklingsarbete som gjorts för att på regional nivå bredda BNP och lägga till indikatorer som tydligt mäter vissa aspekter av livkvalité som hälsa och välbefinnande. En välkommen utveckling. Nätverket stödjer helt tillväxtverkets idé att nu pröva ett koncept för att komma igång och sedan utveckla vidare utifrån detta.

Temat för höstmötet var implementeringens svåra konst.

Vi fick kunskap kring implementeringsforskning och exempel från Helsingborg och Halmstad på hur man arbetat med detta i dessa båda städer. Politiker  och tjänstemän reflekterade därefter kring de dilemman som implementering innebär i nutida kontexter.

       Två temagrupper hade också sin möten-

Tema fysisk planering som motor för en hälsosam samhällsutveckling-

Michael Erman beskrev arbetet i Stockholms läns arbete med  RUFS  och Caroline Gyllemark  beskrev arbetet med utbyggnad av  Skäggetorp en stadsdel i Linköping. Fokus var invånarnas  delaktighet hela vägen in i förslagsritningarna för utbyggnaden av stadsdelen. Nätverket arbetade därefter med den verklighet som finns i många svenska kommuner och regioner. Vi måste bygga och bygga snabbt. Nätverket vill ta en roll i detta som innebär att vi vill kombinera det snabba byggandet med att säkra att vi minskar skillnaderna i hälsa genom att placera och utforma de nya byggena på rätt sätt. Vi vill också följa och bevaka behoven hos den neokollektivism som vår unga generation på väg ut i eget boende står för och önskar. Kan vi klara  detta i våra kommuner och regioner. Ja med hårt arbete och genom att använda den kunskap och evidens som finns  om vad som verkar utjämnande i stadsplanering och design.

Tema Socialt investeringsperspektiv

Thomas Lundquist beskrev sitt arbete med att utifrån ett territoriellt perspektiv arbeta med hårda och mjuka investeringar tillsammans från plan till genomförande i ordinarie planprocess. Spännande att arbeta med ordinarie processer och förändra efterhand.

Cristian Lagström forskare vid KFi  beskrev resultaten från att ha följt Västra Götalands arbete med sin fond för social investeringar i betydelsen hur hanterade kommunerna sina ansökningar och hur byggde dessa upp sitt arbete. Nätverket förde diskussioner kring  hur vi bäst möjliggör ett perspektivskifte när gäller hur vi generellt ska betrakta den kommunal och regional ekonomin. Vi vet att vi måste går från ett förvaltningsekonomiskt perspektiv till ett samhällsekonomiskt men hur främjar vi  detta på bästa sätt. Vi måste hela tiden vara vaksamma  så vi inte använder ett socialt investeringsperspektiv för att bevara det förvaltingsekonomiska synsättet. Många uppfattar att ett nytt sätt att tänka en början till perspektivskifte är på gång men att det självfallet tar tid.

WHO Healthy Cities möte i Åbo

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

I slutet på september hade Healthy cities  ett möte där vi påbörjade utvecklingen av ”flagship Healthy Cities”ett grundläggande utbildningskoncept.

Vi arbetade också med:

·         Ramverk för de kompetenser som behövs i olika faser för att bygga våra städer och regioner  till att arbeta framgångsrikt med lånsiktiga och utjämnande  resultat mot en jämlik hälsa.

·         Planering för vårt stora möte i Pecs den 1-3 mars 2017.

Healthy Cities välkomnar nu Vara kommun som ny medlem

 

 

Nu håller vi höstmöte och temagrupper 18-20 oktober-

·         Vi möter nationella kommissionen

·         Tillitsdelegationen

·         Tillväxtverket om att föra in livskvalitet som ett sätt att förnya BNP genom nya sätt att mäta-

·         Vi granskar egna exempel utifrån forskning kring implementeringens svåra konst

·         Vi arbetar även vidare i våra temagrupper och arbetsgrupper

Läs mer här

Mer inforamtion finns även här och här.

Styrelsemöte i Göteborg 18 juni

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Stora delar av styrelsen samlades för diskussions och planeringsmöte i Göteborg tack Västra Götaland för vi fick vara hos er! Planen för Höstmötet tog form och vi konkretiserade våra aktiviteter för resten av året utifrån verksamhetsplanen. Nu drar det mot ledigheter och nätverket önskar alla medlemmar och samarbetspartners en riktigt skön sommar!

Junimöte med Nätverket 8-9 juni 2016

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Junimötet innebar arbete utifrån våra fokusområden i temagrupperna, samt ett längre arbete under mötet med vår strategiska grupp. Vi arbetade med vad vi vill behålla, utveckla och nyskapa i nätverket och med nätverket som stöd. Vi fick en mycket givande genomgång av implementeringens förutsättningar och vad som krävs. Implementeringsforskning visar på att en medveten, involverande och mycket noggrant genomförd implementering innebär minst tre år innan en organisation är rustad att genomföra. En mindre ambitiös sådan mer bestående av envägskommunikation, information och marknadsföring innebär 14 år.

Likaså fick vi en givande genomgång av var vi generellt i Sverige befinner oss nu med tanke på det sociala investeringsperspektivet och hur vi kan förändra mindset. Vi gick genom vad som krävs av förutsättningar i styrning ledning och organisering utifrån den pilot av kollegiegranskning som genomförts i nätverket. Vad behövs enligt politik och profession för att få in de mjuka värdena på riktigt i den fysiska planeringen. Större krav på beslutsunderlagen, arbete med dilemman, och inte minst gemensamma arbeten för lärande och förståelse. Det innebär att vi lite till mans behöver granska om vi har tillräckligt bra strukturer för samverkan och tillräckligt bra strukturer för gemensamma konkreta arbeten.

Läs mer om vår pilot här: Kollegiegranskning

Mötesplats social hållbarhet maj 2016

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Nationella Healthy Citiesnätverket ingår i referensgruppen för SKL:s och Folkhälsomyndighetens mötesplats för social hållbarhet. På mötesplatsens konferens i Göteborg med fokus på de nya globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 arrangerade nätverket tillsammans med Boverket, Umeå kommun, SKL och Folkhälsomyndigheten, och Riksbyggen ett seminarium och  en workshop med gemensamt fokus på hur vi kan planera och bygga så vi verkligen verkar för mer medskapande, jämlika och inkluderande miljöer. Vi fick goda exempel från Umeå, Trollhättan och Riksbyggen. I workshop runt sociala konsekvensbeskrivningar ”från pappersprodukt till handling” beskrev Boverket de möjligheter som Plan och bygglagen ger. Göteborgs stad och Malmö stad delade med sig av sina erfarenheter av konsekvensarbete. En återkommande fråga blir: Hur kan vi arbeta utjämnande och veta om vi når fram till vårt mål med jämlika förutsättningar genom jämlika miljöer om vi inte hanterar de dilemman som olika konsekvensbedömningar synliggör.

Årsmöte

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Nu är det åter dags för årsmöte. Vi tar itu med en av de stora utmaningarna: Inkludering och minskade skillnader  i hälsa.

Hur klarar vi den jämlika hälsan och långsiktigheten i nuläget?

Denna gången är årsmötet i Borås

Program årsmöte Healthy Cities 2016

Vårt hälsoperspektiv

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling.

Healthy Cities Sverige är en del av WHO. Läs mer på WHO’s hemsida.