Intresserad att bli medlem?

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Nu öppnar det nationella Healthy Cities-nätverket upp för fler intresserade kommuner och regioner att bli medlemmar. Ett värvarbrev har skickats ut till samtliga kommuner och regioner i Sverige för att informera om nätverkets arbete.

Läs brevet här

Välkomna med er intresseanmälan!

Healthy Cities startar nyhetsbrev

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Det svenska Healthy Cities-nätverket har startat med nyhetsbrev. Brevet kommer att skickas ut två gånger per år och intresseanmälan görs på hemsidan. Syftet med nyhetsbrevet är att ge en inblick i nätverkets arbete och vad som är på gång framåt.

Läs vårens nyhetsbrev här

Debattartikel i Sydsvenskan

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Den 25 februari 2021 publicerade styrelsen i det svenska Healthy Cities-nätverket en debattartikel i Sydsvenskan med rubriken ”Gör en åtgärdsplan för hur skillnaderna i livsvillkor ska minska efter pandemin”. Artikeln är en uppmaning till regeringen att ta initiativ till en analys och en åtgärdsplan för hur staten, regionerna och kommunerna tillsammans ska nå målen kring jämlik hälsa och minskade skillnader i hälsa.

Läs hela debattartikeln här.

Årsmöte 18-19 mars 2021

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Det nationella Healthy Cities nätverket bjuder in sina medlemmar till digitalt årsmöte den 18-19 mars från lunch till lunch. Under eftermiddagen den 18:e gästas årsmötet av Sveriges civilminister Lena Micko samt av Annica Johansson från Effektfullt. Den 19 mars håller nätverket årsmötesförhandlingen för 2021. Båda dagarna innehåller utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte som är en viktig grundförutsättning i nätverket.

WHO Healthy Cities konferens 2020

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Bild på Covid-19 virus

WHO Healthy Cities arrangerar en digital konferens för alla medlemmar den 8-10 december. Årets tema är Healthy cities in times of pandemic: protecting communities and building back better.

Crossing borders 2020

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Nu går det att ta del av de tre Crossing Borders seminarierna som Healthy Cities genomfört under 2020. Temat detta året har varit Jämlik hälsa, digitalisering och teknisk utveckling. Seminarieserien ger tre perspektiv på digitalisering; ett generellt perspektiv, målgrupp äldre samt målgrupp barn och unga.

De två första seminarierna spelades in, för det tredje seminariet finns presentationer att tillgå.

All dokumentation finns tillgänglig här: https://his.instructure.com/courses/3323

Idéskrift om styrning och ledning

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

WHO:s svenska Healthy Cities nätverk har under 15 år i Sverige haft fokus på att våra beslut hos medlemskommuner och regioner ska vara långsiktiga, tvärsektoriella och utjämnande. Allt för att minska skillnaderna i hälsa hos våra invånare.
Denna skrift beskriver och reflekterar kring svårigheter och möjligheter med att styra, leda, organisera och bemanna med detta för ögonen.

Varmt tack till Kerstin Månsson, Annika Larsson och Maria Wikland som skrivit ihop denna skrift som baserar sig på diskussioner som nätverket haft under lång tid.

Ladda ner skriften här

Healthy Cities webbinarium 15 september: Jämlikhetskommissionens slutsatser och Agenda 2030-samordnaren

johanna.linnarsson@trollhattan.seUncategorized

Välkomna med anmälan till Healthy Cities webbinarium den 15 september kl. 13-16. Per Molander, ordförande i Jämlikhetskommissionen presenterar kommissionens slutsatser med reflektioner från regional och kommunal nivå.
Gabriel Wikström kommer att berätta om arbetet som ny nationell samordnare för Agenda 2030.

Under eftermiddagen kommer Healthy Cities nätverket ha ett rapportsläpp med presentation av idéskrifterna om ledning och styrning samt tillitsfrämjande stadsplanering.

Webbinariet sker digitalt via zoom och är kostnadsfritt. Det går även att se webbinariet i efterhand via hemsidan.

Välkomna!

Läs mer om program och anmälan för 15 september!