Jonas Frykman är vår nya projektledare

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vi är glada att kunna hälsa Jonas Frykman välkommen som ny medarbetare i Healthy Cities Sverige!

Det svenska Healthy Cities nätverket är inne i en expansiv fas med en ambition att växa. Det senaste året har fler kommuner och regioner visat intresse för att gå med i nätverket och för att möta detta ökade intresse och samtidigt behålla en god kvalitet fanns ett behov av att förstärka organisationen inom nätverket.

Jonas jobbar som projektledare i nätverket med syfte att främst utveckla medlemsdialogen och stärka medlemsrekryteringen samt även stötta nätverkets koordinator i det dagliga arbetet.

-Jag har länge följt arbetet i Healthy Cities Sverige. Jag tycker att nätverket genom kunskap och lärande spelar en viktig roll när det gäller att knyta samman Agenda 2030, globala hälsomål med konkret handling på lokal och regional nivå, säger Jonas.