Webbinarium om EU-valet

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 12 april bjöd Healthy Cities Sveriges temagrupp för delaktighet och inflytande in nätverkets medlemmar till ett webbinarium med temat EU-valet 2024 – ett val om EU:s framtid. Hur kommer EU- valet påverka Europa och oss i Sverige? Hur kan vi tillsammans sätta EU-frågan på agendan lokalt/regionalt? Detta var några av frågeställningarna som lyftes på nätverkets seminarium där det även … Read More

Tid för samhandling- Regionala webbinarier 2024

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Att utbyta kunskap och erfarenheter med varandra och agera tillsammans från lokal till global nivå är helt nödvändigt för att stärka social hållbarhet och öka jämlikheten i hälsa. Det nationella nätverket Healthy Cities Sverige arrangerar därför under försommaren sex regionala webbinarier i landet. Målgruppen är förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner med ansvar eller intresse för folkhälsa, social hållbarhet … Read More

Dags att öka takten!

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Medlemmarna i Healthy Cities Sverige samlades för årsmöte och konferens i Norrköping den 14–15 mars.  I år firar nätverket sitt 20 års jubileum vilket också präglade temat för dagarna. Deltagarna fick följa med på en resa om folkhälsoarbetets utveckling under de senaste 20 åren från internationell till lokal nivå, och utforska hur vi ska ta oss an framtidens folkhälsoutmaningar. Under … Read More

”Ge det hälsofrämjande arbetet mer plats”

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

I en debattartikel i Dagens samhälle den 25 januari 2024 efterlyser vår ordförande att det hälsofrämjande perspektivet bör ta mer plats i det brottsförebyggande arbetet på nationell nivå och hos kommunerna. – Att nationella strategier inrymmer det hälsofrämjande perspektivet som komplement till andra viktiga delar av det brottsförebyggande arbetet.– Att Folkhälsomyndigheten och Brottsförebyggande rådet tar fram en modell för det … Read More

Dialogseminarium 26 januari: Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen – från vad till hur

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 26 januari kl.10-12 arrangerar Healthy Cities Sverige och Mötesplats social hållbarhet ett uppföljande dialogseminarium om Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen. Tillsammans fortsätter vi att utforska hur det hälsofrämjande arbetet kan stärka tryggheten i samhället.Vi kommer varva nationella och lokala inspel med dialog i mindre grupper där du får möjlighet att lyfta behov, utmaningar och lösningar. Som medlem … Read More

Höstmöte om barn och ungas jämlika hälsa

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 19-20 oktober 2023 håller Healthy Cities Sverige sitt årliga höstmöte i Stockholm. Temat för dagarna är Barn och ungas jämlika hälsa där medlemmarna får möjlighet att utforska regeringens uppdrag för ett nationellt hälsoprogram för unga, prata om barn och ungas möjlighet till rörelse samt diskutera barn och ungas delaktighet och framtidstro.

Webbinarium 25 augusti: Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 25 augusti kl. 10.00-11.30 arrangerar Healthy Cities Sverige ett webbsänt seminarium tillsammans med SKR och Folkhälsomyndigheten om hur vi genom ökat fokus på hälsofrämjande arbete kan stärka tryggheten i samhället. Webbinariet är kostnadsfritt för medlemmarna i Healthy Cities Sverige. Mer information och anmälan finns här: Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen

Region Halland och Järfälla kommun nya medlemmar

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vi är glada att få välkomna Region Halland och Järfälla kommun som nya medlemmar i nätverket. Båda har höga ambitioner i arbetet med jämlik hälsa och social hållbarhet så det kommer att bli ett positivt tillskott till Healthy Cities Sverige.

Ny ordförande för Healthy Cities Sverige

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Healthy Cities Sveriges välkomnar Fredrik Hansson som ny ordförande för nätverket. På nätverkets årsmöte i samband med årskonferensen i Vara valdes Fredrik Hansson till ny ordförande för Healthy Cities Sverige. Fredrik Hansson har suttit med i nätverkets styrelse under flera år och är till vardags kommunalråd i Luleå kommun. Jag ser fram emot att tillsammans med en engagerad styrelse fortsätta … Read More

Årskonferens 2023 om politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Healthy Cities Sverige är glada att få bjuda in sina medlemmar till årlig konferens den 23–24 mars 2023 som hålls i Vara kommun.Temat för konferensen är Politiskt ledarskap för en god och jämlik hälsa där vi kommer att ha medverkan från bland annat socialminister Jacob Forssmed (digitalt), Kira Fortune från WHO och freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson. Klicka här för … Read More

WHO:s europeiska nätverkskonferens 2022

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 22–24 november höll WHO:s europeiska Healthy Cities nätverk sitt internationella årsmöte och konferens i Köpenhamn. Det svenska nationella Healthy Cities nätverket var på plats tillsammans med ca 250 deltagare från hela Europa. I år med temat ”Healthy Cities Leading by Example: One Planet, One People, One Health”, fanns forskare som Michael Marmot och Evelyne de Leeuw med i programmet … Read More

Region Värmland ny medlem!

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vi välkomnar Region Värmland som ny medlem i Healthy Cities Sverige och ser fram emot att få samarbeta med ytterligare en region med höga ambitioner i arbetet för en god och jämlik hälsa. – Genom medlemskapet i Healthy Cities vill vi ytterligare stärka möjligheterna att utveckla och driva frågor för en ökad jämlikhet i hälsa i hela Värmland. Vi vill … Read More

Jonas Frykman är vår nya projektledare

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vi är glada att kunna hälsa Jonas Frykman välkommen som ny medarbetare i Healthy Cities Sverige! Det svenska Healthy Cities nätverket är inne i en expansiv fas med en ambition att växa. Det senaste året har fler kommuner och regioner visat intresse för att gå med i nätverket och för att möta detta ökade intresse och samtidigt behålla en god … Read More

Höstmöte 2022 om Agenda 2030 och nätverkets framtid

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vad krävs för att det ska finnas fler arbetssätt som stödjer ett främjande arbete i kommun och region? Detta var en av frågorna som diskuterades på Healthy Cities Sveriges höstmöte i Stockholm i oktober. Vi gästades av Emma Sterky, kanslichef hos den Nationella samordnaren för Agenda 2030 som berättade om deras fokus på främjande arbete för barn och unga följt … Read More

Healthy Cities Sverige är WHO-certifierat

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vi har glädjen att meddela att Healthy Cities Sverige blivit certifierade som nationellt nätverk inom WHO:s europeiska Healthy Cities nätverk! Tidigare i år lämnade det svenska nätverket in en ansökan till WHO om att bli ackrediterade som Healthy Cities nätverk för fasen VII som sträcker sig fram till 2025. Ansökan har sedan genomgått en omfattande process och bedömts av forskare … Read More

Digitalt seminarium med nordiska och brittiska Healthy Cities-kollegor 9 juni

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 9 juni arrangerar vårt nationella Healthy Cities-nätverk ett gemensamt
digitalt seminarium med de nordiska och det brittiska Healthy Cities-nätverken.
Detta är ett tillfälle för våra svenska medlemmar att träffa internationella kollegor,
och dela erfarenheter och kunskaper över nationsgränserna.

Healthy Cities Sveriges årskonferens i Falun 2022

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 10 och 11 maj välkomnar det nationella Healthy Cities-nätverket sinamedlemmar till två dagar fyllda med spännande föreläsningar, praktiska exempeloch möjlighet till att utbyta tankar och erfarenheter.Temat för dagarna är jämlik hälsa och tillit där deltagarna får en introduktion tilljämlik hälsa och varför minskade skillnader i hälsa är en förutsättning för samhälletshållbara utvecklings- och motståndskraft. Tillsammans tittar deltagarna närmare påincitament … Read More

Publikt webbinarium om Barn och ungas jämlika livsvillkor 19 november

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 19 november kl. 9-12 bjuder Healthy Cities nätverket in till en förmiddag med fokus på hur vi, i våra kommuner och regioner, arbetar med att skapa förutsättningar för barn och ungas jämlika livsvillkor.  Syftet med förmiddagen är att dela kunskap och erfarenheter på temat. Programmet består av tio seminariepass på vardera 15 minuter där personer från nätverkets medlemskommuner och … Read More

Höstmöte 21-22 oktober 2021

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 21 och 22 oktober 2021 håller det nationella Healthy Cities nätverket sitt årliga höstmöte för sina medlemmar. Mötet är ett digitalt lunch till lunch-möte och kommer i år fokusera på hur vi kan förstå den segregation och ojämlikhet som präglar dagens städer och samhällen. Under fredagen kommer representanter från den nationella satsningen Friluftslivets år och berättar om sina erfarenheter. … Read More

Intresserad att bli medlem?

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Nu öppnar det nationella Healthy Cities-nätverket upp för fler intresserade kommuner och regioner att bli medlemmar. Ett värvarbrev har skickats ut till samtliga kommuner och regioner i Sverige för att informera om nätverkets arbete. Läs brevet här Välkomna med er intresseanmälan!

Healthy Cities startar nyhetsbrev

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Det svenska Healthy Cities-nätverket har startat med nyhetsbrev. Brevet kommer att skickas ut två gånger per år och intresseanmälan görs på hemsidan. Syftet med nyhetsbrevet är att ge en inblick i nätverkets arbete och vad som är på gång framåt. Läs vårens nyhetsbrev här

Debattartikel i Sydsvenskan

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 25 februari 2021 publicerade styrelsen i det svenska Healthy Cities-nätverket en debattartikel i Sydsvenskan med rubriken ”Gör en åtgärdsplan för hur skillnaderna i livsvillkor ska minska efter pandemin”.

Årsmöte 18-19 mars 2021

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Det nationella Healthy Cities nätverket bjuder in sina medlemmar till digitalt årsmöte den 18-19 mars från lunch till lunch. Under eftermiddagen den 18:e gästas årsmötet av Sveriges civilminister Lena Micko samt av Annica Johansson från Effektfullt.

WHO Healthy Cities konferens 2020

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Bild på Covid-19 virus

WHO Healthy Cities arrangerar en digital konferens för alla medlemmar den 8-10 december. Årets tema är Healthy cities in times of pandemic: protecting communities and building back better.

Sammanfattning från höstmöte 22 oktober 2020

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Höstlöv

Den 22 oktober arrangerade det nationella Healthy Cities nätverket sitt första digitala höstmöte. Förmiddagen handlade om nätverkets internationella koppling till WHO och eftermiddagen hade temat Upplevelser och erfarenheter av pandemin på lokal nivå. Här kan ni läsa en sammanfattning av dagen.

Ta del av Healthy Cities webbinarium från 15/9 2020

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Två händer som skriver på en dator

Nu går det att se Healthy Cities webbinarium från den 15 september med inspel från Jämlikhetskommissionens slutrapport och Gabriel Wikström som nationell samordnare för Agenda 2030.

Crossing borders 2020

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Nu går det att ta del av de tre Crossing Borders seminarierna som Healthy Cities genomfört under 2020. Temat detta året har varit Jämlik hälsa, digitalisering och teknisk utveckling. Seminarieserien ger tre perspektiv på digitalisering; ett generellt perspektiv, målgrupp äldre samt målgrupp barn och unga.

Idéskrift om styrning och ledning

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

WHO:s svenska Healthy Cities nätverk har under 15 år i Sverige haft fokus på att våra beslut hos medlemskommuner och regioner ska vara långsiktiga, tvärsektoriella och utjämnande. Allt för att minska skillnaderna i hälsa hos våra invånare.

Digitalt höstmöte 22 oktober

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

två kvinnor vid dator

Styrelsen för Healthy Cities Sverige har beslutat att genomföra det kommande höstmötet för 2020 digitalt. Förmiddagen kommer att fokusera på Healthy Cities nätverkets bakgrund och uppbyggnad från internationell till lokal nivå. Eftermiddagen kommer att handla om upplevelser och utmaningar under pandemin på lokal nivå. Inbjudan och program skickas ut till nätverkets medlemmar.

Crossing Borders seminarieserie: Jämlik hälsa och digitalisering – barn och unga 2 september

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

litet barn med VR glasögon

Den 2 september 2020 är det dags för den tredje och sista delen i Healthy Cities seminarieserie ”Crossing Borders” med temat Jämlik hälsa och digitalisering. Denna gången utifrån målgruppen barn och unga. Under 2020 har Healthy Citiesnätverket anordnat webbsända seminarier med fokus på digitaliseringens och den tekniska utvecklingens konsekvenser för arbetet med den jämlika hälsan. I serien ingår tre seminarier med … Read More

Healthy Cities i Dagens Samhälle

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Healty Cities ordförande Frida Trollmyr skriver idag i Dagens Samhälle om hur vi tillsammans kan sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Läs debattartikeln här.

Idéskrift tillitsfrämjande stadsplanering

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

När tendenser pekar på att den allmänna tilliten i samhället minskar, att den ofrivilliga ensamheten och den psykiska ohälsan ökar är det dags att allvarligt fundera på vilket ansvar den fysiska planeringen har för att motverka dessa negativa tendenser. Skriften lyfter fram behovet av gemensamma platser och företeelser som kan stödja både individers och samhällets sociala kapital. Ett kapital som … Read More

Ny styrelse klar

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Här är alla styrelsemedlemmar: Ordförande Frida Trollmyr Malmö (S) Katarina Gustavsson Falun (KD) Monica Hanson vice ordförande Trollhättan (S) Ulf Hanstål Västra Götalandsregionen (M) Fredrik Hansson Luleå (S) Irene Karlsson Vara (C) Camilla Neptun Lund (L)

Healthy Cities Sverige bjuder in till Crossing Borders seminarieserie: Jämlik hälsa och digitalisering

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Ny seminarieserie startar den 2 april! Det är dags igen för vår uppskattade seminarieserie ”Crossing Borders” som även webbsänds och är kostnadsfri. 2020 tar vi oss an digitalisering och dess påverkan på välfärds- och demokratiuppdraget och därmed den jämlika hälsan. Vilka grupper blir sårbara i detta sammanhang och hur kan digitaliseringen driva på mot en minskad sårbarhet? Vilken roll ska … Read More

Pressmeddelande – Healthy Cities valde ny värdkommun

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 27 mars hade Healthy Cities Sverige årsmöte. Mötet skulle ha hållits i Falun men fick istället genomföras digitalt på grund av coronaviruset. Healthy Cities är ett internationellt nätverk av städer och regioner under världshälsoorganisationen WHO som verkar för en förbättrad folkhälsa. Healthy Cities verkar inom ramarna för WHO:s strategi för en hälsosam samhällsplanering och vill lyfta upp jämlik hälsa … Read More

Healthy Cities medarrangerar frukostmöte i riksdagen (INSTÄLLT)

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Hur tar vi bort hälsoklyftorna på en generation? Onsdagen den 25 mars 2020 kl. 7.30 – 9.00 Riksdagsledamöterna Mats Wiking (S) och Ulrika Jörgensen (M) bjuder genom Friskvårdsnätverket, tillsammans med Healthy Cities Sverige in till frukostsamtal och riksdagsseminarium om Sveriges folkhälsopolitik. I juni 2018 beslutade riksdagen att omformulera det övergripande nationella folkhälsomålet samt omvandla folkhälsoarbetets målstruktur. Det övergripande natio­nella målet … Read More

WHO och Healthy Cities koppling till Agenda 2030 samt Svenska Nätverket i denna kontext

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

En jämlik hälsa är som bekant både en förutsättning för arbetet med Agenda 2020 och ett resultat av arbetet med Agenda 2030. så låt oss visa: WHO:s koppling till de 17 globala  målen WHO Healthy Cities strategi för att nå de globala målen på lokal nivå Nationella Healthy Cities nätverket i  Sverige och ramen  för arbetet  Se illustrationen här: koppling agenda … Read More

Höstmöte Trollhättan 17-18 oktober

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vi ser framemot två mycket givande dagar. Vi ägnar oss åt hur vi ska navigera i den verklighet som råder med stora besparingar för kommuner och regioner. Hur navigerar vi så arbetet utifrån Agenda 2030 och vårt fokus på att minska de  påverkbara skillnader i hälsa inom en generation inte tappar fart och kraft. Vi kommer att sätta vår inriktning … Read More

Nätverket hösten 2019

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Trafiksäkerhet och jämlik hälsa Global konferens i februari 2020 i Stockholm. Nätverket är medarrangörer för preevent  tillsammans med WHO, och Stockholms stad. Planering pågår från nätverket deltar Malmö stad som föredragare. Forskningsprojektet som utgår från att studera och utveckla de processer som omger den politiska beställningen/uppdraget kopplat till att minska skillnaderna i hälsa görs i samverkan med Folkhälsomyndigheten. Umeå universitet … Read More

Tematiskt möte juni 2019 i Stockholm

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Direkt från Lissabon till nätverkets tematiska möte i juni. Första dagen arbetade vi med tillit och tolerans kopplat till fysisk planering och utformning. Växjö och Norrköping inspirerade med sina exempel.  Arbetet med en ny idéskrift ”Tillitsfrämjande stadsplanering” tog fart under eftermiddagen och vi räknar med att ha denna klar i maj 2020. Strategiska gruppen möttes dag 2 och arbetade med nätverket … Read More

Möte i Lissabon med samtliga nationella nätverk

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Ordförande och koordinator deltog i tre dagars arbete med alla Nationella Nätverk i Europa. WHO höll möte med oss i rådhuset i Lissabon. Vi arbetade intensivt med att forma den nya utvecklingsfas  som vi nu påbörjat; Copenhagen Consensus och Healthier happier cities for all. Arbetet kopplas helt till  Agenda 2030 med den förstås den lokala och regional nivån som utgångspunkt. … Read More

Ny ordförande och ny styrelse

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vi välkomnar Frida Trollmyr Malmö som ny ordförande i nätverket och önskar henne och vår nya styrelse allt gott i arbetet med nätverket!

Tack till Ida Legnemark

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Ett varmt tack till Ida Legnemark som varit vår ordförande i fyra år. Vi tackar Ida för hennes goda ledarskap och fantastiska engagemang och önskar lycka till framöver!

Workshop med Hans Abrahamsson på vårt årsmöte

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Att sammanfatta de tankar som Hans Abrahamsson väcker  och som sedan gör för att citera en medlem ”att det brinner i huvudet” när man går därifrån är en grannlaga uppgift. Dock kan sägas att brinner det i huvudet har dagen varit mycket framgångsrik! Först till vad är det nätverket vill med detta? Vi ser och förstår att vi befinner oss i … Read More

Årsmöte i Helsingborg

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Årsmötet i Helsingborg gav fantastiskt mycket inspiration och nya tankar. En mängd exempel från staden presenterades. Mötet inleddes med en normkritisk stadsvandring i Maria Zoegas fotspår. Kommentarerna efteråt var att alla städer borde anordna dessa så hela historieskrivningen i våra städer och därmed kulturarvet blir synligt. Vi lyssnade på PART  (preventivt arbete tillsammans)och deras mångfald av nydanande projekt i Landskrona … Read More

Global hälsa skapar samhälleliga förutsättningar för god och jämlik hälsa 23 nov

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Möte på Finansdepartementet på initiativ av bland annat t socialdepartementet där många aktörer var samlade för att diskutera vad vi tillsammans kan göra för att stödja den lokala nivån globalt sett i arbetet för en godare och jämlikare hälsa.  Vi i  Healthy Cities fick beskriva våra fundament, drivkrafter och vad vi gör. Ett fantastiskt sammanhang att befinna sig och så mycket … Read More

Höstmöte 14/11-16/11

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Temat för vårt Höstmöte var ”Att landa in Agenda 2030 lokalt och regionalt” Utifrån detta tema arbetade vi med WHO:S tydliga koppling till Agenda 2030 och Healthy Cities ännu tydligare koppling till den lokala nivån via sin strategi Copenhagen Consensus och de sex P:na. Vi hade besök av Socialutskottet, FN-föreningen, tillitsdelegationen, Stockholmskommissionen samt Högskolan Väst. Vi bestämde inriktning och preliminära … Read More

Internationell konferens i Belfast avslutning Fas VI och uppstart Fas VII

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Belfast i höstskrud tog emot med Healthy Cities nätverk från alla kontinenterna. Knytningen mot Agenda 2030 stod som vanligt i centrum. Vi har olika förutsättningar att arbeta med frågorna men igenkänningsfaktorn bland oss alla är stor. De utmaningar vi har är stora men VI HAR INTE RÅD ATT MISSLYCKAS! Starka fråga som diskuterades var: Kan mandatperioderna lokalt, regionalt och nationellt … Read More

Majmöte 22/5-23/5 2018

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Ett sommarvarmt Stockholm tog emot oss. Vi påbörjade arbetet med att tydliggöra nästa FAS för Healthy Cities, arbetade en dag på Nyréns arkitektkontor med att ta del av Nyréns arbete för att flickor ska återta platser i det offentliga rummet, pröva särskilda barnperspektiv i planeringen, få en beskrivning av vad Stockholmskommissionen åstadkommit och mycket mer inspirerande och goda utbyten.

WHO möte för de Nationella koordinatorerna i Antalya 27/4-30/4 2018

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Mötet ägnades åt ett verktyg för dialog med invånarna kring fysisk planering vid namna ”Place Standard” samt arbete med att tydliggöra Healthy Cities strategi för att nå de globala målen; 6 P. Koordinatorn beskrev hur Sverige arbetat med att skapa sammanhang mellan den internationella nivån, den nationella nivån och den regional och lokala. Vi tar nu alla sex P med oss … Read More

Nätverkets årskonferens i Linköping 21-22 mars.

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Ladda ner vårt spännande program här: (Inbjudan Healthy Cities årskonferens 2018) Vi lägger fokus på de internationella, nationella, regionala och lokala politiska beställningarna och hur vi kan utveckla och nyskapa inom dessa. Vi har besök av WHO, tillitsdelegationen, SKL, vårt norska systernätverk, och som vanligt spännande lokala exempel. Vi håller workshop utifrån mål 11 där vi granskar några olika lokala … Read More

Utbildningsmodul klar ”Jämlik hälsa kompetenser för sektorsövergripande samarbete”

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Samarbetet mellan Norge, Danmark och Sveriges SKL och folkhälsomyndigheter samt de tre nationella nätverken bär nu frukt. En utbildningsmanual är nu klar som riktar sig till kompetenser som har samordnande uppdrag av tvärsektoriella processer på sina hemmaplaner. SKL kommer att erbjuda en utbildning. Manualen bygger på WHO:s koncept men är anpassad utefter den kunskap som kommit fram i samband med … Read More

Mötesplats social hållbarhet

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

15 februari deltog koordinatorn för nätverket som vanligt i referensgruppsmöte för mötesplatsen. Våra diskussioner var kreativa och det blir ett intressant program för nästa konferens som äger rum hos vår medlem Uppsala i september. Mer information kommer senare i vår.

Copenhagen Consensus 13 Februari 2018

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Så äntligen och för första gången samlades ett stort antal Borgmästare /KS ordföranden från hela Europa, ordföranden i nationella nätverk och enades om vision och mål för nästa Fas i Healthy Cities starkt kopplad till Agenda 2030 målen. Högtidligt och värt all respekt! Vi har inte råd att misslyckas! Det svenska nätverket var mycket aktivt även i de parallella seminarier … Read More

Möte med de skandinaviska koordinatorerna

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

De första dagarna i februari möttes Danmark, Norge och Sverige i Köpenhamn. Vi diskuterade möjliga nya samarbeten och kommer under 2018 att planera för detta. Troligt är att vi fokuserar på samkapande processer med invånarna som tema.

Efter Höstmötet

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Nätverket har nu börjat arbeta och planera för vår nästa Fas som inleds 2019. Det vi redan nu vet med säkerhet är att vi kommer att utgår från de globala målen i Agenda 2030 med fokus på mål 3 kopplat till jämlikhets och jämställdhetsmålen. Vi fortsätter tillsammans med WHO och medlemmarna i det europeiska nätverket att formulera vår gemensamma vision … Read More

Höstmöte Annika Strandhäll besöker oss 3/10-5/10 2017

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Nu är det dags för vårt årliga höstmöte! Spännande program med besök av Annika Strandhäll socialminister, Olle Lundberg ordförande i kommissionen för jämlik hälsa, huvudsekreteraren för kommittén mot segregation. Dessutom många exempel från våra medlemmar, inspel från Angereds närsjukvård om deltagarstyrd forskning mycket arbete med Agenda 2030 kopplat till WHO:s ambitioner och nätverkets ambitioner, arbete med våra skrifter territoriell styrning … Read More

Styrelsemöte i Göteborg 20/6

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vår styrelse haft ett arbetsmöte i Göteborg med många fruktbara diskussioner. Normalt har styrelsen telefonmöte men en gång om året blir det ett gediget arbetsmöte. Denna gång gjordes planering för höstmötet, nya artiklar skrevs m.m. m.m.

Tre dagar i Prag med vision och ambition för Healthy Cities nästa fas 2019-2030

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

De nationella nätverken i Europa sågs den 18-20 september I Prag denna fantastiska kulturstad. I självaste gamla rådhuset i Prag arbetade vi intensivt i tre dagar. Det svenska nätverket framhölls som förebild utifrån vårt starka politiska engagemang. Vi arbetade med WHO:s Healthy Cities vision, våra aktiviteter och ett givande och tagande av erfarenheter.

Aprilmöte i nätverket

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Aprilmöte i nätverket. Nu tar vi hem tankar om territoriell styrning istället för sektoriell styrning, Vi jobbar vidare med detta på vårt höstmöte 3/10-5/10.

Crossing Borders vår seminarieserie har 2017 dragit till Linköping

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Nätverket anordnar tillsammans med Region Östergötland och Linköpings kommun nu en ny omgång av vår populära webbsända seminarieserie. Temat  denna gång är tillit. Vi startade den 30/3 med tillit i ett individperspektiv fortsätter den 27/4 med tillit i ett organisatoriskt perspektiv och avslutar den 8/6 med tillit i ett samhällsperspektiv. För att följa vår seminarieserie på webben: live efteråt seminarium … Read More

Aprilmöte 25/4 – 26/4 Vårt nätverk kraftsamlar

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

En holistisk investeringspolitik som gynnar jämlika levnadsvillkor och hållbar utveckling. De investeringar som kommuner och regioner gör  bör bidra till mer än ett syfte. Nyckelordet för att slå fler flugor i en smäll är att arbeta tillsammans. Då ökar också möjligherna för ett holistiskt tänkande på både lång och kort sikt. Tillsammans kan vi lättare vara inkluderande och transparenta, definiera … Read More

Samarbete mellan det danska norska och svenska nätverket.

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Just nu pågår ett samarbete mellan de skandinaviska nätverken. Vi deltar i ett arbete för att undersöka om ett utbildningskoncept kan byggas utifrån vad som krävs för ett arbete på tvärs ska skapa tillväxteförutsättningar och bidra till att öka jämlikheten i hälsa och social hållbarhet. Djupintervjuer för att utröna hur behoven ser ut görs i Sverige av SKL och Healthy … Read More

Europeiska Healthy Cities möte i Pecs 1-3 mars 2017

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

”Healthy Cities are places where physical and social environments are designed to empower and enable all people, through inclusive, coherent processes, and participatory governance, to actively pursue improved health and well-being for all, and to reach their full human potential.” Detta innebär att vi förbereder oss för en ny fas och tänker: PLATSEN–MÄNNISKAN –PROCESSEN Platsen: Vi måste gå från att … Read More

Årsmöte 2017 i ett vintrigt och slösande soligt Malmö

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Årsmötet innehöll besök av delegationen för Agenda 2030, delegationen för jämlik hälsa, WHO Healthy Cities europakontor, våragrannätverk det danska och det baltiska, exempel både från Helsingborg och Malmö på lokalt agenda 2030 arbete samt en genomgång från Katrin Stjernfelt Jahme Kommunstyrelsens ordförande om Malmös arbete med Agenda 2030. Vi arbetade med hur vi på hemmaplan kan ta oss an de … Read More

Ny medlem!

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vara kommun är nu medlem i vårt nätverk. Varmt välkomna!

Höstmöte i nätverket 18/10-20/10

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vi har haft höstmöte i nätverket. Nationella Kommissionen för jämlik hälsa Anna Balkfors från nationella kommissionen för jämlik hälsa gästade oss och vi diskuterade vår syn på nationell styrning och ledning utifrån att minska skillnader i hälsa. Nätverket har tidigare lämnat in tankar och synpunkter till delegationen. Anna gav oss återkoppling på detta och skickade med oss nya funderingar.  Det … Read More

WHO Healthy Cities möte i Åbo

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

I slutet på september hade Healthy cities  ett möte där vi påbörjade utvecklingen av ”flagship Healthy Cities”ett grundläggande utbildningskoncept. Vi arbetade också med: ·         Ramverk för de kompetenser som behövs i olika faser för att bygga våra städer och regioner  till att arbeta framgångsrikt med lånsiktiga och utjämnande  resultat mot en jämlik hälsa. ·         Planering för vårt stora möte i … Read More

Styrelsemöte i Göteborg 18 juni

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Stora delar av styrelsen samlades för diskussions och planeringsmöte i Göteborg tack Västra Götaland för vi fick vara hos er! Planen för Höstmötet tog form och vi konkretiserade våra aktiviteter för resten av året utifrån verksamhetsplanen. Nu drar det mot ledigheter och nätverket önskar alla medlemmar och samarbetspartners en riktigt skön sommar!

Junimöte med Nätverket 8-9 juni 2016

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Junimötet innebar arbete utifrån våra fokusområden i temagrupperna, samt ett längre arbete under mötet med vår strategiska grupp. Vi arbetade med vad vi vill behålla, utveckla och nyskapa i nätverket och med nätverket som stöd. Vi fick en mycket givande genomgång av implementeringens förutsättningar och vad som krävs. Implementeringsforskning visar på att en medveten, involverande och mycket noggrant genomförd implementering innebär minst … Read More

Mötesplats social hållbarhet maj 2016

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Nationella Healthy Citiesnätverket ingår i referensgruppen för SKL:s och Folkhälsomyndighetens mötesplats för social hållbarhet. På mötesplatsens konferens i Göteborg med fokus på de nya globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 arrangerade nätverket tillsammans med Boverket, Umeå kommun, SKL och Folkhälsomyndigheten, och Riksbyggen ett seminarium och  en workshop med gemensamt fokus på hur vi kan planera och bygga så vi verkligen verkar för mer medskapande, jämlika … Read More

Kort summering av WHO-möte i Köpenhamn

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

WHO- möte på Europakontoret i Köpenhamn och de europeiska nationella Healthy Citiesnätverken 4-6 april 2016 Läs mer här: Kortsummering av WHO

Årsmöte

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Nu är det åter dags för årsmöte. Vi tar itu med en av de stora utmaningarna: Inkludering och minskade skillnader  i hälsa. Hur klarar vi den jämlika hälsan och långsiktigheten i nuläget? Denna gången är årsmötet i Borås Program årsmöte Healthy Cities 2016

Vårt hälsoperspektiv

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling. Healthy Cities Sverige är en del av WHO. Läs mer på WHO’s hemsida.