Europeiska Healthy Cities möte i Pecs 1-3 mars 2017

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Ida Daniele mfl”Healthy Cities are places where physical and social environments are designed to empower and enable all people, through inclusive, coherent processes, and participatory governance, to actively pursue improved health and well-being for all, and to reach their full human potential.”

Detta innebär att vi förbereder oss för en ny fas och tänker:

PLATSEN–MÄNNISKAN –PROCESSEN

Platsen: Vi måste gå från att tänka samhällsarenor till att tänka platser och arbeta ännu hårdare med stadsutveckling och planering, låta top down möta bottom up, och utgå från våra invånares kompetenser och tillgångar istället för behov. På så vis maximerar vi möjligheterna för våra kommuner och regioner att skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande för ALLA.

 Människor:  en plats/kommun eller region som är till för människan kräver att vi arbetar aktivt med att skapa rättvisa och jämlikhet, genom fokus på mänskliga rättigheter, etik, värderingar,  utveckling av det mänskliga och social kapitalet,  egenmakt, tillit och ägarskap. På så vis skapar vi motståndskraft,social inkludering och sammanhållning vilket ger våra invånare rätt förutsättningar för hälsa och välbefinnande.

Processer: för ledning och ledarskap  som bygger på delaktighet är en förutsättning för mobilisera en bred bas  av politiskt och kulturellt stöd för jämlika, hållbara och ansvarstagande förhållningssätt till mänsklig utveckling. Utan dessa förhållningssätt skaps inga jämlika förutsättningar för hälsa och välbefinnande.

Det innebär att vi måste ha detta i hjärtat av all vår utveckling av kommuner och regioner, tillsammans med ett angreppssätt som utgår från hela kommunen/regionen inte stuprören och visar på samstämmighet och ansvarstagande, engagemang och partnerskap.

VI I  HEALTHY S CITIES  TAR TÄTEN GENOM VÅRA EXEMPEL

Svenska nätverket var mycket aktiva under mötet. Vi deltog i rundabordssamtal, debatter, diskussioner, presenterade exempel och beskrev jämställdhetsarbete. Vi deltog även i uppstarten av arbete med verktyg för kvinnors och mäns hälsa på kommunnivå, samt verktyg för migranters hälsa på kommunnivå. Med med mera.

Nästa år  2018 har vi en världskonferens i Belfast då vi avslutar en fas och startar vår nya. Dessförinnan kommer nätverkets politiker från Europas länder att mötas för att i två dagar sätta vision och inriktning för nästa Fas.

 

Många