Välkommen till
Healthy Cities Sverige

Vi jobbar för jämlika förutsättningar för god hälsa och en hållbar samhällsutveckling.
Bli medlem
 
Image

Fokusområden

Sedan några år tillbaka arbetar Healthy Cities med tematiska områden. Ett som följt oss länge är arbetet med jämlik hälsa samt fysisk planering och utformning. Idag är vi framme vid att undersöka om detta är möjligt att planera och utforma i ett tillitsfrämjande perspektiv. Vi arbetar nu med en idéskrift för tillitsfrämjande planering som blir klar under 2020. Under senare år har vi exempelvis haft följande fokusområden:

  • Fysisk planering som motor för tillitsfrämjande hälsosam samhällsutveckling.
  • Ekonomiskt perspektiv på folkhälsa och social hållbarhet.
LÄS MER

Om oss

Healthy Cities formades utifrån ett brett synsätt på folkhälsa och dess bestämningsfaktorer. Detta inbegriper även aspekter utifrån ett ekologiskt perspektiv på hållbar utveckling, men nätverkets starka inspel handlar om de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling. Arbetet i Healthy Cities kännetecknas av att vi skapar kunskap i en process, där alla medlemmar
deltar och delar med sig. Aktiva i nätverket är både förtroendevalda politiker och tjänstepersoner.

LÄS MER
Image

Kontakt

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling.