Välkommen till
Healthy Cities Sverige

Vi jobbar för jämlika förutsättningar för god hälsa och en hållbar samhällsutveckling.
Bli medlem

Om Healthy Cities Sverige

Vi arbetar för att skapa samhällen som är bra att bo i, för alla.  Vi samlar kommuner och regioner som placerar folkhälsa och jämlik hälsa högt på agendan. Aktiva i nätverket är politiker och tjänstepersoner som tillsammans diskuterar aktuella folkhälsofrågor och delar med sig av kunskap.

LÄS MER
Image
Image

Fokusområden

Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att nå 17 mål för att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet för kvinnor och flickor samt skydda planeten och dess naturresurser.  Vi arbetar för att målen ska uppnås!

LÄS MER

Kontakt

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling.