Medlemmar

Nätverkets medlemmar är svenska kommuner och regioner som arbetar på strategisk nivå med folkhälsofrågor. Läs mer nedan om vad medlemskapet ger:

Medlemsavgifter 2023

Kommuner (invånare)

0-19 999
20 000-199 999
200 000-

Regioner enhetlig avgift

Medlemsavgift

22 600 kr
39 600 kr
56 500 kr

56 500 kr

 

Image
Healthy Cities är en fantastisk plats att vara på. Vi har fokus på frågor som handlar om att säkerställa hur alla kan leva ett hälsosamt liv och hur vi kan verka för alla människors välbefinnande. Vi är ett nätverk där vi ges stora möjligheter att diskutera, debattera och byta/bryta tankar i ett sammanhang där både tjänstemän och politiker är representerade. Alla har vi samma engagemang om hur vi skall lyckas få folkhälsofrågorna än högre på dagordningen. Vi är ett forum med kommuner och regioner, som insett vikten av att ytterligare lyfta blicken kring ”Agenda 2030” och hur vi skall kunna bygga framtidens hållbara samhälle. Vi har en fantastiskt möjlighet att pröva våra tankar och tillsammans forma våra visioner för framtiden.
Monica Hanson
Politiker i Trollhättan
Image
Healthy Cities har en styrka i att nätverket fångar upp tjänstepersoner som arbetar med folkhälsofrågor och politiker som ansvarar för dessa frågor, vilket förbättrar möjligheterna att lyfta upp jämlik hälsa/folkhälsa på dagordningen. Nätverket har möjlighet att fungera som hävstång och opinionsbildare för folkhälsofrågorna, dels i våra respektive lokala kontexter, men även regionalt, nationellt och i förlängningen internationellt.
Jonas Nygren
Strateg Malmö Stad
Image
Jag är ganska ensam hemma, genom HC har jag lärt känna många och kan kontakta dem när jag har något jag funderar på. Guld värt! Deltagarna i nätverket är så generösa och delar med sig av både positivt och negativt.
Barbro Müller
Samhällsstrateg folkhälsa
Luleå kommun

    Kontakt

    Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling.