Medlemmar

Nätverkets medlemmar är svenska kommuner och regioner som arbetar på strategisk nivå med folkhälsofrågor. Läs mer nedan om vad medlemskapet ger:

Medlemsavgifter 2022

Kommuner (invånare)

0-19 999 
20 000-199 999 
200 000- 

Regioner enhetlig avgift

Medlemsavgift

21 800 kr
38 160 kr
54 520 kr

54 520 kr

Image
Jag är ganska ensam hemma, genom HC har jag lärt känna många och kan kontakta dem när jag har något jag funderar på. Guld värt! Deltagarna i nätverket är så generösa och delar med sig av både positivt och negativt.
Barbro Müller
Samhällsstrateg folkhälsa
Luleå kommun
Image
Healthy Cities har en styrka i att nätverket fångar upp tjänstepersoner som arbetar med folkhälsofrågor och politiker som ansvarar för dessa frågor, vilket förbättrar möjligheterna att lyfta upp jämlik hälsa/folkhälsa på dagordningen. Nätverket har möjlighet att fungera som hävstång och opinionsbildare för folkhälsofrågorna, dels i våra respektive lokala kontexter, men även regionalt, nationellt och i förlängningen internationellt.
Jonas Nygren
Strateg Malmö Stad
Image
Healthy Cities är en fantastisk plats att vara på. Vi har fokus på frågor som handlar om att säkerställa hur alla kan leva ett hälsosamt liv och hur vi kan verka för alla människors välbefinnande. Vi är ett nätverk där vi ges stora möjligheter att diskutera, debattera och byta/bryta tankar i ett sammanhang där både tjänstemän och politiker är representerade. Alla har vi samma engagemang om hur vi skall lyckas få folkhälsofrågorna än högre på dagordningen. Vi är ett forum med kommuner och regioner, som insett vikten av att ytterligare lyfta blicken kring ”Agenda 2030” och hur vi skall kunna bygga framtidens hållbara samhälle. Vi har en fantastiskt möjlighet att pröva våra tankar och tillsammans forma våra visioner för framtiden.
Monica Hanson
Politiker i Trollhättan

Kontakt

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling.