Tematiskt möte juni 2019 i Stockholm

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Direkt från Lissabon till nätverkets tematiska möte i juni. Första dagen arbetade vi med tillit och tolerans kopplat till fysisk planering och utformning. Växjö och Norrköping inspirerade med sina exempel.  Arbetet med en ny idéskrift ”Tillitsfrämjande stadsplanering” tog fart under eftermiddagen och vi räknar med att ha denna klar i maj 2020.

Strategiska gruppen möttes dag 2 och arbetade med nätverket framåt i tiden. Vilket nätverk vill vi se framåt i tiden och vilka samhällsutmaningar ser vi att vi måste ta tag i. Ett större arbete med nätverkets arbete under den nya fasen kommer att göras politiker och profession tillsammans under höstmötet 2019  17-18 oktober.