Aprilmöte 25/4 – 26/4 Vårt nätverk kraftsamlar

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

En holistisk investeringspolitik som gynnar jämlika levnadsvillkor och hållbar utveckling.

De investeringar som kommuner och regioner gör  bör bidra till mer än ett syfte. Nyckelordet för att slå fler flugor i en smäll är att arbeta tillsammans. Då ökar också möjligherna för ett holistiskt tänkande på både lång och kort sikt.

Tillsammans kan vi lättare vara inkluderande och transparenta, definiera nyttor och behov, sätta gemensamma  mål utifrån en geografisk plats istället för en förvaltningsstruktur. Inte minst kan vi tillsammans komma överens  om en gemensam styrning och ledning som leder till  en holistisk investeringspolitik som gynnar jämlika levnadsvillkor och hållbar utveckling. Det är på den geografiska platsen som människor lever sina liv och det är där alla perspektiv som bildar Agenda 2030 samsas och samspelar varje dag året om.

Vi kommer att hålla workshop utifrån detta den 25/4 och den 2674 börjar vi diskutera hur vi i det svenska nätverket tar oss an nästa fas i Healthy Cities.