Digitalt seminarium med nordiska och brittiska Healthy Cities-kollegor 9 juni

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 9 juni arrangerar vårt nationella Healthy Cities-nätverk ett gemensamt
digitalt seminarium med de nordiska och det brittiska Healthy Cities-nätverken.
Detta är ett tillfälle för våra svenska medlemmar att träffa internationella kollegor,
och dela erfarenheter och kunskaper över nationsgränserna.
Det är Healthy Cities-nätverken på Island, Finland, Sverige, Storbritannien,
Danmark och Norge som har gått samman för att skapa ett digitalt miniseminarium
med presentationer från WHO:s Healthy Cities sekretariat samt från de olika ländernas nätverksarbete. Deltagarna från våra olika länder kommer även få möjligheten att mötas och diskutera i mindre grupper.