”Ge det hälsofrämjande arbetet mer plats”

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

I en debattartikel i Dagens samhälle den 25 januari 2024 efterlyser vår ordförande att det hälsofrämjande perspektivet bör ta mer plats i det brottsförebyggande arbetet på nationell nivå och hos kommunerna.

– Att nationella strategier inrymmer det hälsofrämjande perspektivet som komplement till andra viktiga delar av det brottsförebyggande arbetet.
– Att Folkhälsomyndigheten och Brottsförebyggande rådet tar fram en modell för det brottsförebyggande arbetet som innefattar hälsofrämjande perspektiv.
– Att kommunerna kopplar samman det brottsförebyggande arbetet med folkhälsoarbetet för att mer träffsäkert stärka tryggheten i samhället på både kort och lång sikt.

Läs hela artikeln här