Tid för samhandling- Regionala webbinarier 2024

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Att utbyta kunskap och erfarenheter med varandra och agera tillsammans från lokal till global nivå är helt nödvändigt för att stärka social hållbarhet och öka jämlikheten i hälsa. Det nationella nätverket Healthy Cities Sverige arrangerar därför under försommaren sex regionala webbinarier i landet.

Målgruppen är förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner med ansvar eller intresse för folkhälsa, social hållbarhet och Agenda 2030

Vid webbinariet presenteras de utgångspunkter som Healthy Cities Sverige bygger sin verksamhet på; Agenda 2030, social hållbarhet och jämlikhet i hälsa, utmaningar och möjligheter samt kopplingen till det arbete som sker i kommuner och regioner.

Medverkar gör bland annat Sara Fritzell, Folkhälsomyndigheten, Filippa Myrbäck, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Johanna Linnarsson och Jonas Frykman från Healthy Cities Sverige.

Mer information om datum och länkar finns här!

Välkommen!