Pressmeddelande – Healthy Cities valde ny värdkommun

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 27 mars hade Healthy Cities Sverige årsmöte. Mötet skulle ha hållits i Falun men fick istället genomföras digitalt på grund av coronaviruset.
Healthy Cities är ett internationellt nätverk av städer och regioner under världshälsoorganisationen WHO som verkar för en förbättrad folkhälsa.

Healthy Cities verkar inom ramarna för WHO:s strategi för en hälsosam samhällsplanering och vill lyfta upp jämlik hälsa på den politiska dagordningen. Arbetet utgår ifrån Agenda 2030:s globala mål för hållbar utveckling och syftar bland annat till att uppnå jämlik hälsa och utrota extrem fattigdom innan år 2030.

På årsmötet utsågs Trollhättan till ny värdkommun för den svenska delen av Healthy Cities-nätverket. Det innebär även att Johanna Linnarsson, idag hållbarhetsstrateg i Trollhättans stad, blir ny nationell koordinator för Healthy Cities Sverige.
– Vi är så klart stolta och glada över att bli ny värdkommun för Healthy Cities Sverige. Folkhälsofrågorna är viktiga för Trollhättan och det ska bli intressant att få bidra till att sätta dessa frågor på den nationella dagordningen, säger Monica Hanson, styrelseledamot i Healthy Cities och till vardags kommunalråd i Trollhättan.

Vid årsmötet beslutades även om riktlinjerna för Healthy Cities fortsatta arbete.
– Healthy Cities Sverige går in i en ny fas där vi både ska lyfta folkhälsofrågorna tydligare, inte minst barns levnadsvillkor men också stärka vår organisation, säger nätverkets ordförande Frida Trollmyr som blev omvald på årsmötet.

På årsmötet valdes följande personer till Healthy Cities styrelse: Frida Trollmyr (S) Malmö stad (omval), Katarina Gustavsson (KD), Falu kommun (omval), Monica Hanson (S) Trollhättans stad (omval), Fredrik Hansson (S) Luleå kommun (nyval), Ulf Hanstål (M) Västra Götalandsregionen (nyval).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Frida Trollmyr. Ordförande Healthy Cities, Sverige.

Telefon: 070-831 93 04

Monica Hanson, styrelseledamot Healthy Cities Sverige

Telefon: 070-1642454

Johanna Linnarsson. Koordinator Healthy Cities, Sverige.

Telefon: 073-0676500