Höstmöte 14/11-16/11

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Temat för vårt Höstmöte var ”Att landa in Agenda 2030 lokalt och regionalt”

Utifrån detta tema arbetade vi med WHO:S tydliga koppling till Agenda 2030 och Healthy Cities ännu tydligare koppling till den lokala nivån via sin strategi Copenhagen Consensus och de sex P:na. Vi hade besök av Socialutskottet, FN-föreningen, tillitsdelegationen, Stockholmskommissionen samt Högskolan Väst. Vi bestämde inriktning och preliminära frågeställningar för en eventuell följeforskning utifrån den politiska beställningen ”ökad jämlikhet i hälsa” och hur den avspeglar sig hos invånarna. I den strategiska gruppen arbetade vi med hur en demokratisering av demokratin skulle kunna se ut  utifrån de sex P:na (People, Place, Peace, Participation, Planet Prosperity på lokal och regional nivå, dvs. människan, platsen, freden i våra bostadsområden, delaktigheten hos våra invånare, planetens överlevnad och invånarnas välstånd.

Vi arbetade med den fysiska planeringens  och utformningens möjligheter att påverka ensamhetsproblematiken som är ett av vår tids största hälsoproblem. Evidens väller in om att så är fallet men inte lika mycket kommer  kring hur vi gör för att minska de skillnader som uppstår på grund av detta.

Lokala exempel gavs utifrån arbetet med Agenda 2030 från Luleå och Uppsala beskrev vad som hänt utifrån deras styrmodell sedan årsmötet.