Efter Höstmötet

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Foto 1 till hemsidan

Nätverket har nu börjat arbeta och planera för vår nästa Fas som inleds 2019. Det vi redan nu vet med säkerhet är att vi kommer att utgår från de globala målen i Agenda 2030 med fokus på mål 3 kopplat till jämlikhets och jämställdhetsmålen. Vi fortsätter tillsammans med WHO och medlemmarna i det europeiska nätverket att formulera vår gemensamma vision och våra mål 2019-2030.