Nätverket hösten 2019

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Trafiksäkerhet och jämlik hälsa Global konferens i februari 2020 i Stockholm. Nätverket är medarrangörer för preevent  tillsammans med WHO, och Stockholms stad. Planering pågår från nätverket deltar Malmö stad som föredragare.

Forskningsprojektet som utgår från att studera och utveckla de processer som omger den politiska beställningen/uppdraget kopplat till att minska skillnaderna i hälsa görs i samverkan med Folkhälsomyndigheten. Umeå universitet är genomförare. Borås och Luleå är de två kommuner som följs särskilt. Läs här Utvärdering politisk beställning kopplat till långsiktighet och jämlikhet som resultat

Idéskrift: Social hållbarhet inom det offentliga arbetet – Idéskrift om tvärsektoriell styrning. Nätverket har här samlat det vi sett och kommit fram till krävs för att lyckas med ett långsiktigt tvärsektoriellt arbete. Vårt perspektiv är styrning och ledning och de slutsatser som redovisas är djupt kända. i skriften finns även exempel från nätverket. De sista synpunkterna inhämtas under höstmötet 17-18 oktober. Publicering sker i december 2019

Idéskrift: Tillitsfrämjande stadsplanering.   Vi kommer att arbeta med denna under Höstmötet men framförallt vid vårt tematiska möte i Stockholm 2-3 december. Publicering maj 2020

Mötesplats social hållbarhet Nätverket ingår  i referensgruppen som planerar innehållet i mötesplatsens konferenser och webbinarier. Koordinator deltog i september i referensgruppens möte där planering av konferens i Örebro maj 202o planerades. Ordförande i Nätverkets tematik utifrån stadsplanering deltar 15/10 i en endagskonferens i Örebro där hon samtalar med ett antal andra aktörer kring stadsplaneringens roll

Höstmöte hålls i Trollhättan 17-18 oktober. Se särskilt inlägg om detta.

Tematiskt möte hålls i Stockholm  2-3 december

Riksdagen sociala utskottet  Nätverket kommer att delta i riksdagens social utskott och prata utifrån folkhälsa och det nya folkhälsomålet som inspiration och utmaning,