Idéskrift om styrning och ledning

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

WHO:s svenska Healthy Cities nätverk har under 15 år i Sverige haft fokus på att våra beslut hos medlemskommuner och regioner ska vara långsiktiga, tvärsektoriella och utjämnande. Allt för att minska skillnaderna i hälsa hos våra invånare.
Denna skrift beskriver och reflekterar kring svårigheter och möjligheter med att styra, leda, organisera och bemanna med detta för ögonen.

Varmt tack till Kerstin Månsson, Annika Larsson och Maria Wikland som skrivit ihop denna skrift som baserar sig på diskussioner som nätverket haft under lång tid.

Ladda ner skriften här