Majmöte 22/5-23/5 2018

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Ett sommarvarmt Stockholm tog emot oss. Vi påbörjade arbetet med att tydliggöra nästa FAS för Healthy Cities, arbetade en dag på Nyréns arkitektkontor med att ta del av Nyréns arbete för att flickor ska återta platser i det offentliga rummet, pröva särskilda barnperspektiv i planeringen, få en beskrivning av vad Stockholmskommissionen åstadkommit och mycket mer inspirerande och goda utbyten.