Internationell konferens i Belfast avslutning Fas VI och uppstart Fas VII

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Belfast i höstskrud tog emot med Healthy Cities nätverk från alla kontinenterna. Knytningen mot Agenda 2030 stod som vanligt i centrum.

Vi har olika förutsättningar att arbeta med frågorna men igenkänningsfaktorn bland oss alla är stor. De utmaningar vi har är stora men VI HAR
INTE RÅD ATT MISSLYCKAS! Starka fråga som diskuterades var: Kan mandatperioderna lokalt, regionalt och nationellt fortsätta vara så korta som 3-4 år eller faller det på sin orimlighet kopplat till utmaningarna vi har?

Det svenska nätverket medverkade på ett flertal seminarier. Falun beskrev sitt arbete med att utforma skolgårdar tillsammans med eleverna, Malmö beskrev sitt arbete med Amiralstaden, Västra Götalandsregionen föredrog arbetet med fullföljda studier, koordinator och ordförande beskrev hur vi arbetar i det svenska nätverket och koordinator beskrev tillsammans med Norge och Danmark det arbete vi gjort som lett fram till ett utbildningskoncept för strateger och samordnare: ”att leda och samordna i tvärsektoriella komplexa kontexter”.