Copenhagen Consensus 13 Februari 2018

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Så äntligen och för första gången samlades ett stort antal Borgmästare /KS ordföranden från hela Europa, ordföranden i nationella nätverk och enades om vision och mål för nästa Fas i Healthy Cities starkt kopplad till Agenda 2030 målen.

Högtidligt och värt all respekt! Vi har inte råd att misslyckas!

Det svenska nätverket var mycket aktivt även i de parallella seminarier som hölls. Ida Legnemark var ordförande vid presentation och diskussion av WHO:s strategi för mäns hälsa. Ida var ena av te i panelen när Migranter och hälsa diskuterades och goda exempel presenterades. Turkiet Italien och Sverige var rörande eniga om att migrationen trots utmaningar är en klar tillgång för respektive land.

Läs Hela Copenhagen Consensus ”Healthier Happier Cities här länk (COPENHAGEN CONSENSUS Happier healthier cities for all)