WHO möte för de Nationella koordinatorerna i Antalya 27/4-30/4 2018

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Mötet ägnades åt ett verktyg för dialog med invånarna kring fysisk planering vid namna ”Place Standard” samt arbete med att tydliggöra Healthy Cities strategi för att nå de globala målen; 6 P. Koordinatorn beskrev hur Sverige arbetat med att skapa sammanhang mellan den internationella nivån, den nationella nivån och den regional och lokala. Vi tar nu alla sex P med oss hem följ detta arbete..