WHO:s europeiska nätverkskonferens 2022

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Den 22–24 november höll WHO:s europeiska Healthy Cities nätverk sitt internationella årsmöte och konferens i Köpenhamn. Det svenska nationella Healthy Cities nätverket var på plats tillsammans med ca 250 deltagare från hela Europa.

I år med temat ”Healthy Cities Leading by Example: One Planet, One People, One Health”, fanns forskare som Michael Marmot och Evelyne de Leeuw med i programmet och där städer och nationella nätverk runt om i Europa visade på innovativa och effektiva tillvägagångssätt på hur de arbetat med initiativ relaterade till folkhälsa.

I samband med konferensen blev det svenska nätverkets koordinator, Johanna Linnarsson, invald att sitta med i WHO Healthy Cities Advisory Committee.

-Det ska bli spännande att vara med i ett sammanhang som kommer bidra till att ytterligare stärka kopplingen mellan vårt svenska nätverk och den internationella nivån, säger Johanna Linnarsson.