Dags att öka takten!

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Medlemmarna i Healthy Cities Sverige samlades för årsmöte och konferens i Norrköping den 14–15 mars. 

I år firar nätverket sitt 20 års jubileum vilket också präglade temat för dagarna. Deltagarna fick följa med på en resa om folkhälsoarbetets utveckling under de senaste 20 åren från internationell till lokal nivå, och utforska hur vi ska ta oss an framtidens folkhälsoutmaningar.

Under konferensen har medlemmarna kommit samman och ställt sig bakom ett ställningstagande för gemensamt engagemang och agerande för ett socialt hållbart samhälle och en god och jämlik hälsa.

I sitt ställningstagande från årskonferensen slog deltagarna fast att det är dags att öka takten för att sluta gapet inom en generation. Idag och i framtiden!

Läs ställningstagandet Folkhälsan och framtiden i sin helhet här!